Hverdagsfilosofi.dk

Tanker fra hverdagen!

Boganmeldelse!

Lån bogen på biblioteket, køb den i din boghandel eller bestil den på Forlaget Mellemgaard!

"Kom vellykket igennem din depression"

To ud af tre med diagnosen depression risikerer at få flere depressioner i fremtiden!

For at du undgår dette, kan du i “Kom vellykket igennem din depression” læse om en række enkle og simple råd, som du kan følge for at komme vellykket tilbage til livet og undgå denne pinefulde sygdom fremover.

Når du først har fået diagnosen depression, kan du på nettet primært søge informationer om sygdommens årsager, symptomer og behandling.

Denne bog indeholder erfaringsmæssige råd om de enkelte faser i en depression.

Det er råd som er væsentlige at tage højde for i processen under en depression, da de kan være afgørende for at forhindre fremtidige depressioner.

Det vil skabe det bedste udbytte, såfremt den depressive får følgeskab og opbakning fra en pårørende eller kontaktperson, da det erfaringsmæssigt har vist sig at skabe det bedste resultat.

Depression opleves ikke ens for nogle mennesker og derfor vil der også være informationer eller forslag, som ikke er relevant for dit vedkommende, hvorfor du kan springe disse dele over.

Såfremt der blot skulle være enkelte dele i det samlet indhold, som du finder relevant for dit vedkommende, og som du kan nikke genkendende til samt finde anvendelse for, vil hensigten med bogen være indfriet og målet være nået.

Bogen er opdelt i fire dele:

Udredning af depression

Under depressionen

Efter depressionen

Afslutningsvis beskrives et depressionsforløb med hovedpersonens tanker og overvejelser.

Bogen er anvendelig både for mennesker med depression og ikke mindst deres pårørende.

Bogen beskriver ikke depressionstyper, grader eller årsager – informationer om dette findes på nettet.

Antal sider: 225

Pris: Kr 219,95

"Når sindet er principfast - en vej til nye valg i livet" 

Vi står alle overfor valg i livet og vores værdier ændrer sig over tid!

Efter den seneste tid kan dette betyde, at mange vælger helt nye værdisæt og træffer nye valg for deres fremtidige liv!

Fra lektørudtalelsen:

"Er du ved at fare vild i de mange forskellige anbefalinger om kost, stress og livsstil, kan denne bog hjælpe dig med at finde din egen vej i livet. For voksne, der ønsker at fordybe sig i selvudvikling på en mere personlig måde frem for at følge en "opskrift"".

"Bogen med den lidt bastante titel vil være relevant for mange mennesker og for at få udbytte, skal den læses fra start til slut. Bogen virker meget konkret og hverdagsnær at arbejde med"

"Forfatteren har skrevet en hel serie bøger om sindet, af hvilken denne bog nærmest ligger i direkte forlængelse af "Når sindet er sandt". Brinkmanns "Stå fast er oplagt supplerende læsning".

Bliv inspireret og motiveret ved i første omgang at læse "Når sindet er principfast - en vej til nye valg i livet", som netop er udkommet.

Bestil bogen på : www.forlagetmellemgaard.dk, hos boghandleren eller lån den på biblioteket!

"Når sindet er i krise - en vej til personlig vækst" 

I dag kategoriserer vi ofte hinanden som mennesker, giver hinanden typer som personer og påsætter etiketter for at kunne navigere i identiteternes farvand – for at kunne drage sammenligninger og sætte i bås i forsøget på at få et overblik.

At blive kategoriseret som psykisk sårbar vægter ikke højt, hvorfor selvværdet yderligere bliver reduceret hos disse mennesker, da de bliver betragtet som svage mennesker med disse karaktertræk i almenvellets optik.

Psykisk sårbarhed indeholder en lang række dyder og karaktertræk, som omverden i langt højere grad kunne drage nytte af, i forhold til hvad tilfældet er i dag.

Bogen giver råd til mennesker, som har eller har haft en eller anden grad af eksistentiel krise, som har ændret deres psykiske sårbarhed i en retning, som er ensbetydende med, at de må tage specielle hensyn og arbejde på at komme både ud af krisen samt vokse som menneske.

Bestil bogen på : www.forlagetmellemgaard.dk

"Når sindet har fokus - en vej til mental styrke" 

Vi lever i en tid fra hånden til munden, hvor de fleste timer i døgnet ofte går med brandslukning.

Forstyrrelser og distraktioner er ensbetydende med at det er vigtigere nu end nogensinde før at sætte sig mål for ikke at føle en uarbejdsdygtighed eller formålsløs tilværelse, hvor du ikke får noget ud af din tid, som derimod smuldrer forbi dig uden, at du føler en generel tilfredsstillelse og livsglæde.

Ved at etablere og fokusere på fastlagte mål, skrælle alle forstyrrelser væk og tilrettelægge dit døgn, således at det er dig som styrer din tid og energi og ikke dine omgivelser i form af påvirkninger og afbrydelser, vil du opleve en højere grad af tilfredsstillelse med livet.

Umiddelbart kan det lyde uoverskueligt og som en kæmpe opgave at skulle sætte mål, arbejde efter disse og i det hele taget turde tro på, at de kan nås.

 

Denne bog er skrevet til mennesker som i høj grad har brug for at følge sit eget tempo og som endog fra tid til anden kan have svært ved at tro på sine mål.

Bogen tager hensyn til via råd og vejledning, hvorledes det sagtens kan lade sig gøre at opnå sine mål til trods for, at hverdagen ofte kan være et svært mål at lykkes med at overleve på grund af overstimulering og følelsesladet situationer.

På en nænsom og behændig måde gives anvisninger på ,hvorledes mål kan etableres, gennemarbejdes og indhentes med en succes, som vil være med til at styrke din selvtillid og dermed skærpe din robusthed i forhold til livet og dets udfordringer.

 

Bestil bogen på : www.forlagetmellemgaard.dk

“Når sindet er sårbart - en vej til mental styrke” 

At være psykisk sårbar er ikke en sygdom!

Det er en tilstand eller egenskab, som i mere eller mindre grad er en del af din karakter – som menneske. Derimod kan symptomerne på denne sårbarhed udvikle sig til sygdom i form af depression, angst og andre definerede psykiske sygdomme eller affektive lidelser.

Hensigten med denne bog er at give dig gode råd og anvisninger på, hvordan du ud fra blandt andet etablering af dine ti personlige bud, dine livsprincipper for værdier og normer i livet samt livsprincipper mentalt kan træne dig til en højere grad af robusthed i sindet, som dels kan give dig større livsglæde, dels kan forhindre sygdom i fremtiden.

Styrk din robusthed i sindet, og drag fordel af de styrker, din sårbarhed også indeholder!

Bestil bogen på: www.forlagetmellemgaard.dk

Foto af bog 2 i serien om sindet

“Når sindet er sandt - en vej til en ny livsfilosofi”

Vi kan ikke forudse og nøje planlægge livet, det er et faktum. 

Det er både spændingen og udfordringen ved livet. 

Men vi kan gøre os parate til at modstå flere af de udfordringer, som livet måtte byde på. 

Og i det øjeblik, hvor du føler at du har hele dig selv med, at du kan stå inde for din adfærd og er tro mod dine følelser og overbevisninger, da vil det være mere fremkommeligt at tage livssag på disse udfordringer. 

Det er når vi samler for mange dårlige beslutninger, nederlag, misforståelser, uindfriet forventninger og skuffelser over egen eller andres adfærd, at vi ikke lykkes med livet, og hvor det hele blot bliver lagt oveni den bagage du bærer rundt på af samme indhold. 

Når din bagage bliver for tung, når du ikke får renset og ryddet op i din bagage fra tid til anden, udmønter det sig til stress, angst og depression. 

Nogle er i stand til at bære en tungere bagage end andre, men vi har alle brug for at få lettet den byrde, som det kan være at optage vores sind med bagagens indhold. 

At lade dig slå ud af en eksistentiel krise eller at have et generelt negativt syn på livet, er spild af liv - DIT LIV!

Livet indeholder op- og nedture! Det gælder for alle liv og vil også være tilfældet i dit fremtidige liv. 

Imidlertid kan du arbejde med at lære og nyde dine opture, således at du bedre bliver i stand til at modstå dine nedture i livet.

Ved at få en større indsigt i dine egne værdier, behov og grundlag for livet kan du udarbejde din egen livsfilosofi, således at du kan leve efter dine principper for livet og dermed opnå en større grad af lykke.

Det er dit liv det handler om, og derfor også dine præmisser, som skal være

gældende for dit fremtidige liv.

Bogen er opdelt i:

Del I Kend dig selv.

Del II Vedkend dig selv.

Del III En ny livsfilosofi.

Bestil bogen på :www.forlagetmellemgaard.dk

 

!

”Når sindet banker på – en vej ud af depression”

 - er en trinvis gennemgang af forløbet i forbindelse med en depression.Den indeholder både en beskrivende del om sygdommen depression, praktiske og håndgribelige værktøjer til at komme gennem en depression samt en filosofisk og erfaringsmæssig del om, hvordan livet kan leves efter en depression. Bogen er opdelt i tre lacnge kapitler:

• Rod i sindet

• Ryd op i sindet

• Fred i sindet

Hensigten er at bruge bogen trinvis uden at gå for hurtigt frem. Tålmodighed er nøgleordet i denne sammenhæng, og det gælder i hele processen ud af din depression. Det er vigtigt, at du får indarbejdet nye vaner og rutiner langsomt fremfor at sætte for store mål uden at kunne indfri disse.

At overvinde en depression er en proces, som til tider kan føles opslidende med to skridt frem og et tilbage, endog med stilstand i processen, men hvis du holder fokus på dit indsatsområde, vil du opleve, at du langsomt og sikkert får et nyt fundament til at leve dit fremtidige liv på en måde, hvor din livskvalitet bliver forbedret og styrket til at kunne modstå depression.

Bogen henvender sig til depressive såvel som pårørende samt mennesker, som ønsker at få et indblik i og større forståelse for sygdommen depression.

 

Du kan tabe modet – styrken ligger i at samle det op igen!

Uddrag af bogen:

 

”Vores tanker styrer vores følelser, adfærd og handlinger, men når vi ikke formår at styre vores tanker, og vi ikke kan holde fokus, påvirker det vores sind og dermed vores person og i sidste ende vores liv. Har dit liv formet sig, som du oprindeligt havde forestillet dig? Da du var barn og i et filosofisk øjeblik tænkte over, hvad du ville være som stor, og hvordan dit liv skulle være, og hvad det skulle indeholde – stemmer det overens med, hvordan det rent faktisk har været indtil videre?

Du havde nok ikke umiddelbart planlagt, at du skulle blive deprimeret? Det er de færreste, for hvem livet udfolder sig som planlagt – og godt det samme! Livet er en perlerække af både små og store samt svære og nemme beslutninger, hvilket skaber nuancer og nye vinkler hele tiden. Imidlertid er det ikke altid, at vi er forberedt på disse indfald og bump på vejen. Det kræver øvelse, og ofte mestrer du bedre livets genvordigheder, når du har fået livet sat i perspektiv.”

Bogen henvender sig til depressive såvel som pårørende samt mennesker, som ønsker at få indblik i og større forståelse for sygdommen depression.

Bestil bogen på :www.forlagetmellemgaard.dk

Pris kr. 198,- / 180 sider

Om forfatteren

Charlotte Adserballe Dahl (1960) er HA & HD, folkeskolelærer og PD i Ledelse/Filosofi. Har i mange år arbejdet som chef inden for salg og marketing. Desuden har hun været medlem af flere bestyrelser inden for primært socialt udsatte grupper, heriblandt psykisk sygdom. Hun er bl.a. forfatter til en lang række artikler om depression og et oplæg til den socialdemokratiske regerings nedsatte psykiatriudvalg i forbindelse med Psykiatriplan 2020. Hun har i mange år lidt af depression og har skrevet denne bog ud fra de erfaringer, hun har gjort sig omkring sygdommen.