Hverdagsfilosofi.dk

Tanker fra hverdagen!

Filosofisk fitness er en ny undergruppe, som indeholder tekster af mere åndelig karakter - nærmest til det guddommelige!

Det bliver mere abstrakt, vi kommer til at bevæge os på et andet niveau, når åndelighed bliver beskrevet under en filosofisk vinkel - også i forhold til religion som fænomen.

 

Filosofisk fitness handler også om - åndelige emner, om Selvets transcendens - og et bedre etisk liv.

Om religionens påvirkning i verdenssamfundet og for den enkelte. Om døden - vi skal alle dø, men vi lever som om vi kan undslippe, såfremt vi er de bedste udgaver!

Om middelmådige liv : nogle lever som opholdt de sig i dødens venteværelse.

Det indbefatter også psykologiske emner: Det neurotiske menneske, intelligens, bevidsthed - tankens kraft.

Respekt for individualitet, sin egen lykkesmed, modstander af mainstream, tilpasning.

Sociologiske emner såsom: Slavisk tilpasning, behov for at fremstå som ener, men følger gruppen, hvilket ikke skaber udvikling eller mutation af samfundet som organisk enhed.

Gruppen/samfundet definerer i dag virkeligheden, det skal være mennesket , som er samfundet.

Frihed hos den enkelte defineret ud fra selvstændige valg.

Meditation til at vække intuitionen

”Når sindet falder til ro, kommet Selvet til orde”. - Elisabeth Haich

Følgende er et forslag til en enkel fremgangsmåde, som kan hjælpe dig til at kontakte din intuition.

Det er vigtigt at understrege, at der kun er tale om forslag, som kan være en hjælp for mange, men ikke for alle.

Til syvende og sidst er intuition ikke et spørgsmål om teknik, men om at give slip og blot være åben og modtagelig:

1. Hvis du står over for en bestemt problemstilling og skal til at tage en beslutning, vælge en bestemt retning, kan du starte med at analysere situationen rationelt fra alle tænkelige vinkler.

Overvej alt, hvad der taler enten for eller imod de forskellige løsningsmodeller, indtil du har udtømt intellektets muligheder. Skriv evt. det hele ned på et stykke papir.

2. Dernæst er det vigtigt for en stund helt at slippe problemstillingen og lade sindet falde til ro. Denne fase i den kreative proces kaldes for “inkubationsfasen”.

Her åbner du for dybere, mere intuitive bevidsthedsniveauer. I denne fase kan du vælge at meditere på f.eks. vejrtrækningen eller med et mantra.

3. Efter ca. 10-15 minutters meditation, når du føler, at sindet er faldet til ro på et dybere niveau, bringer du opmærksomheden til hjertecentret.

Gå ind i hjertecentret og formuler dit spørgsmål indvendigt i eller fra hjertet. Hvis du står over for to forskellige valgmuligheder, forestiller du dig først den ene mulighed eller formulerer den indvendigt for dig selv i hjertet. Slip herefter ordene og selve forestillingen og mærk, hvordan du føler dig tilpas i hjertet og i kroppen som helhed.

4. Mærker du en fornemmelse af velvære i kroppen, en følelse af glæde og inspiration, noget, der åbner eller udvider sig?

Eller føler du et ubehag, noget, der trækker sig sammen eller lukker. Lyt til, hvad kroppen fortæller dig.

Gentag herefter samme proces med den alternative valgmulighed. Det er vigtigt, at du formulerer hver af de to valgmuligheder så klart og enkelt som muligt.

Intuitionens kraft og virke!

Intuition er en vigtig menneskelig ressource, som kan hjælpe os til at træffe de rigtige valg i vores tilværelse og finde vores retning i hvert øjeblik.

I en kultur, som lægger megen vægt på udviklingen af det rationelle sind, bliver intuitionen ofte undervurderet eller negligeret.

Alle mennesker har intuition, men ofte giver vi os ikke lov til at lytte til vores intuition, fordi der ganske enkelt er for meget larm i nervesystemet. Den mentale støj overskygger intuitionens stille stemme.

Hvis du befinder dig i en turbulent sindstilstand og skal tage en vigtig beslutning, kan det anbefales at vente med at tage denne beslutning, indtil dit sind er faldet mere til ro – f.eks. gennem mindfulness og meditation.

Så vil den rigtige beslutning ofte dukke helt spontant op i bevidstheden.

Det er, som om der er et sted dybt inden i os, hvor vi altid ved, hvad der er bedst for os – et plan af indre viden eller visdom, som ligger ud over det almindelige rationelle niveau, men som ikke nødvendigvis står i modstrid til fornuften.

Det gælder bare om at åbne sig for det.

”Intuition er sjælen, der hvisker til os i det stille tomrum mellem to tanker", forklarer den indisk-amerikanske læge og forfatter Deepak Chopra.

Intuitionen kan komme til os som en pludselig kreativ indsigt eller aha-oplevelse. Eller som en følelse af vished eller en direkte fysisk mavefornemmelse.

Eller måske som en subtil indre tilskyndelse til at sige eller gøre noget bestemt i et givent øjeblik. Og nogle gange bare som en fin følelse som du mærker i hjertet: ”Det her føles rigtigt for mig”.

Øvelser til at skabe kontakt til din intuition!

Ordet ”Intuition” kommer fra det latinske ord ”Intueri”, som kan oversættes direkte til ”at se ind”

En intuition er en fornemmelse for, om noget er rigtigt eller forkert. Intuition er en ret interessant form for intelligens, som går langt ud over det rationelle sind.

Den er som et internt kompas.

Hvis du lærer at tolke det korrekt, vil det åbne for veje til et fantastisk liv.

Den kan også give dig svar på eventuelle hverdagsudfordringer. Det, der mange gange er svært, er at stole på, hvad vi hører og føler fra vores intuition.

1. Hvis du lytter fuldt ud til din intuition, så vil den sjældent føre dig på afveje.

Nedenstående tips vil kunne hjælpe dig med at udvikle og stole på din intuition.

· Det kan være en stik i maven.

· En stemme, som du hører i dit sind, der gentager den samme sætning igen og igen.

· En kraftfuld tanke, der popper ind i dit hoved, så du slet ikke kan ignorere den.

· En fornemmelse i kroppen, måske en snurren, når du fokuserer på en bestemt situation

· En oplevelse af, at du kender denne situation og ved, hvad udfaldet bliver

Vær opmærksom på de tegn og signaler, du modtager i din krop og i dit sind. Bliv fortrolig med dem.

Du vil begynde at mærke et regelmæssigt mønster, når du lærer at lytte og føle de fornemmelser, du oplever. Du vil snart være i stand til at fortolke dem som meddelelser, der vil guide dig.

2. Stil de spørgsmål, du har behov for at få besvaret.

Hvis du står overfor en udfordring og har brug for et svar på hvilken retning, du skal gå – så prøv at følge din intuition, normalt vil svaret komme til dig, hvis du giver dig tid til at lytte og mærke.

3. Udvikl din intuition.

Vi har alle en intuition. Nogle af os kommer til verden med evnen til at høre, føle og se uden en skygge af tvivl og andre det stik modsatte.

Hvis du gerne vil udvikle din intuition, så skal du afsætte tid til det hver dag for at arbejde på at lytte, have tillid – og åbne og styrke det, du mærker.

4. Vær ikke i tvivl.

For at din intuition kan guide dig, skal du udvikle fuldstændig tillid og tro til de signaler, du modtager.

5. Arbejd med dine drømme.

Der er ofte et budskab i vores drømme, og det er vigtigt at lære at tolke dem. Når du lægger dig til at sove, så gentag for dig selv: ”Jeg ønsker at observere mine drømme.” Næste morgen når du vågner, så vær stille i 5 minutter, så du kan begynde at finde nattens drømme frem i erindringen. Hav en blok ved siden af dig – skriv drømmen ned med det samme.

6. Vær tavs.

Lær at være stille. Din intuition kommer dybt fra dit hjerte og din sjæl, så hvis du har overvældende kampe og bekymringer for at føle og høre efter din intuition, så er du nødt til at beskæftige dig med egne problemer først.

Stress og angst kan drukne din indre stemme, og det kan overvælde dig. Ryd alt det ud, som ikke hverken støtter eller tjener dig.

7. Invester din tid på at læse og lære mere om, hvordan du kan udvikle din intuition.

Der er mange gode bøger skrevet af utroligt intuitive forfattere. Deres visdom og praksis kan åbne dig op til en helt ny verden.

8. Bliv bevidst.

En af de største udfordringer kan være beslutningen om at handle på din intuition. Gør den virkelig og ikke bare en følelse. Tag den med op på dit bevidste niveau.

9. Mediter. Jo mere du mediterer, jo mere åben vil du blive til at modtage visdom fra din intuition.

Meditation rydder og stilner sindet og åbner op for at modtage og lytte til din indre intuition.

10. Forbind din krop, sind og ånd.

Det er vigtigt for vores krop at befinde sig i en tilpas situation, så vi er i stand til at lytte, føle og stole på vores intuition.

Det er afgørende vigtigt at investere tid og energi i vores psykiske, åndelige og fysiske velvære hver dag.

Hvad er spiritualitet?

I dag bruges ordet spiritualitet i forbindelse med mange aktiviteter, ceremonier, måder at leve på, og ordet bruges i flere andre sammenhænge.

Lige fra hygge med alter- og fyrfadslys, stemningsfulde lyseffekter, brug af røgelse, ikoner og ikonmaleri, orgelbrus og sang, hymner, hellig dans, orgier i religiøs pomp og pragt, clairvoyance, healing, transpersonlige oplevelser og bevidsthedsændringer af forskellig art.

Ordet i sig selv siger ikke ret meget, fordi det bliver brugt i mange sammenhænge, og samtidig er det blevet et modeord.

Det rejser et spørgsmål: Er der en kerne i spiritualitet?

Først og fremmest falder dele af begrebet spiritualitet inden for mystikkens rammer. Det gælder især transpersonlige oplevelser, andre kalder dem lysoplevelser, visioner, åbenbaringer eller mystiker oplevelser.

Ordet spirituel kommer fra det latinske ord spiritus, og betyder ånd. Man kan sige, spirituel er noget man er.

F.eks: åndfuld, åndelig, dybsindig, sjælefuld eller filosofisk.

Det handler altså ikke om noget ydre, men om noget indre – spiritualisme.

Det er en lære der hævder, at ånd og bevidsthed ikke kan reduceres til natur og fysiske processer.

Politikens Store Fremmed Ordbog definerer spiritualisme som en filosofisk anskuelse ifølge hvilken sjælen har en selvstændig eksistens, som er uafhængig af legemet.

Ordet spiritualisme må ikke forveksles med spiritisme.

Sidstnævnte handler om kontakt med afdøde personer. Typisk sker det ved, at en person optræder som et medie, der sætter sig i forbindelse med åndeverdenen og afdøde personer under en seance. Ved spirituelle oplevelser er der ikke noget medie eller mellemled. Det er dig som person, der oplever de indre universer.

Spiritualitet kan også optræde som en energetisk tilstand mellem mennesker, som indeholder værdier som fx: Visdom, kærlighed, klarsyn eller empati i betydningen kærlig indføling og forståelse.

Dette rejser spørgsmålet: Hvad er den dybere mening med spiritualitet, og dens mangeartede oplevelser?

Det giver den italienske psykiater Roberto Assagioli en god definition på. Roberto Assagioli blev født i 1888 og døde i 1974. Han var pioner inden for human og transpersonlig psykologi.

Han er berømt for at udvikle og grundlægge videnskaben om psykosyntese. Han blev inspireret af Freuds ide om det undertrykte sind, og Jungs teorier om det kollektive ubevidste.

Assagioli mente at kærlighed, visdom, kreativitet og vilje burde indgå som en del af psykoanalysen. Man kan sige, psykosyntesen er en åndelig og holistisk tilgang til psykoanalysen, og i den er de fire nævnte begreber indeholdt. Om disse forhold skrev han selv tre bøger, og mange videnskabelige artikler.

En god definition på spiritualitet findes i den sidste bog fra hans hånd: Transpersonlig udvikling. Det er en samling af nogle af hans skrifter, taler og essays. Den udkom først 13 år efter hans død.

Assagiolis definitionen lyder: ”Mere end noget andet drejer spiritualitet sig om at vurdere livets problemer ud fra et højere, oplyst og synteseskabende synsvinkel, hvor alt efterprøves på grundlag af sande værdier, og hvor bestræbelserne er at nå ind til essensen i enhver kendsgerning."

 

Guide til øget spirituel intelligens!

Hvis du ønsker at træne den spirituelle intelligens, er det nødvendig at bruge meditation, visualisering og/eller bøn.

Alle tre dele vil højne den spirituelle intelligens, og alle tre dele vil bringe større harmoni, fred og kærlighed ind i livet, det være sig i dit privatliv og/eller på arbejdspladsen.

Hvis du ikke er vant til at meditere står du måske af allerede her, men det er slet ikke nødvendig, idet meditation er helt på linie med ”power naping”, dog lidt dybere.

Meditation kan foregå alle vegne og vil altid gavne menneskers stressniveau. Men det optimale er at opøve en træning i meditation i dagligdagen, altså gøre det til en rutine i hverdagen.

Meditation behøver ikke vare mere end et kvarter morgen og/eller aften, så alle kan overkomme det, hvis de vil.

Visualisere betyder også at forestille sig, altså at danne indre billeder. Visualiseringen kan du lave lige inden du sover, så det behøver heller ikke at være tidskrævende, og visualisering vil altid bringe det ønskede med sig, nemlig at opnå det du visualisere.

Hvis både meditation og visualisering tilsættes bønnens magiske kraft, så har du fat i dine optimale åndelige energier – disse kan være med til at berige dine livs mulighederne.

Hvorfor lade alle andre styre hvad der skal ske i dit liv, når du selv kan være med til det? og det er her den spirituelle Intelligens kan være et stort aktiv.

Guide til at øge din spirituelle intelligens på en uge

• Mandag: Mediter et kvarter morgen og aften

• Tirsdag: Gennemtænk hvilken drøm du gerne vil have skal gå i opfyldelse.

• Onsdag: Visualiser hvilken uvane du gerne vil af med.

• Torsdag: Skab forsoning og fred med en person eller en situation fra fortiden.

• Fredag: Mediter igen morgen og aften denne gang på et bestemt mål du gerne vil nå.

• Lørdag: Hele dagen vær bevidst, at du elsker dig selv og vis det overfor dig selv, også selv om du ikke synes, at du gør noget særligt.

• Søndag: Visualiser at din drøm går i opfyldelse i alle detaljer.

Held og lykke med din forandring og forvandling for at gavne dig og dine omgivelsers liv.