Hverdagsfilosofi.dk

Tanker fra hverdagen!

Egologi - læren om dit ego!

Ofte udtaler mennesker, at de har begrænsninger eller en uhensigtsmæssig adfærd på grund af svigt i barndommen.
De er måske endog blevet ligefrem syge på grund af det, som de flere år efter betragter som omsorgssvigt eller en rigtig dårlig barndom. Og det kan også virke besynderligt, når ældre mennesker gør deres liv op og udtaler, at det kunne have udviklet sig helt anderledes positivt, såfremt de ikke var blevet svigtet i barndommen.

Det virker umiddelbart som spild af liv!

Vi er alle udstyret med en baggrund ud fra vores ophav med de normer og værdier dette måtte indeholde.

Imidlertid når vi gennem livet til en alder, hvor vi er nødsaget og ansvarlige for selv at tage hånd om dette og om nødigt rette op på de ting i form af egenskaber, følelser og adfærd som vi må ligge inde med.

Det kræver træning og for nogle flere øvelser og hårdere arbejde end for andre.

Det er ikke alle , faktisk de færreste, som kan fortsætte et liv direkte i forlængelse af det som de har fået som afsæt, også tilpasset de til enhver tid herskende normer og værdier.

Egologi er læren om dit ego, som dels er den bevidste del af dit selv. (Bevidsthed og personlige bevidsthed) og rammen om denne bevidsthed er dit møde med omverden eller det kollektive.

Jeg’et er din bevidsthed og dermed den del af din person, som er dig bevidst og som du har rettet mod omgivelserne.

Din underbevidsthed og personlige underbevidsthed er samlet med førnævnte dit samlet selv, som er den del du anvender i individuationsprocessen.

Det kan virke enkelt, måske endda banalt, når du læser dette. Og det er enkelt, men det kræver træning og hårdt arbejde. Men frem for alt kræver det, at du er ærlig over for dig selv. Du hjælper ingen ved ikke at være ærlig, men gør det blot mere omstændeligt for dig selv og i sidste ende formålsløst.

Et eksempel kunne være, at du holder af et rent og pænt hjem. Du holder af, at omgive dig med smukke ting og at være i nogle rare rammer. Du er måske vokset op med værdier som disse og ved, at der skal gøres en indsats for at dette kan blive opfyldt.

Samtidigt er du måske perfektionist, hvorfor rengøring for dig er en større omgang som fylder meget af din tid.

Du har måske erindringer om, at din mor eller hvem der måtte stå for dette i dit barndomshjem ofte var sur og utilnærmelig og optaget meget af tiden med rengøring. Samtidigt er du i dag måske ikke interesseret , er for nærig eller har ikke mulighed for at betale dig fra denne opgave.

Du må derfor foretage et kompromis med dig selv.

Ønsker du at bruge uforholdsmæssigt meget tid på rengøring til fordel for evt samvær med dine børn, læse en god bog eller bruge længere tid på arbejde?!

Det handler om at finde en balance mellem, hvad der er nødvendigt at gøre samtidigt med, at du finder ud af, hvor megen tid, du vil ofre på netop en opgave som rengøring.

Ofte hjælper det, at tænke over, hvordan du i sidste ende kommer til at gøre op, hvad du har brugt din tid på i løbet af dit liv.

At tænke på, hvad du vil svare dine børn, der som voksne kan komme med udtalelser om, at du aldrig havde tid til dem, fordi du skulle gøre rent, arbejde eller dyrke en personlig interesse, som måske ikke står mål med, hvad du inderst har valgt som dine mest betydningsfulde værdier i tilværelsen.

Muligvis er du flasket op med overbevisningen om, at det er værdifuldt og det mest korrekte at kunne fremvise et rent og pænt hjem, men hvad betyder det i den større sammenhæng, hvis du ikke dels holder af denne aktivitet samt finder det samlet set mindre værdifuldt i forhold til andre forhold i livet. Denne overbevisning kan du ændre!

Du skal blot være ærlig overfor dig selv og finde dine prioriteter for et værdifuldt liv.

På samme måde, som du kan bryde den sociale arv, som ofte handler om job, familie osv, kan du bryde disse mønstre og værdier og etablere dit værdisæt og efterfølgende mønstre, selv midt livet.

Når mad bliver en besættelse!

Som værtspar bruger man ofte lang tid og er omhyggelig med madlavningen, når man har inviteret gæster! Og når alle er samlet omkring bordet, sker det fra tid til anden, at en gæst udbryder:

“Ikke så meget til mig, jeg er på kur”.

Alle de øvrige gæster nikker og kigger med en beundrende mine på vedkommende, som ofte i forvejen holder en slank linje.

Vedkommende skiller sig ud og ønsker at sende et signal om, at det handler om selvdisciplin og selv en middag i venners lag, skal ikke ødelægge dette. I virkeligheden er det en fornærmelse overfor værtsparret!

Til gengæld sker det ofte, at vedkommende i stedet drikker rigeligt med vin, for at følge trop, og dermed er kalorieregnskabet alligevel slået i stykker!

Men hvad er årsagen til denne evige jagt efter en slank krop, især når man kommer op i årene, hvor kiloene sætter sig mere, trods mindre indtag af mad?

Vi dyrker sundhedsidealet og tror, at vi kan holde den samme krop, som i ungdommen og for kvinders vedkommende før diverse børnefødsler. Østrogenniveauet sænkes og naturens gang er, at kiloene sætter sig - hvilket er svært for rigtig mange kvinder at affinde sig med.

En evig jagt og indsats for dette ideal ender imidlertid ofte for nogle i en opgivenhed, som betyder en manglende lyst til overhovedet at gøre noget ved sig selv og sit ydre.

Det er et paradoks, at vi jagter sundhed, men ofte ser dette ud fra kropsvægten fremfor, hvad vi spiser. Psykologisk kan dette afstedkomme en adfærd, som i sidste ende kan være ulideligt både for vedkommende selv, men også i høj grad for omgivelserne. Dårligt humør, manglende deltagelse ved måltiderne og ikke mindst et signal til børn om, at det vigtigste er at holde sig slank nærmest tynd, fremfor at være sund.

Norske forskere er nået frem til at et højt kordison niveau øger kropsvægten og netop stress i forhold til en besættelse omkring vægttab kan være årsag til dette høje niveau.

Over halvdelen af den voksne befolkning er betegnet overvægtig, og såfremt dette naturligvis ikke går hen og bliver et sundhedsskadeligt problem for den enkelte, må sundhed især oppe i årene være at foretrække fremfor spekulationer over vægten.

I dag, hvor moden ikke er dikteret på samme måde som tidligere, men hvor alle kan iklæde sig sin egen stil, vil det for de fleste være en befrielse, såfremt denne besættelse kunne slippes, og i langt højere kunne hvile i sig selv og nyde livet!

Fyld din weekend med gode vaner!

For rigtig mange mennesker betyder weekenden tid til afslapning og genopladning til næste uge. Og det er også en god tilgang og filosofi.

Spørgsmålet er blot, hvordan denne regenerering af energi finder sted. Nogle forskere har interviewet en række succesfulde mennesker over en årerække for at få deres bedste råd til, hvordan du anvender din tid i weekenden på en måde, hvor du bliver produktiv i den efterfølgende uge.

Hermed følger seks raske råd:

1. Sørg for at få sovet og hvilet ordentligt ud.

Overhold dine sengetider, og undgå at få jetlag mandag morgen fordi du har skubbet til din døgnrytme.En gennemsnitlig søvn på 7,5 pr nat er det mest almindelige, hvilket dog kan være svært at nå, såfremt du har et krævende job. Brug derfor weekenden til at få indhentet de timer, som du føler, at du er bagud med.

2. Vær sammen med din familie.

Ofte skaber afsavnet fra familien i læbet af ugen, dårlig samvittighed. Men hvis I har en fast aftale om samvær i weekenden, kan det afbøde for noget af dårlige samvittighed. Hvis du er nødt til at arbejde i weekenden, vil det være mest hensigtsmæssigt at få dette udført tidligt lørdag morgen, for at du ikke har det i baghovedet hele weekenden og ikke kan være tilstede med familien.

3. Planlæg den efterfølgende uge.

For at få et samlet overblik over den nye uge, vil det være en god investering i tid at planlægge denne - og gerne på et fast tidspunkt. Hvorvidt du bruger 10 minutter eller en halv weekenddag, vil være op til dig, men dine refleksioner vil uværgerligt ligge i din underbevidsthed og gøre denne indsats mindre tidskrævende, når du ved at du har en plan.

4. Brug tid på aktiviteter, som giver ny energi, hvilket naturligvis er individuelt.

Hvorvidt du får glæde og energi ved at se dine børn dyrke sport, spille bridge eller gå til fest, vil være forskelligt - blot det forøger din energi på den lange bane.

5. Vær huslig.

Om det handler om gør-det-selv projekter, havearbejde eller andet - det er vigtigt at fokusere på andre ting og eventuelt også beskæftige sig med manuelt arbejde, såfremt dit job i højere grad er mentalt. I en almindelig husholdning er der daglige praktiske opgaver, som ikke behøver at være tidskrævende, såfremt du kommer til bunds i disse i løbet af weekenden.

6. Tid alene til refleksion - er sundt både for krop og sjæl.

Det vil også hjælpe dig bedre til at nå dine mål. Det kan være i form af meditation eller blot ved at tænke og reflektere over dine opgaver, ideer og projekter.

En Harvard undersøgelse viser, at mennesker, som bruger 15 minutter i slutningen af dagen på at reflektere over dens indhold og de mål og projekter, som de arbejder med, vil kunne præstere 23% bedre. Andre undersøgelser har vist, at selvrefleksion kan betyder en højere grad af målopnåelse, større livsglæde og mindre tendens til udbrændthed. Start evt med selvrefleksion i weekenden og brug det i hverdagen, hvis du oplever, at det virker for dig.

At tro på sig selv!

Mange af verdens store religioner og mystiske systemer rummer dette som et kernebudskab : Stol på dig selv!

Lev ikke blindt dit liv, som andre ønsker det!

(At religionerne mister dette budskab, når troen bliver til en institution er en anden sag.)

At tro på sig selv betyder, at man bliver klogere på livet, og når man er klogere, træffer man bedre valg i livet og skaber sig et bedre liv.

Alle, der magter at gøre op med ydre autoriteter og sætte sig selv i stedet som autoriteten i sit eget liv, har muligheden for at blive den virkelige ekspert i sit eget liv og leve på livets første klasse.

Livsduelighed er, når vi fungerer godt på alle områder i tilværelsen og lever på livets første klasse.

Livsduelige er vi, når vi magter systematisk at løse konflikter og tage problemer som udfordringer og læreprocesser, der ikke får os til at give op og resignere, men blot forpligter os yderligere til at gøre vores bedste.

At være voksen !

Hyppigt bliver det at være voksen betragtet som værende gammeldags, kedeligt, stoisk eller fasttømret i sin adfærd.

Dette er absolut ikke altid tilfældet.

Derimod kan det i mange sammenhænge betyde at der etableres en højere grad af respekt omkring din person, sålænge du ikke på en umoden måde svinger mellem en til tider barnlig og for forældrepræget adfærd, i og med du nu har rollen som forældre eksempelvis.

Det gælder både i din kommunikation og din adfærd samt de værdier, som du vægter.

Det siges ofte, at dine børn lytter ikke efter, hvad du siger, men ser, hvad du gør. Og det gælder også med hensyn til en voksenadfærd.

Såfremt du ønsker at opdrage dit barn til at være et ansvarsfuldt og udviklende menneske, skal du selv foregive en rollemodel.

Derfor kan du ikke forlange eller lykkes med at forbyde din teenager at drikke sig fuld, hvis du selv gør det hver weekend.

Der synes ikke umiddelbart at kunne skabes genklang og accept for dine udsagn.

Du kan derfor vælge at tænke over, hvad det for dig betyder at indtage en voksen og kærlig attitude, som danner grundlag for dine børns tillid og som afstedkommer en højere grad af respekt og dermed også lydhørhed.

Det kan udmønte sig i nogle mål, som du enten vælger at etablere, tilretning af nogle vaner, som du måske på nuværende tidspunkt overvejer at ændre for at skabe større gennemslagskraft - både over for dine børn, men også som udvikling af dig som menneske og de værdier, som du står for.

Desuden vil dit arbejde med for eksempel at sætte mål og indhente disse vise dine børn, at ved en målrettet indsats skabes resultater og dermed at man kan, hvad man vil!

At gøre det rigtige!

Det gode liv får man, når man bliver i stand til at gøre det rigtige i de fleste situationer livet igennem.

Dette kræver, at man dybt i sin sjæl mærker, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og lever efter det.

Når man lever med hjertet, ud fra sin helhed, bliver alle beslutninger truffet på en sådan måde, at der tages højde for livet indadtil og livet udadtil på samme tid.

Dette liv kan passende kaldes balanceret eller centreret.

Mennesket hviler i sig selv. Det betyder imidlertid ikke, at sådan et liv er stillesiddende og vegetativt, som mange fejlagtigt forestiller sig, tværtimod.

Når man finder livets balance og den dybe mening med ens tilværelse, stiger energiniveauet radikalt.

Den glæde og det engagement, der er forbundet med at føle sig helt og fuldt i live kan ikke beskrives med ord. I os selv, dybest nede, finder vi altså kilden til alt af værdi.

Selve livets nerve, den intuitive, kreative intelligens, det spontane og herligt skøre, men på ingen måde ansvarsløse, i det finder vi selve livets kvalitet. Det er dér, hvor vi virkelig finder ud af, hvem vi er og hvilke værdier, vi skal lægge til grund for tilværelsen, og det er dér, at vi bliver til maksimal værdi for os selv og vores omverden; vores partner, vennerne, familien, arbejdspladsen, samfundet, verden.

At være et helt menneske vil sige at kende sig selv, sine drømme, sin natur, og leve disse drømme helt ud.

At udfolde sig selv, virkeliggøre sine potentialer, blive det hele, fulde, færdige menneske.

Selvfølgelig er det målet for livet, dybest set. Men at forpligte sig til den proces, der skal føre en derhen – som man gør det, når man fuldt og helt erkender livets mening på en personlig måde i sin egen tilværelse – er noget vi holder os tilbage for, næsten for enhver pris. Vi er dovne, slappe, udisciplinerede ,rodede, retningsløse, når det kommer til stykket.

Det kræver en høj grad af selvdisciplin og målrettethed, at livet virkelig lykkes for én og man får udnyttet alle de muligheder, som livet giver.

Den disciplin betragter vi oftest som en umulighed; det gør vi hellere end vi kæmper vores kamp mod dårlige odds. Men der er ikke noget alternativ til denne livets kamp for virkeliggørelsen af det hele menneske.

De mennesker, der magter at tage udfordringen op – som er glade, netop fordi udfordringen og meningen er fundet, og fordi de nu gør deres bedste under de omstændigheder, deres skæbne har givet dem – dét er de mennesker, der lever gode liv.

Det er de mennesker der efterhånden får løst deres livs problemer.

Det er de mennesker, der har masser af energi, fordi de øser af en skjult og måske uendelig ressource.

Den energi man kan frigive til brug i sit eget liv, hvis man finder og erkender sit livs mening, er næsten ubegrænset.

At erkende livet! Part 1

Du søger givetvis efter at blive den bedste udgave af dig selv! 

At opnå alt det , som gør, at du kan imødekomme livet med dets udfordringer i form af op og nedture samt ende med at opleve at du lever et tilfredsstillende og måske lykkeligt liv. Og hvor du opnår de mål som du sætter dig for som værende det meningsfulde liv. 

Men hvad der måtte være meningsfuldt for dig er ikke det samme som for andre mennesker. Der er et utal af bøger og hjemmesider, som fortæller om, hvordan du f.eks opnår oplevelsen  af lykke, succes, indhold og mening med livet, men der bliver skudt med spredehagl. Det er samlet set taget ud af en kontekst, hvor netop din baggrund og din livssituation ikke er i fokus og har taget udgangspunkt fra, men derimod med en formodning om, hvad du søger set ud fra en mainstream holdning til, hvad eksempelvis lykke måtte være. Dels er det isoleret en betragtning af et fokusområde, som ikke sammenholdet med, hvordan du er som person, hvilken baggrund du har og ikke mindst hvilke værdier du iøvrigt måtte indeholde. Dermed skal du selv sammenkoble disse dele af din person med de forslag som gives om det pågældende begreb og selv arbejde med at sætte det ind i din personlige kontekst og ud fra dette arbejde videre ud fra dette afsæt. 

Der er med andre ord ikke taget udgangspunkt i dit nuværende liv med din livssituation og hensyn, som du skal tage for at lykkes med tingene. 

Eksempelvis er succes og med den medfølgende opnåelse af økonomisk overskud ofte sammenholdt med at være den optimale opfattelse af lykke.

Givet er det, at penge i sig selv kan være et godt udgangspunkt for lykke, da det kan skabe flere muligheder og et større råderum, men spørgsmålet er, hvorvidt netop du har brug for dette fundament for at opleve den lykkefølelse, som virker for dig i forhold til at mærke, hvordan det bobler i maven og du kan læne dig tilbage og dybest fornemme, at du er oprigtig glad for livet!

Oveni i skal det tilføjes, at økonomisk overskud i sig selv ikke er problemfrit og uden spekulationer. Der følger en lang række valg, som til tider kan skabe endog flere overvejelser og frustrationer end hvis du havde været dem foruden. Derfor handler det om, at du kigger indad og mærker efter i dig selv, med din baggrund og dit syn på livet, hvad det helt krystalklart handler om for dig, når talen kommer på lykke! 

Du står måske overfor at have et ambitiøst job, med lange arbejdstider og et stramt program, hvor du ikke har den store indflydelse på indhold.

Det er måske vilkårene for, at du kan opnå " din "definition for succes, som ofte er en prægning af omgivelserne og værdierne for vor tid. Men vil du betale den pris, hvor f.eks afsavn i forhold til samvær med dine børn, lange arbejdstider og evt risiko for overbelastning med sygdom til følge, når du samlet skal vurdere, hvorvidt du har et lykkeligt liv.

Hvis du overordnet skal vurdere, hvordan du ønsker at bruge din tid i form af dit liv, skal job i denne sammenhæng f.eks optage over halvdelen af dit liv. Er det prisen værd? 

Muligvis har du som følge deraf muligheden for at investere i det store hus eller foretage dig de fornøjelser , som du mener er med til at fylde dit liv med glæde, men hvis du samtidigt oplever at der følger en række forpligtelser, planlægning og unødige diskussioner om det formålstjenstlige i, netop at vælge dette hus og de forpligtelser, som følger, gildet givet ikke altid være umagen værd at forfølge dette mål. 

Desuden handler det også om, hvorvidt lykkebegrebet er din oplevelse af, hvad et lykkeligt liv måtte indeholde sammenholdt med, hvad du føler din samtid og omverden kategoriserer og stempler som værende et lykkeligt liv. Hvor meget ligger du under for, hvad der bliver defineret som lykke af udefrakommende faktorer i forhold til, hvad du føler er indbegrebet af lykke? 

Det er blot et eksempel på, hvilkeovervejelser, du kan gøre dig i forhold til denne bog, hvor der bliver spurgt ind til, hvem du er, hvad du vil og giver dig gode råd til, hvordan netop du opnår det som stemmer overens med dine værdier og dermed skaber respekt for dig og dine overbevisninger isoleret fra din til enhver tid samtid. 

Det er meget muligt, at du efter at have arbejdet med dine inderste bevidstheder når frem til, at din lykke netop ligger i at have et job som fylder endog særdeles meget i din samlet livstid, og det er fint.

Dermed kan du fortsætte med god samvittighed og fokusere på dette uden at have dårlig samvittighed, fordi det er det valg du har taget og som du vælger at prioritere højest i dit liv medfølgende de goder og værdier der følger.

Føler du dagligt at have dårlig samvittighed ved ikke at så til, hverken i forbindelse med arbejde eller familie, skal du derfor lave dette regnestykke og være tro mod dig selv og følge dine mål, ellers skal du gøre noget andet. Men tro mod dig selv, skal du være for at få det optimale udbytte af dette arbejde.

At erkende livet ! Part 2

Det handler om at træffe et eller flere valg, og være tro mod disse valg.

Rigtig mange mennesker bruger hele livet på at være irriteret og generelt utilfredse og lunkne over deres tilværelse og liv som sådan.

Det smitter af på omgivelserne og de spreder dårlig energi både ud og ind. De foretager nogle prioriteter, som de mere eller mindre føler sig presset til eller lader sig ofte styre af, hvad andre, omgivelserne måtte mene, der er det korrekte og fornuftige valg.

Hvad der udadtil måtte fremstå som en succes, er afgørende for mennesket af idag og følge normen hører til det absolutte nødige som udgangspunkt for at måtte lykkes i nutiden.

Der er også en række formaliteter, som du skal indordne dig under for at kunne blive optaget i samfundet og blive betragtet som egnet til at være en del af fællesskabet.

Hvor grænserne for disse, ser vi, når grupper bliver udstødt eller ligefrem overskrider disse normer bla i forhold til lov og orden. Og du kan hurtigt blive udstødt af det store fællesskab, idag skal der ikke meget til, før den enkelte kan føle sig udenfor, fordi vedkommende ikke lader sig styre eller kan følge de overordnede normer for almindelig adfærd.

Paradoksalt er det imidlertid, at vi ofte har svært ved at acceptere og optage andre former for adfærd i vores fællesskab samtidigt med, at vi er sp målrettet og fokuseret på, at adskille os ved at være "speciel" , en ener og den eneste på vores felt.

Vi vil være specielle, men kun til en vis grænse, og inden for dette felt, vil og tror vi på at kunne lykkes, med den bedste grad af succes.

Omvendt ser vi ofte skævt til andre, som foretager andre valg end dem, som er indeholdt i mainstreamkulturen, som har andre værdier og som bogstaveligt enten vælger, har eller ser anderledes på livet. Når det handler om at vælge anderledes, er vi ofte tilbøjelige til at beundre dem, som vælger at bruge tiden til andre ting en det traditionelle som f.eks familie og job.

Vi beundrer disse mennesker og udtaler, at vi kunne tænke os det samme, men foretager ikke at gennemføre et sådan valg. Når andre har et andet liv end hovedparten er det ofte et spørgsmål om, hvorvidt dette andet liv stemmer overens med de værdier, som er skabelonen for et værdifuldt liv i samfundets optik.

Såfremt dette ikke er tilfældet, er vi ofte tilbøjelige til at taburisere disse liv. Det kan være i forbindelse med andre kulturer, handicap både fysisk og psykisk, eller når mennesker vælger en religion og lever ud fra denne. Det samme gælder, når det handler om sit syn på, hvordan vi ønsker at bruge det liv vi har fået tildelt, og hvor meget vi vil tage ansvaret for det personligt, eller lade os styre af omgivelserne.

Når andre mennesker ser anderledes på livet, kan det f.eks handle om, at de føler, at de har et kald i livet og derfor måske enten vælger at arbejde som frivillig nødhjælpsarbejder med deraf minimale råderum også økonomisk eller vælger at blive munk eller nonne for at følge Guds ord bogstaveligt og være en tro tjener.

Det kan være uforstående for rigtig mange mennesker, i vores del af verden givetvis for de fleste, mens det andre steder ligefrem kan være det højest opnåelige og prisværdige et menneske kan gøre. Samlet handler det om, at vi alle er mennesker, som fødes ensomme og dør ensomme, fra vugge til krukke, du er selv din egen.

Hvordan du vælger at forvalte den tid du har, som udgør dit liv, det er op til dig. Må du få det bedste ud af netop dit liv - og start med at finde ud at, hvordan du kan opnå dette ved at få større indsigt i, hvilke værdier  og behov og dermed muligheder du på forhånd ligger inde med for at få det bedste ud af dit liv.

 

At erkende livet! Part 3
Med udgangspunkt i din nuværende livssituation handler det derfor om at foretage nogle
valg.
At bruge nutiden til at vælge, hvordan du ønsker din fremtid skal være.
Og du er den eneste, som kan foretage disse valg, da det er med udgangspunkt i
dit liv og kun dit liv, som ikke er at sammenligne med andres liv.
 
Du er speciel med dine værdier, opgave osv. hvorfor du er den eneste, som
kan træffe disse valg og mene dem mere eller mindre oprigtigt.
 
For at lykkes med dine valg og finde frem til, hvordan du kan lykkes med disse,
er det nødvendigt at gradbøje og fokusere på, hvad det er for en type valg, der er tale om.
Ønsker du evt at finde ud af, hvad lykke betyder for dig, er det naturligvis vigtigt,
at du analyserer, hvad du ligger i begrebet lykke, hvad det indeholder og er tegn af samt
hvordan du oplever at lykke er for dig.
 
Det kan du kun gøre ved at finde frem til dine værdier, følelser og behov, som alle er en
del af dine bevidstedslag, hvorfor du skal grave dybere for at spørge ærligt ind til, hvad
det betyder for dig. Der kan være tale om den store lykke med en helt ny tilværelse
og de mål dette indeholde eller om små doser af lykke vil være ønskeligt, som samlet
måske over tid vil give dig en solid lykkefølelse.
En anden måde at arbejde med dine bevidsthedslag kan være, såfremt du evt ønsker
at finde ud af, hvorfor du ofte kommer i konflikt og diskussion med andre, som
måske er af en anden overbevisning end dig. Igen handler det om, at søge
tilbage og spørge ind til dine bevidstheder om, hvad der ligger til grund for dine
evt aggressioner eller lave tolerance i en sådan sammenhæng.
Det betyde, at du samlet set foretager en slags oprydning i dit sind eller ligefrem
renser dit sind for at nå ind til din kerne som person.
 
Selvudvikling og personlig udvikling anvendes ofte, men i denne sammenhæng
er der ikke tale om udvikling forstået som de næste skridt for dig og din person.
 
Der er tale om en form for mutation, hvor du stykker nye dele på din person
og samtidig bevarer stammen af dit ego. Med andre ord der er ikke tale om en
lappeløsning, men en form for renselse eller renovering af dit selv, hvor du kan
fortsætte med et fundament, som er styrket til at komme videre og blive
yderligere styrket i fremtiden uden for mange lag af uhensigtsmæssige egenskaber ,
overbevisninger eller intentioner.

 

At erkende livet! Part 4

Ofte udtaler mennesker, at de har begrænsninger eller en uhensigtsmæssig adfærd på grund af svigt i barndommen. De er måske endog blevet ligefrem syge på grund af det, som de flere år efter betragter som omsorgssvigt eller en rigtig dårlig barndom. Og det kan også virke besynderligt, når ældre mennesker gør deres liv op og udtaler, at det kunne have udviklet sig helt anderledes positivt, såfremt de ikke var blevet svigtet i barndommen. 

Det virker umiddelbart som spild af liv! 

Vi er alle udstyret med en baggrund ud fra vores ophav med de normer og værdier dette måtte indeholde. 

Imidlertid når vi gennem livet til en alder, hvor vi er nødsagdet og ansvarlige for selv at tage hånd om dette og om nødigt rette op på de ting i form af egenskaber, følelser og adfærd som vi må ligge inde med. 

Det kræver træning og for nogle flere øvelser og hårdere arbejde end for andre. Det er ikke alle , faktisk de færreste, som kan fortsætte et liv direkte i forlængelse af det som de har fået som afsæt, også tilpasset de til enhver tid herskende normer og værdier. 

Bevidsthedsvinduet danner grundlaget for et sådan arbejde. Det beskriver, hvilke elementer, der er indeholdt i div bevidsthedslag, hvordan de påvirker hinanden og hvordan det samlet udgør arbejdstegningen for dit selv. 

Din individuation - selvudvikling -ligger i Bevidsthedsvinduet, og hvor din mutation består i at lave øvelser ikke ud af,men  gennem vinduet.

Egologi er læren om dit ego, som dels er den bevidste del af dit selv. (Bevidsthed og personlige bevidsthed) og rammen om denne bevidsthed er dit møde med omverden eller det kollektive, hvor livsglædens vej er en model for mødet med verden og en måde at tackle den på. Det Jeg er din personlige bevidst og bevidsthed og dermed den del af din person, som er dig bevidst og som du har rettet mod omgivelserne. 

Din underbevidsthed og personlige underbevidsthed er samlet med førnævnte dit samlet selv, som er den del du anvender i individuationsprocessen. 

 

At erkende livet! Part 5

Det kan virke enkelt, måske endda banalt, når du læser dette. Og det er enkelt, men det kræver træning og hårdt arbejde. 

Men frem for alt kræver det, at du er ærlig over for dig selv. 

Du hjælper ingen ved ikke at være ærlig, men gør det blot mere omstændigt for dig selv og i sidste ende formålsløst. 

Et eksempel kunne være, at du holder af et rent og pænt hjem. 

Du holder af, at omgive dig med smukke ting og at være i nogle rare rammer. Du er måske vokset op med værdier som disse og ved ,at der skal føres en indsats for at dette kan finde sted. 

Samtidigt er du måske perfektionist, hvorfor rengøring for dig er en større omgang som fylder meget af din tid. 

Du har måske erindringer om, at din mor eller hvem der måtte stå for dette i dit barndomshjem ofte var sur og utilnærmelig og optaget meget af tiden med rengøring. 

Samtidigt er du i dag måske ikke interesseret , er for nærig eller har ikke mulighed for at betale dig fra denne opgave. 

Du må derfor foretage et kompromis med dig selv. 

Ønsker du at bruge uforholdsmæssigt meget tid på rengøring til fordel for evt samvær med dine børn, læse en god bog eller bruge længere tid på arbejde?!

Det handler om at finde en balance mellem, hvad der er nødvendigt at gøre samtidigt med ,at du finder ud af, hvor megen tid, du vil ofre på netop en opgave som rengøring.

Ofte hjælper det at tænke over, hvordan du i sidste ende kommer til at gøre op, hvad du har brugt din tid på i løbet af dit liv. 

At tænke på, hvad du vil svare dine børn, der som voksne kan komme med udtalelser om, at du aldrig havde tid til dem, fordi du skulle gøre rent, arbejde eller dyrke en personlig interesse, som måske ikke står mål med, hvad du inderst har valgt som dine mest betydningsfulde værdier i tilværelsen. 

Muligvis er du flasket op med overbevisningen om, at det er værdifuldt og det mest korrekte at kunne fremvise et rent og pænt hjem, men hvad betyder det i den større sammenhæng, hvis du ikke dels holder af denne aktivitet samt finder det samlet set mindre værdifuldt i forhold til andre forhold i dit liv. 

Denne overbevisning kan du ændre! 

Du skal blot være ærlig overfor dig selv og finde dine prioriteter for et værdifuldt liv. 

På samme måde, som du kan bryde den sociale arv, som ofte handler om job, familie osv, kan du bryde disse mønstre og værdier og etablere dit værdisæt og efterfølgende mønstre, selv midt livet. 

 

 

 

At have en stum samtalepartner!

I mange familier finder anskaffelsen af for eksempel en hund sted ved, at børnene plager om et kæledyr og efter kort tid bliver træt af at passe den. Kæledyr bliver ofte betragtet som en del af familien og bliver passet som det nu gør og bør sig. Imidlertid har du en rigtig god mulighed for ved en hund at få en fortrolig "ven". Kæledyr og pasning af disse er særdeles sundt for vores psyke.

Flere undersøgelser har bekræftet adskillige gavnlige effekter ved at være ansvarlig for et kæledyr. Det gælder både med hensyn til den beroligende effekt dit nervesystem udsættes for, når du klapper og kærtegner dyret, din koncentration og hukommelse øges, når du har selskab af din hund, dit hjerte slår mere regelmæssigt, du bliver generelt mere afstresset og rent praktisk du får etableret en struktureret hverdag, hvor du får frisk luft, når du lufter din hund.

Sidst og absolut ikke mindst vil den tilknytning du kan få til en hund, hvor du taler eller kommunikerer med hunden være særdeles gavnlig. Den svarer naturligvis ikke igen, men du får udtrykt dette og hint, samtidigt med at der ligger en energiskabende effekt ved, at fortælle hvad du er i gang med. Ved at have en mere eller mindre stum samtalepartner, vil du få dine egne tanker ud i æteren på en måde, hvor du i højere grad kan forholde dig til dem og eventuelt reagere på dem. 

Desto mere du gør dig fortrolig med din hund og taler med den, desto nemmere er det også at afrette hunden, da den føler tilknytning til dig. Hvilken race du måtte vælger , hvis du ikke har hund i forvejen, afhænger naturligvis af temperament , men du skal desuden være opmærksom på, hvorvidt det er en race, som kræver meget motion, har et grundlæggende nervøst gemyt eller en størrelse, som ikke passer i dine omgivelser. 

Ulempen ved at få en tæt tilknytning til et kæledyr er naturligvis deres forholdsvise korte levetid, hvorfor du må se i øjnene, at du skal tage afsked med dyret på et tidspunkt. Nyd derfor tiden bedst muligt, mens I har hinanden. 

 

At have en positiv tilgang!

Når du har et sårbart sind og ønsker at gøre dette mere modstandsdygtigt i forhold til din omverden er det vigtigt at have en positiv tilgang til din indsats, tro på dig selv og se dine omgivelser og medmennesker.

At have en positiv tilgang til livet og udtrykke denne, har imidlertid lidt overlast og fået en ridse i lakken i de seneste år. Kritikere af Selvhjælpsindustrien, hvor positiv psykologi har været et af de væsentligste psykologiske tilgange, har i de senere år angrebet denne for at være selvcentrerede, overfladisk og uden hold i et realistisk syn på virkeligheden.

Et langt stykke af vejen synes denne kritik at være både velbegrundet og en korrekt iagttagelse.

Der er flere indfaldsvinkler til fænomenet og som tillært eller tillagt adfærd.

Dels er der tale om en mere eller mindre placeboeffekt, hvor tro kan flytte bjerge.

Såfremt du ønsker at opleve livet og fokusere på de positive ting i livet, vil dit sind også tildrages dette.

Ifølge videnskaben producerer vores hjerne også flere lykkestoffer i form af endorfiner, når vi fokuserer på det positive både i sindet og i vores omgivelser. Endog i en grad som betyder, at positive mennesker i snit lever op til syv år længere end mennesker med et mere negativt syn på tilværelsen - oveni med en forbedret og mere lystbetonet alderdom.

Det må i sig selv være et faktum, der vil få de fleste til at arbejde med at etablere fokus på livets lyse sider. Og specielt i forbindelse med et i forvejen skrøbeligt sind, vil fokus på disse former for energier være befordrende for at der skabes og denne energi øges til i højere grad at blive bekræftet på en styrkelse af sindet.

En del af kritikken over for positiv psykologi er, at den virker overfladisk og er tillært eller tildraget dem, som forsøger at udøve denne.

Det er korrekt og kan i længden være ganske opslidende at være vidne til, når personer i sine omgivelser spreder den ene unødige og kønsløse bemærkning fra sig efter den anden i et forsøg på at virke sympatisk og nærværende. 

Som enkelt person kan du derimod selv vælge, hvilke tilgange du ønsker til dit liv og deri dine omgivelser, og ingen tvivl om, at du på denne måde vil blive og føle dig som et rigere og mere livsbekræftende menneske.

Den positive tilgang vil desuden være bekræftende i en grad, som løbende vil kunne motivere dig til at fortsætte dit arbejde med at styrke din mentalitet.

 

At lyve overfor dig selv og andre ! Part 1

◦Løgn er lemfældig omgang med samvittigheden, som kan skabe stress hos samvittighedsfulde mennesker.

Det siges, at vi i snit lyver 21 gange i løbet af dagen.

Det være sig løgne eller usandheder vi udtrykker over for andre eller i forhold til os selv.

Det siger sig selv, at der både kan være tale om store og små løgne, men givet er det, at dels   er det givet, at løgne dræner for energi samtidigt med, at en løgn kan ofte føre til en endog muligt større løgn, så længe den forbliver.

Der er ingen tvivl om, at det både påvirker dig og din bevidsthed samtidigt med, at du mere eller mindre ubevidst grundlægger en stress i sindet, som kan være med til, at du føler en grundlæggende utilfredshed, specielt i forhold til dine kerneværdier.

Det er naturligvis et spørgsmål om temperament og samvittighed, hvorvidt du lader dig påvirke af dette faktum og i hvor høj grad du tager dette til dig.

Desuden vil det også være forbundet et ønske eller behov for, hvorvidt du ønsker at rette op på denne form for adfærd.

Ubevidst vil du dog være prisgivet, sålænge du oftest mere eller mindre slår det hen til blot at være et forsøg på at slippe ud af en situation.

Og netop i forbindelse med konflikter, vil du måske ofte kunne tage dig selv i, at vige udenom ved ganske enkelt at frembringe en løgn.

Grundlæggende kan en løgn i forhold til dig selv være med til, at du dybest mærker et brud på dine egne principper, som du ønsker at arbejde ud fra.

Derfor kan du til tider opleve, at du skuffer dig selv, du formår ikke at holde dine egne aftaler og undskylder dette overfor dig selv i form af en løgn.

Det må naturligvis være et internt regnskab, du selv må overveje, hvorvidt du vil leve med.

Du kan eventuelt fra tid til anden føle, at du ikke magter situationen, hvorfor du fremfor at erkende dette over for dig selv, istedet forøger at dække over denne manglende formåen, og istedet bilder dig selv noget andet ind.

Det er dybest set også en løgn og et brud på din egen samvittighed.

I forhold til dine omgivelser og næsten, som du måtte lyve overfor, sker der imidlertid andre blokeringer af energien, idet du dels i din bevidsthed er klar over, at du udtaler en løgn.

Din samvittighed over dette overskygger din retfærdighedssans, du stiller den anden part ofte i et dårligt lys, hvor et tillidsbrud er etableret, samtidigt med, at du givetvis vil efterrationalisere over dette.

Dels vil dine tanker og dermed også din energi fokusere på, hvorvidt den anden part vil kunne opdage eller tage dig i denne løgn, samtidigt med, at du mere eller mindre ubevidst, fremstår som en person, som ikke er til at stole på, hvilket kan være i modstrid med dine egne kerneværdier.

At lyve overfor dig selv og andre! Part 2

Nogle mennesker har en mindre samvittighed end andre, de føler ikke, at løgnen fylder i deres sind eller oplever ikke, at usandheder nødvendigvis behøver at blive betragtet som løgne.

Der findes endog mennesker, som mere eller mindre bygger hele deres liv på en løgn. Det være sig både over for sig selv og andre.

Psykopater har en stor grad af behov for at lyve og for rigtig mange kan løgn være mere eller mindre en del af deres adfærd.

Det kan blive en rigtig dårlig vane, som ikke desto mindre kan ændres, såfremt du ønsker at frigive mere energi, opleve en renere samvittighed og dermed mere overskud.

Ofte dækker vi os ind under en løgn, idet vi dels i en konkret situation bruger dette som en undvigemanøvre, og det kan handle om manglende mod til at udtrykke sandheden.

At stå ved den og forsvare den, selv om den kan være omstændig, når du står midt i situationen. Ikke desto mindre vil en løgn ofte avle en ny løgn, og samlet set, vil du til tider opleve, at disse bliver viklet ind i hinanden på en måde,hvor du selv ikke kan finde hoved og hale i disse, for endeligt at blive taget i at lyve.

Skammen over dette synlige tillidsbrud, kan være ødelæggende i en grad, som kan betyde et psykisk nedbrud, hvor du både bogstaveligt kan miste samtidigt med, at du i virkeligheden har mistet en del af dig selv - både din egen tillid til dig selv samt dit værd som menneske.

Det er derfor vigtigt i denne sammen hæng at fremhæve, dels hvor energidræbende denne form for adfærd kan være samtidigt med, at løgn er nedbrydende i en grad, hvor du ikke kan finde udvikling.

Trods besværlige omstændigheder og frustration i en given situation, hvor en hurtig løgn vil kunne redde dig på kort sigt, vil din ærlighed og eventuelt udtrykte manglende overblik eller formåen, i langt højere grad være opbyggende og udviklende både for dig som menneske og situationen i al almindelighed.

Ved at lyve skaber du både et tillidsbrud, men underliggende dette, viser du også en manglende respekt overfor et andet menneske.

 

At lyve over for dig selv og andre! Part 3

I forhold til din adfærd og dit sind vil dine løgne ofte sprede sig.

Dels den enkelte løgn kan isoleret set sprede sig som ringe i vandet og trække flere løgne med sig.

Et andet faktum er, at alt efter din grundlæggende samvittighed, vil din generelle adfærd kunne bære præg af dette karaktertræk, idet du kan opleve en indre kamp med dine egen overbevisning om dette og dermed blive negativt påvirket, hvilket kan spejle sig i andre dele af din adfærd.

Du vil blive irritabel, rastløs, ærgerlig, frustreret eller sørgmodig over, at du alene bærer på denne løgn, hvilket du forsøger at dække over i din adfærd.

Disse bekymringer vil på sigt kunne udvikle sig til stress og angst og sætte spørgsmål ved dit eksistentielle grundlag.

Derfor vil du på sigt dels kunne etablere en personlighed som viger fra dine mere eller mindre bevidste kerneværdier for et ordentligt menneske samtidigt med, at du oplever en indre frustration over at udgive og fremstå som en person, du dels ikke kan genkende eller være ved.

Såfremt du stiller dig i den anden persons sted, og mærker efter, hvorledes du ville føle, såfremt du modtog et udsagn, som bevidst ikke var sandt?

Dette ville du givetvis ikke være tilfreds med og dine tanker og følelser for vedkommende vil givetvis både være negative og dalende.

Ofte siges, at sandheden er ilde hørt, hvilket mange løgne givetvis er dækket ind under. Og den kan også i mange tilfælde gøre ondt at blive indviet i. Ikke desto mindre, er sandheden altid værd at bygge videre på og ved et trygt og solidt forhold, vil dette vokse og styrkes yderligere trods megen modstand. 

Du vil givetvis også føle, at du til tider står i en situation, hvor du ikke kan sige sandheden, idet denne vil være for ubarmhjertig eller hård for modtageren. I sådanne situationer, er det enten et spørgsmål om ikke at udtrykke sin oprigtige mening eller flytte fokus til andre perspektiver, som kan skabe energi på en progressiv måde.

 

At lyve over for dig selv og andre! Part 4

Det er en måde at omgå sandheden, hvilket kan trænes og blive en vane akkurat på samme måde som det kan blive en vane at lyve - endog en rigtig dårlig vane, som dræner mere energi end du er bevidst om.

At have en fri vilje til en ren samvittighed!

For at etablere gode vaner til i højere grad at kunne og bestride sandheden, kræver både en fri vilje samt motivation.

Det fordrer at du med udgangspunkt i dine kerneværdier forholder dig til, hvad du oplever som en ordentlig adfærd i forhold til dine omgivelser og på sigt i forhold til dig selv og dit eget selvværd.

Den fri vilje kan imidlertid ikke stå alene, idet du kan være inspireret til at ville  ændre på et adfærdsmønster, som du ikke er stolt over. Men i sidste ende betyder dette, at du skal være motiveret til at gøre noget konkret over denne form for handlinger.

Desuden handler det om, at du tilgiver dig selv. 

Evnen til at tilgive dig selv for forkerte handlinger er på samme måde en nødvendighed for at komme godt videre i livet. For du kan ikke ændre på de ting, der er sket, men kun lære af dem.

Det er ikke altid let at se de positive sidegevinster, som tilgivelsen medfører. Men tilgivelse er at give dig selv fred. At give slip på følelser af for eksempel vrede og hævn, som i for lang tid er kommet i kølvandet på din fortrudte adfærd og som er kommet i kølvandet af dit indre tillidsbrud, der har påvirket det liv, du ønsker at leve.

I første omgang kan du efterrationalisere, hvorvidt du allerede lever et liv indeholdt en række løgne, som du kan forholde dels dig selv til og eventuelt indvie relevante personer i, såfremt det vedrører dem. Det er en tillidserklæring, hvor du åbner for dine følelser og tanker omkring dette faktum og beder om hjælp til at få blotlagt disse, således at I kan komme videre på et eksistentielt grundlag.

Såfremt du føler behov for styrke eller hjælp i forbindelse med større forståelse, indsigt og tydning af dette mønster, kan du meditere over din situation og bede vor herre om at støtte dig i processen i håbet om forståelse og accept hos dine relationer.

Det er vigtigt i denne sammmenhæng at fremhæve, at når du har truffet en beslutning om at ville ændre denne form for adfærd og bevidst arbejde på at få sandheden for dagens lys og fremover tage dig selv i ikke at lyve, da har du taget det første store skridt.

Efterfølgende opfordres du til at registrere, hvor stor en lettelse du vil mærke i dit sind, når du letter for den dårlige samvittighed, kan se dine relationer i øjnene og i langt højere grad føle indre harmoni og lettelse ved en øget energi. Det er vigtigt, at du overbeviser dig selv om, at en epoke er afsluttet og en ny er etableret, som vil kunne generer øget energi til mere livsbekræftende og udviklende indsatser.

 

 

At følge Simple Living!

Simpel Living sættes ofte i sammenhæng med en enkelt livsførelse for at opretholde og bevare miljøet. Der findes en lang række internationale organisationer og foreninger, som arbejder på en bedre miljø ved at føre en enkel livsstil. Ikke desto mindre kan dette begreb få en anden eller supplerende målsætning for psykisk sårbare.

 

Det handler om, at en enkel livsstil kan danne et grundigt og enkelt grundlag for en psykisk sårbar ved i bogstavelig forstand at skrælle alt overflødigt fra og komme ind til benet for at føre en enkel livsform, som ikke virker forstyrrende på psyken. 

Det være sig i form af vaner, fordeling af ingredienser i hjemmet samt måder at føre sit liv. 

 

 

At flygte fra virkeligheden!

Ofte kan din sårbarhed tage til efter længerevarende pres enten ex- eller introvert, eller du kan i sidste ende nærmest opgive eller miste tilliden til at kunne modstå både omverdenens eller dit eget pres. 

Gradvist kan du søge flugt for dels at overkomme den enkelte situation eller din livssituation samlet. Dette ses ofte i forbindelse med misbrug af den ene eller anden art. Det kan starte i det små, men efterhånden vil din flugt og behov for at enten skjule dig eller flygte bliver skærpet, hvorved dit misbrug kan tage til. 

Det gælder for rigtig mange mennesker, at de kan have behov for at stresse af, samle mod eller blot flygte for en kort stund fra en ubehagelig situation. Imidlertid vil du med et sårbart sind være udsat til et vedvarende misbrug, såfremt du flygter fra din skrøbelighed for bedre at kunne modstå det ydre pres. Også på det indre plan kan det for en kort stund være et forsøg på at lette dine tanker, se lysere på livet eller blot være i en rus, hvor du er uafhængig af den mentale spændetrøje, som du oplever ved din sårbarhed.

Det er mildest talt udelukkende en flugt, indtil du påny er istand til at se realistisk på din situation, vil den ofte enten være uændret eller givetvis have forværret sig på grund af omgivelsernes reaktion udover din mulige dårlige samvittighed.

En dårlig samvittighed vil skærpe din sårbarhed, og dermed være ensbetydende med, at du dels fjerner dig fra din søgen efter større robusthed samt fra dig selv som person og det menneske og liv du ønsker for fremtiden.

 

 

At være omgivet af farver skaber ofte glæde!

Vores kultur vil til hver en tid være præget af trends og mode. 

Det gælder også for eksempel i forhold til indretning af dit hjem. 

Det har i rigtig mange år været på mode at etablere og indrette sit hjem i sort og hvidt.

Det er naturligvis smag og behag, hvorvidt den enkelte finder dette både æstetisk og behageligt at leve i. 

Ikke desto mindre, er det et faktum, at vi ofte bliver påvirket og skaber stemninger netop på baggrund og med inspiration med farver. 

Såfremt du ikke har fantasi til at bryde disse strømninger eller ikke ønsker dette, kan du tilføje flere elementer såsom farvestrålende blomster, billeder eller lign. 

Ved at bryde disse farvetoner og skabe en højere grad af variation i dine omgivelser, kan du påvirke dit sind. 

Derfor er det også vigtigt at lade sig omgive af farver som stabiliserer og harmoniserer din sindstilstand, der kan være særdeles værdifuldt. 

Når du føler harmoni og finder omend glæde ved bestemte eller udvalgte farver, oftest lyse, vil du på baggrund af disse omgivelser kunne lette dit humør og være afstemt med situationen i form af din tilstedeværelse med disse omgivelser. 

Bryd alle former for retningslinjer om, hvilke toner og farver, der til enhver tid måtte være moderne og som du får inspiration eller bliver påduttet fra medierne. 

Vælg dine egne farver, som du føler ro ved og som er med til at afstemme dit humør på en måde, hvor du glædes over dette æstetiske udtryk.

Orange: Virker opmuntrende og antidepressivt.

Gul: Kan virke fremmedgørende og give stemning af utryghed.

Grøn: Styrker harmonien.

Turkis: Virker opkvikkende og giver klare tanker.

Blå: Virker afslappende, genopbygger energien.

Lilla: Fremmer sensualitet og sanselighed.

Pink: Styrker individualitet og personlighed.

Rød:

Giver varme og øger blodcirkulationen. Vækker og stimulerer seksualiteten. Holder os opmærksomme. Aktivitetens, oprørets, kærlighedens og livskraftens farve. Giver selvsikkerhed og jordforbindelse.

Gul:

Solens farve. Virker mod depression og tungsind. Gul står også for intellekt, objektivitet og kommunikation – tænk på telefonbogens gule sider. 

Grøn:

Naturens og håbets farve, der får os til at se den positive side af tilværelsen. Grøn virker beroligende og bringer balance til krop og sjæl, men den grønne farve giver også en tendens til stagnation og ubeslutsomhed.

Blå:

Beroliger og afslapper. Blåt står for fred, ro og stilhed. Det er himlens, vandets og det uendeliges farve, derfor forbindes den også med frihed og hengivenhed.

Sort:

Mørkets farve. Ligesom natten rummer den sorte farve det, vi ikke kan se. Vi kan skjule os ved at gå klædt i sort eller virke mystiske. Nogle forbinder sort med sorg, nogle med autoritet, andre igen med fornægtelse og negativitet.

Hvid:

Lysets farve får os til at føle os afkølede og friske. Hvid betragtes som uskyldens og renhedens farve, men den kan også få for et eksempel et rum til at virke nøgent og bart.

 

 

At bekæmpe dine indre dæmoner!

Som psykisk sårbar kan der til tider ikke være grænser for, hvor mange indre dæmoner, som synes at dukke op i tide og utide. Det kan fylde umådeligt meget i dine tankesæt og dræne dig for energi på en måde, som er ganske udmattende og i sidste ende kan betyde et for højt stressniveau.

For at forhindre at det udvikler sig til stress, er der en lang række forbehold, som du kan gøre og være opmærksom på.

På konkret områder, kan du følge nedenstående 

Det her, kan du selv gøre…

1. Sænk ambitionerne og barren lidt. Tag små skridt. Så har du nemmere ved at opleve succes.

Starter du alt for hårdt med eksempelvis dine mål eller handleplaner – for nu skal der ske noget! – så er risikoen for, at du giver op, alt alt for stor.

2. Ha´ tålmodighed. Det kommer til at tage tid, så fokuser på een opgave, een uge af gangen.

3. Tal om dine udfordringer, problemer, dæmoner og frygten forbundet med disse. Del dine tanker. Bliv ved, så nøgtern du kan – uden for mange følelser. Det er som ren terapi at dele.

4. Du har længe “fodret” dig selv med negative tale og tanker. Gør nu det modsatte – også selvom det virker kunstigt, akavet og føles som om, at du lyver. Men du ER ok.

Tal og tænk positivt om dig selv. Modbevis dine negative tanker og ord. Hjernen reagerer positivt på positive ord og “åbner” for sanser og kreativitet. Ganske lidt, men lidt har også ret. Du kan jo heller ikke træne til en maraton i løbet af et par dage.

5. Skriv drømme ned, hvad du har lyst til at opleve og prøve, på en liste og gør det til en vane at tilføje flere emner, lige så snart, de dukker op. Gerne som daglige lektier. Drømme handler om, at du arbejder med håb og optimisme. Både store som små drømme er velkomne og mindre drømme er nemmere at tage handling på.

6. Jo mere og jo oftere du ser på listen og reflekterer, jo mere og oftere vil nogle af drømmene vokse så meget, at du bliver motiveret til at gøre dem til virkelighed, hvilket er lig med succes.

Det du fokuserer på, det vokser.

7. Gør i det hele taget gode ting for dig selv – det er ok med selvforkælelse og egenomsorg ind i mellem, hvor du ikke skal forholde dig til andre. Det handler ikke om egoisme, blot at du også plejer dig selv.

8. Gør gode ting for andre – dog uden at du overskrider dine egne grænser. Være generøs og gør det uden forventninger om at få noget igen.

9. Skab tætte relationer. Dyrk dem – Styrk dem. Tætte relationer er dem, hvor du ikke skal præstere for at blive anerkendt. Hvor du føler dig “hjemme”, hvor der er plads til god humor og hvor man ikke taler dårligt og negativt om hinanden og andre. Hvor den gode energi er i højsædet.

10. Dyrk motion. Masser af motion. Motion frigører lykkehormoner, som igen giver energi – og god søvn. Energi og overskud til at arbejde med de ni ovenstående punkter.

Hvis du forsøger at sætte igang med alle 10 punkter på én gang, så kan det godt virke uoverskueligt, så tag fat i een af gangen. Gør det, der falder dig nemmest og/eller sjovest. Bare een uge i første omgang. og så een uge til. Sådan bliver du ved.

Det vigtigste er, at du arbejder med dig selv hver dag. Hellere lidt “træning” så tit som muligt end at udskyde. Altså hellere 5 minutter hver dag, end 10 minutter hver anden dag.

Det er jo en ny vane du skal have.

 

 

At få det bedste ud af dagen, skaber ro i sindet!

En måde at udsætte sit sind for stress og større grad af skrøbelighed, er ved at konstant at opstille mål.

Det gælder både på job og privat. Når det gælder dit arbejde, kan det ofte være svært at prioritere og vælge, hvilke opgave og mål du skal udføre og indhente.

Derfor er din tid uden for arbejdet også væsentlig at anvende på den mest værdifulde måde i forhold til primært at have ro i sindet.

Altid fokus på nuet ,men også på situationen

Stress, angst, depression og sensitivitet i høj grad kan alle være symptomer og indikationer for et sårbart sind. Det er sindets besked om, at du som menneske, skal tage vare på dig selv også gerne forinden nævnte lidelser, når at får overtaget din tilgang til livet.

De kan alle påvirke din tilværelse i en grad, som kan betyde, at du mere eller mindre må tilrettelægge din tid efter dine symptomer og i mindre grad i forhold til dine ønsker.

Der er tale om, at dine tanker og din energi er sat i spil på en måde, hvor din færden i livet får et mindre hensigtsmæssigt udbytte end der oprindeligt var dit ønske.

Disse lidelser kan overtage dit liv på en måde, hvor du mere eller mindre er nødsaget og tvunget til at tilrette din tid på en måde, hvor hensynet til at holde disse lidelser for døren forbruger hovedparten af din energi, fremfor hvilke indsatser du oprindeligt har som mål for en værdifuld tilværelse. 

En måde at forhindre dette på, kan ske dels ved at du får styr på dine tanker, bruger din energi hensigtsmæssigt og i sidste ende fokuserer begge af disse på de områder, som du finder gavnlige. 

I dag vælger vi ofte at prioritere vores tid og adminstrere denne ved at udarbejde to-do lister, over alle de gøremål vi skal have udført i en hektisk jagt for at nå vores mål.

Det kan være praktisk at liste, hvilke ting, du skal have udført, imidlertid kan dette tage overhånd i en grad, hvor du på forhånd ikke vil kunne udføre alle de opgaver, du har på din liste, hvorfor du dermed skaber stress ved manglende målopnåelse.

Forstyrrelser, uventede begivenheder, kompleksitet, varighed for en gerning samt andre mere eller mindre udefrakommende påvirkninger kan således være årsag til at du faktisk aldrig når at fuldføre dine lister.

En høj grad af detaljer med tidsangivelser og lignende kan endog være yderligere med til at løbet er kørt på forhånd. Desuden vil du typisk have gennemtænkt og være mentalt forberedt dig på mange af dine opgaver, hvilket du dermed allerede har brugt energi på.

I forbindelse med en normal husholdning, er der en række standardopgaver som løbende skal løses og udføres. Det kan du planlægge sammen med familien.

Hvad angår dine personlige opgaver og ansvar, kan du for at forhindre risikoen ved et skred i din tid, tilrådes at du deler din dag op i blokke. Du kan for eksempel starte med tre blokke, hvor der har en rækkefølge som morgen, formiddag, eftermiddag og aften.

På den måde vil du kunne afsætte de opgaver som måske passer sammen til hver sin blok.

Desuden kan det være værdifuldt for dig, at vurdere og på forhånd tænke over, hvad du har lyst til at gå igang med og dermed i højere grad gå efter hvad du vil og ikke hvad du bør eller skal. 

Ofte vil du opleve, at når du løser en opgave efter lyst, vil dit fokus, din opmærksomhed og koncentration være på denne opgave og du vil efterfølgende ikke opleve, at du er drænet for energi på samme måde som, hvis du presser og stresser dig selv for at få en opgave hurtigt overstået. 

Du vil givetvis påpege, at der er opgaver, som du ikke altid har lyst til at udføre, men som er nødvendige. 

Til dette kan du dels vurdere, hvor meget af din tid du vil anvende på opgaven samt efterfølgende sætte dig for at afsætte et fast tidsrum for at løse opgaven.

På denne måde vil du ofte opleve, at du kan nå rigtig meget på selv kort tid. Desuden kan du ved en mere valgfri tilgang opleve, at selv de mere sure opgaver vil dukke op med en mere lystbetonet tilgang.

Ved at etablere en stemning og situation fremfor en sur opgaveliste som du slavisk skal følge, kan være værdifuldt.

Når du samler dine opgaver og gøremål kan du derfor skabe en afslappethed og ro, hvor du ikke er hængt op på tiden.

Hvis du for eksempel sætter dig for at rydde op i garagen, undervejs støder på kasser med julepynt, som også trænger til at blive ordnet, kan du aftale med dig selv, at du vil bruge hele weekenden til garagen og dermed få denne ordnet i bund.

Giv dig god tid, fordyb og koncentrerer dig om din gerning, hvormed din indsats også bliver mere omhyggelig og behøver ikke at skulle gentages foreløbigt.

Det kan forklares ved, at du befinder dig på et mikroniveau fremfor et lineært niveau.

Overordnet kan du betragte dig på et lineært niveau idet du ønsker at bevæge dig fra punkt A til punkt B i form af at få ryddet op i garagen. 

Men i den konkrete situation kan du bevæge dig ned på mikroniveau, hvor du for eksempel sætter dagen af til denne opgave og i den sammenhæng fordyber dig i opgaven. 

Du starten fra en ende og fordyber dig i opgaven, hvor du grundigt og velovervejet kommer til bunds i din gerning.

Det fordrer imidlertid, at du holder alle former for forstyrrende elementer ude såsom for eksempel din mobiltelefon og andre lignende adspredelser. 

Det siger sig selv, at desto flere gange du bliver afbrudt og dit fokus bliver rettet mod noget andet, desto sværere er det at vende tilbage og komme videre med samme energi. 

Vi har i mange år talt og forholdt os til at skulle være tilstede i nuet - denne øvelse er en udvidelse af dette ved at være tilstede i handlingen, situationen og den indsats du skal foretage dig for at nå den aftale du har lavet med dig selv om at få ryddet op i garagen. 

Det endelige resultat vil ved denne koncentreret fokus også være mere tilfredsstillende, idet du føler, at trods mange andre gøremål du måtte have kunne foretage dig, måske oveni i denne og på kortere tid, men måske af en mere overfladisk karakter, vil din omhyggelighed være ensbetydende med, at du føler, at du har fået gjort et godt stykke arbejde, som kan bringe dig ro i sindet.

 

At foretage valg og sætte grænser! Part 1

Det er vigtigt, at du tager hensyn og udgangspunkt i din sårbarhed eller følsomhed og i mange tilfælde beskytter dig selv. 

Det kan ske i mange af livets situationer og hændelser. 

Det gælder, når du står i en konkret situation, for perioder af dit liv eller hvis du vælger at ændre på din tilgang til livet generelt. 

Imidlertid er det også på den anden side vigtigt, at du ikke i al for høj grad luller dig ind i og identificerer dig med din sårbarhed, hvor du føler, at du er for sensitiv, sart og speciel til at kunne være aktivt deltagende i det liv, som finder sted.

Det kan betyde, at du isolerer dig mere og mere for at beskytte dig selv, hvilket kan udvikle sig til, at du bliver mere og mere virkelighedsfjern og dermed ikke får heller de positive sider af tilværelsen at se. 

Med andre ord handler det om at finde en balance både ved at beskytte dig selv, samtidigt med at du oplever ,at dit liv bliver løbende beriget og du bliver mere modstandsdygtig over for dets udfordringer. 

Det gælder om, at du sætter dig mål og etablerer dine livsværdier og for at nå og opfylde disse, overholder dine aftaler med dig selv.

At du hele tiden følger med i livet, beslutter dig i løbet af dets udvikling og anvender din erfaring til at foretage nye fornuftige valg.

Samtidigt med at du bliver mere og mere livsdygtig i samværet med andre og med dit eget "selv" i balance og hvor du til hver en tid, ellers oftest, kan stå inde for din gøren og laden.

Det gælder også,når det kommer til dit samvær og omgang med andre mennesker.

At foretage valg og sætte grænser! Part 2

"Blod er tykkere end vand" er et udtryk vi bruger i forbindelse med vores relation til familien, og det er også ganske givet, at vi ofte strækker os langt, når det netop handler om vores omgang og samvær med familien for at have en god relation til denne. Imidlertid er der også i forbindelse med familien grænser for, hvor langt du skal strække dig.

Hvis du oplever, at du har svært ved at forholde dig til din familie og dine nære relationer ,vil det måske i første omgang være formålstjenstligt, at du udsætter et samvær med denne, hvis du gang på gang har oplevet, at I er gået fejl af hinanden.

Måske du ikke har det tilstrækkelige overskud eller robusthed til konkret at indvie din familie i, hvorfor du føler dig såret og uretfærdigt behandlet ved jeres kontakt eller samvær eller du oplever måske, at de i bund og grund ikke forstår dig, hvilket kan udvikle sig til fejder og konflikter gang på gang.

Det kan der være mange årsager til. Det kan være et spørgsmål om, at de lever en helt anden type liv end dig og derfor ikke kan sætte sig i dit sted, aldersforskel, interesser og værdier kan også være årsager, som gør, at I har hver jeres indfaldsvinkel til livet, som kan udløse konflikter og manglende forståelse.

Du føler måske, at du bør fastholde en kontakt, og forsøger gang på gang at rette op og forbedre denne uden et tilfredsstillende, men blot skuffende resultat.

Det kan være særdeles nedbrydende og du kan føle, at din sårbarhed bliver skærpet idet disse oplevelser kan være sårende for dig. Desuden kan du muligvis i forbindelse med søskende føle og undre dig over, at I tilsyneladende er forskellige i en grad, hvor du knapt kan forstå og kende dine søskende ud fra dine præmisser i livet.

Det handler om at finde en balancegang og ofte prøve sig frem, opstille dine værdier, afprøve disse over for familien og over tid indhente tilstrækkelig erfaring for enten hvorledes du kan spille en rolle for den fremtidige deltagelse i familien og under hvilke præmisser et samvær kunne finde sted. 

Det er en stor beslutning at skulle afbryde kontakten til sin eller medlemmer af sin familie, og det er vigtigt at dette først finder sted efter grundig overvejelse. Men på den anden side er der også grænser for, hvor langt du skal strække dig for at passe ind i et familiemønster, hvor du ikke får en oplevelse af din berettigelse og værdien af din tilstedeværelse.

Der er mange årsager til, at vi føler stærke bånd til vores familie, og ofte vil strække os væsentligt længere end, når det kommer til vores forhold til venner. 

 

At foretage valg og sætte grænser! Part 3

Vi kan selv vælge vores venner - det kan vi ikke med dele af familien, den er givet på forhånd og udvider sig ofte over tid! Derfor er det også andre forventninger og indgange vi har til vores tilknytning til familien, og vores rolle i familien kan til tider være givet på forhånd - måske endog før vi overhovedet bliver født.

Du kan uden du selv kan gøre noget ved det altid blive sat i bås eller skulle udføre rollen som "lillesøster" med de associationer denne rolle måtte indeholde.

Det kan du enten vælge at indordne dig under, eller du kan forsøge at arbejde med en identitet, som absolut ikke er kendetegnet ved at være den "lille" i en rækkefølge af flere.

Vores forudsatte forventninger til familien og de krav og behov, som vi stiller til familien, kan desuden være af forskellig karakter, hvorfor disse ikke altid stemmer overens, og derfor enten bliver mistolket, misbrugt og ender i konflikter eller kontakten blot glider ud, uden at nogen parter hverken ønsker eller magter at forholde hinanden til dette faktum.

Personligt er det vigtigt, at du foretager et valg om ,hvorvidt du ønsker en fortsat kontakt under de eksisterende præmisser eller ønsker at ændre på disse og arbejder for dette.

Yderste konsekvens kan naturligvis være, at du ikke finder dig tilstrækkeligt forstået og værdsat, hvorfor du må sætte grænsen for, hvor langt du vil strække dig for at bibeholde kontakten. Ofte vil du opleve, at dine konflikter aftager efterhånden som dine forventninger mindskes.

Samtidigt skal du være opmærksom på, at det handler om værdien i det enkelte menneske, hvorfor du vil kunne opleve, at en ven kan være af større betydning for dit liv end et familiemedlem, som ser radikalt anderledes på livet og med hvem du har det svært eller endog umuligt at finde et fælles fodfæste med. Men tænk dig grundigt om, og forsøg i første omgang, at parkere dine overvejelser for en periode før du foretager det endelige valg om en fortsat kontakt til medlemmer af din familie.

Alternativt kan du opleve, at du bruger uforholdsmæssig mange tanker og energi på at spekulere over jeres forskellighed, konflikter og generelle forskellige syn på tilværelsen, hvilket i sidste ende kan betyder flere bekymringer end positive oplevelser og værdier bed samværet med familien.

Med andre ord et spørgsmål om at finde en balance og med respekt for at vi alle er forskellige og derfor også skal betragtes forskelligt alt efter, hvilken rolle vi udfylder i familiemønstret.

 

At søge inspiration!

Det er naturligvis forskelligt fra menneske til menneske, hvordan vi får inspiration.

Det gælder både med hensyn til måden, men også af graden for hvordan dette finder sted.

Nogle mennesker bliver inspireret i samvær med andre mennesker, hvor en samtale, et emne, interesse eller lignende kan danne dette grundlag for inspiration. Imidlertid vil du som psykisk sårbar eller som et følelsesmæssigt og eftertænksomt menneske  ofte opleve, at det først er efterfølgende, hvor du tænker over indholdet i samværet, at du får grader af inspiration eller emner for dette,

For at få inspiration gælder det i allerhøjeste grad om at være koncentreret og fokuseret og såfremt din inspiration skal bundfælde sig, vil det ofte være et spørgsmål om at lade sig inspirere ved egne og selvstændige oplevelser.

Læs en god bog, se en film, gå på museum, gå en tur i byen - der er ingen grænser for , hvor du kan lade dig inspirere.

For nogle gælder, at de øjeblikkeligt tager disse indtryk til sig og kan omsætte dem i egne fortolknminger, som kan bruges til egen adfærd , aktiviteter eller værdier.

I sådanne sammenhænge kan det være en god ide at skrive disse ned for at tage fat  på dem på et senere tidspunkt, det vil være dit umiddelbare indtryk.

Imidlertid skal du ikke tage fejl af, at din underbevidsthed kan arbejde videre med denne inspiration og give dig efterfølgende impulser i forbindelse med din intuition.

Dermed kan du opleve, at indput du måtte have fået på et tidligere tidspunkt kommer frem i din bevidsthed, måske i forlængelse af den oprindelige inspiration og dennes ramme eller i forbindelse med en helt anden kontekst.

Oven i kan du både bruge dette indhold til at arbejde videre inden for det oprindelige felt eller bruge det som fantasi eller løsning på andre indsatser.

Du har måske deltaget i en samtale om børneopdragelse, hvor I har diskuteret normer og værdier og på baggrund af dette besluttet dig for, at du vil være mere synlig omkring dine holdninger inden for udvalgte værdier disse overfor dine børn.

Input, meningsudvekslinger fra de forskellige parter kan således danne grundlag for, at du bliver mere bevidst og sikker i din holdning til, dels hvordan denne synlighed kan komme for dagens lys, samt hvilke værdier du konkret ønsker at synliggøre i højere grad samt måden over for dine børn. Med inspiration fra handlingen i en film har du eventuelt fået inspiration til, hvorledes dette kan føres ud i praksis. 

Det gælder om at være nysgerrig, åben, modtagelig og ikke mindst følge og gøre noget ved de inspirationer, du vælger at lade være en del af dit liv.

 

At beklage sig - med måde!

En naturlig del af livet, er at beklage sig. Det er de færreste mennesker, som kan se sig fri for helt at beklage sig. Og i virkeligheden kan beklagelser også være en form for at hanke op i sin egen bevidsthed - at minde sig selv om, at der er nogle ting, som ikke fungerer som de burde, eller som trænger til en justering. 

Imidlertid kan beklagelser antage form af mange forskellige grader og typer. Det være sig fra det evindelige daglige småbrokkeri til mere konkrete områder,hvor du enten selv eller omgivelserne er årsag til disse beklagelser. Det kan blive en rigtig dårlig vane, som har en større indflydelse på sindet, end du umiddelbart er klar over.

Umiddelbart ville man måske mene, at beklagelser er negativt ladet, og det kan også være tilfældet i rigtig mange gange -  en slags fokusering på omgivelsernes manglende indfrielse af de behov, meninger, normer osv. som du har.

Ikke desto mindre kan beklagelser også være indadrettet - ikke i form af selvbebrejdelser - men ved at du brokker dig over din egen manglende formåen eller indfrielse af mål osv., hvilket kan være med til, at du fokuserer og mere målrettet får rettet op på forholdene. Det står for egen regning. 

Men når det er udadrettet, og disse vedrører omgivelserne, er der flere ting, du kan justere i forbindelse med dette personlighedstræk.

Samlet betragtet, er beklagelser en sammensætning af følelser og et mønster for tænkning. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til at registrere og forholder dig til dine beklagelser.

Beklagelser er en kritisk måde at tænke eller føle, hvor du ofte kan bebrejde dig selv eller andre for ting, som er sket. Produktiv beklagelse kan hjælpe dig med at lære at ændre din adfærd eller for at få gjort noget ved tingene. Derimod er uproduktive beklagelser ofte skabe eller være direkte årsag til kronisk stress.

Du kan i den forbindelse prøve at identificere dine følelser af beklagelser. Disse kan være forskellig fra menneske til menneske, men ofte omfatter følelse af beklagelse følelser såsom tristhed, tab, anger, vrede, skam og angst.

Ofte kan vi fokusere på disse beklagelser, fortryde vores gerninger og på den måde føler vi os besejret og håbløs eller hvad du burde have gjort anderledes. I længden kan denne følelse føre til angst, idet dine bekymringer over fremtiden og de udfordringer den måtte bringe, kan så tvivl i dit sind om,hvorvidt du vil handle uden at fortryde med beklagelser til følge.

 

 

At have et frit sind - Part 1

"Mennesket er dømt til frihed" - udtalte Sartre, og med det mente han bla. at vi som mennesker havde friheden til at træffe valg ud fra enhver given livssituation. 

Umiddelbart kan en sammensætning af ord som dømt og frihed virke som en antitese.

Oftest forbinder mennesket ordet frihed som et positivt begreb, som vi kæmper for, hylder, forsvarer osv. Men spørgsmålet er dels hvad indeholder frihed og hvordan vælger vi at bruge den frihed, som vi har i denne del af verden? Er vi, som Sartre mener, dømt med denne frihed og hvis tanken og sindet er frit, hvordan vælger vi så at anvende den frihed. I bund og grund handler livet om at sætte mennesket frit og ikke at lade det være indespærret af sociale, kulturelle, samfundsmæssige og etiske restriktioner.

Den klareste form for frihed kun opleves i forbindelse med det gab som eksisterer mellem din sandhed - sandheden om dit liv - og dit sind! I det vakum, hvor eksistensen af et fænomen er tilstede, men uden det er blevet navngivet eller har fået en etikette, deri ligger den reneste og klareste form for frihed. 

Denne betragtning er diffus og abstrakt, hvorfor en forholdemåde til begrebet frihed skal være mere håndgribelig - sat i relief til dit sind. Overordnet set betyder dette:

Frihed vil sige at være moden nok til at træffe beslutninger hver eneste dag så dit sind kan forblive frit.

Ikke desto mindre har folk ofte et meget begrænset og stereotype syn på, hvad det vil sige at være frisindet - at have et frit sind.

Hvis du virkelig ønsker at have et frit sind og være sikker på at være på vej til at dette finder sted, kan du stille dig selv en række spørgsmål, som kan klarlægge for dig i hvor høj grad dit sind er frit og i hvor høj grad du ønsker det i fremtiden. 

Overvej, hvad det betyder for dig at være fri! 

 

At have et frit sind - Part 2

Samfundet - primært medierne - har ofte et meget snævert syn på, hvad det vil sige at være frisindet. 

Billeder af specielle typer som rockere, hippier, excentrikere og alle former for kunstnere bliver ofte forbundet med frisind og bliver på en nedladende måde betragtet som afvigere. 

Allerede i forbindelse med modningen af vores egen karakter, bliver vi mere eller mindre indoktrineret med disse stereotype måder at betragte andre mennesker på deres stil, væremåde og udtryk. 

Ofte bliver sådanne grupper sat i bås medfølgende en lang række fordomme omkring deres måde at betragte at leve livet på. Der bliver dermed etableret en dualisering, hvor der er tale om "dem" og "os andre” underforstået det normale. Det kan være svært, men for at finde ind til dine klareste overbevisninger om et frit sind, er du nødsaget til at se bort fra disse foruddefinerede roller og istedet leve og betragte dit sind, som du ønsker og ser det.

En måde at få føling med dette kan ske ved at du fordyber dig i dine lidenskaber. 

At du ikke blot dagdrømmer, men virkelig følger dine drømme og mål lidenskabeligt og undervejs finde frem til, hvem du i virkeligheden er. Giv dig selv tid til at grave dine dybeste og måske hemmelige lidenskaber frem og lad dig ikke forhindre af dårlige undskyldninger, som at det aldrig bliver optimalt, perfekt eller følger moden. 

Gør en effektiv indsats for at lykkes med dette - det bliver en spændende rejse.

Det samme gælder, hvis du igennem livet er stødt på bump, nederlag og overbevisninger, som du ikke er tro overfor. Kom til bunds i disse områder, såfremt de er med til at holde dig tilbage og forhindrer dig i at leve med et mere frit sind. Hvis en streng opdragelse i barndommen betyder, at du idag tvivler på, hvem du er, gælder det om at få disse "spøgelser" ud af skabet. 

På den måde kan du bedre forholde dig til dem og dermed også gøre noget komstruktivt ved det. Langsomt og sikkert kan du afklæde dig alle de kunstige lag, som du har båret rundt på indtil nu, og som i virkeligheden har dækket over, hvilken person du i virkeligheden er.

Måske har du haft en tendens til at spille offer og svælge i din egen ulykke. Måske er du konfliktsky, og magter ikke at blive involveret i konflikter, hvorfor du efterhånden har etableret et kunstigt forhold til dine omgivelser eller du fremstår som en stærk person, som hverken vil eller kan bede om hjælp hos andre, selv om du måske er i nød. 

At have et frit sind - Part 3

Først når du bryder disse barrierer og viser dit sande væsen, kan du finde løsningen og vejen til et frit sind.

Hvis dit dybeste ønske om at fritstille dit sind i virkeligheden handler om at være anderledes eller ligefrem at gøre oprør, er det en falsk forudsætning at gøre det på. 

Du lader dig indirekte styre og diktere din adfærd, som ikke har noget at føre med dit sande væsen og et naturligt frit sind. Men hvis dit oprør bunder i et højere formål, som stemmer overens med dine overbevisninger, skal dette ikke hindre dig i at give dit bidrag til en bedre verden og ikke blot lade den være status quo. 

Der er ingen tvivl om, at mennesker, som gør tingene på deres egen overbevisende måde, kan have en magnetisk kraft på andre omkring dem. 

Det betyder dog ikke, at du udelukkende ,når du lykkes med dit frisind og ageren ud fra dette, skal det ikke stige dig til hovedet og skabe storhedsvanvid i form af afstandstagen eller ligefrem foragt over for andre menneskers måske mere konventionelle måde at udvise frisind. 

Vær altid opmærksom på, at dit ønske om at være frisindet skal være oprigtigt - også i forhold til andre - og bunde i dine tanker, overbevisninger og adfærd dybt inde i dig.

Når selvet dør forsvinder alt ægthed! 

Når du tænker kontroversielt fremfor blot at være, vil alt, hvad du har arbejdet på for at få et frit sind, langsomt forsvinde.

Det samme gælder i relation til andre mennesker, udvis respekt overfor deres valg af frihed i sindet og vær opmærksom på, at din frihed ender, hvor alle andres begynd

At prise er at udvise taknemmelighed! Part 1

Ofte sammenstiller vi ord som at prise og taknemmelighed med en religiøs undertone eller tro, da de ofte anvendes i disse sammenhænge. 

Men vi priser, mere eller mindre, ofte i hverdagen, når vi f.eks roser vores omgivelser eller ser os selv. 

Der kan dog ofte gå inflation i at rose, da det kan være udtrykt mere eller mindre ubevidst, med manglende inderlighed og dermed etablere en tomhed, ligegyldighed og manglende værdi. 

Derfor er det også vigtigt, at rosen kommer fra hjertet og er oprigtigt.

Omvendt vil både du selv og omgivelserne hurtigt afkode, hvilken vægt du udsender en rosende bemærkning med og værdien og meningen vil ofte prelle af, hvilket vil skade, når du virkelig mener, hvad du siger af rosende ord. 

Både børn og voksne er istand til at afkode denne ubevidste, upersonlige adfærd hos dig, hvis du altid synes at skulle sige en bemærkning, som du oprindeligt måske tror skaber energi og udviser optimisme, men som måske dybest set bunder i et personligt behov for at booste dit eget selvværd, udtrykt ved oplevelsen af, at du mener du virker overskudsagtig og fremstår som en gavmild person. 

Ofte kan man som voksen blive både træt og irriteret, når chefen konstant finder og oplever at en måde at udvikle medarbejdere er ved konstant at rose dem. 

Det kan til tider trække håret af selv den bedste, idet du dermed ikke får en klar fornemmelse for, hvornår du reelt har gjort et godt, solidt og ordentligt stykke arbejde. Ofte fremstår rosen også med overfladiske bemærkninger og i form af floskler, som virker upersonlige, og som i bedste fald ville kunne bruges i enhver anden kontekst. 

Med hensyn til børn og ikke mindst i forbindelse med etablering af deres selvværd, er det naturligvis vigtigt at vi som voksne er opmærksomme på at rose.

Ofte er vi meget forkuseret på hvad der burde være anderledes, men ros er vigtigt. Ingen tvivl om det. Men børn kan sagtens gennemskue, hvorvidt du som voksen udtrykker en beundring og ros ud fra en oprigtig mening eller om det også i denne sammenhæng handler om overfladiske bemærkninger. 

Vi kan bruge rosen til at skabe individer, hvilket sker i børnenes dannelsesproces, hvorfor det også kan være en fejl at rose ud fra en mindre oprindelige hensigt. 

Det er pejlemærker for børnene, hvorfor en konstant ros hos dem, skaber et tåget spor, hvor de dels ikke finder vejen samtidigt med, at de får etableret et selvcentreret centrum,,hvor de ikke har plads til øvrige kommentarer ofte til udvikling, hvilket i uvilkårligt vil komme ud for senere i livet i deres møde med deres omverden  og andre situationer. 

Der er tale om en oprigtighed, hvor du dybtfølt signalerer en forståelse og indsigt samt glæde over f.eks en anden persons adfærd, tilstedeværelse eller gerning. 

At prise er at udvise taknemmelighed! Part 2

At prise er ikke udelukkende et udtryk, som kan formidles via ord.

Der kan også være tale om, at du fysisk berører en anden person for dermed at udtrykke din kærlighed enten ud fra en konkret situation eller vedkommendes blotte tilstedeværelse.

Det samme gælder når du retter din opmærksomhed indad. I det øjeblik, hvor du i din indre dialog med dit sind og din til enhver tid nærværende bevidsthed, priser hvad du møder på din vej, om det er omkring dig selv eller dine oplevelser, er med til at etablere en højere grad af positiv energi.

På samme måde, som det også skaber positiv energi hos dine omgivelser, når rosen er oprigtig og sagt fra hjertet, vil din indre dialog også være med til at nedbryde den indre kritik, som vi ofte udsætter vores sind for.

Naturligvis kan det fra tid til anden være svært altid at finde den ros eller lovprise enhver given situation, men når og hvis du har etableret et mentalt lager i sindet, din underbevidsthed, hvor du løbende har suppleret dette, vil du i højere grad kunne trække på disse overbevisninger til også at komme ud af en svær situation og videre væk fra den negative vinkel.

Omvendt vil et lager med udelukkende kritik, fylde op på en måde, hvor din energi i selv positive øjeblikke vil blive undermineret til at tvinge situationen til at blive sat i et negativt lys.

For at fastholde denne indsigt i underbevidsthedens lager, er det derfor også ofte værdifuldt, såfremt du siger og bekræfter højt for dit indre, at der eller dette var en positiv oplevelse, som er værd at gemme på.

Der er ingen grænser for, hvor bredt og dybt disse værdifulde indsigter kan være, og efterhånden som du vænner dig til at observere disse, sige dem højt og lægge dem på lager, desto mere varieret bliver de også, hvilket i sidste ende er med til at nuancere dit sind og din underbevidsthed i en større evne til at finde glæder også i de måske umiddelbare mindre ting i tilværelsen og dermed skabe en mere solid grad af lykkefølelse i livet. 

At bekræfte er derfor med til for et øjeblik at skabe fokus, at tage et øjebliksbillede af en given situation ud fra en kontekst, som måske ikke engang er etableret for at skulle give energi, men hvor du med denne øvelse er med til at generere ny energi, som du kan anvende i øjeblikke, hvor du måske står og mangler denne. 

Modtag en rose og sig tak!

 

At være medmenneskelig! Part 1

Som mennesker bliver vi ofte udsat for at skulle agere, handle og udvise medmenneskelighed.  

Det er en fordring for, at du kan lykkes med at være en del af sociale relationer og være en del af et fællesskab. Det er naturligvis forskelligt i hvor høj grad du umiddelbart formår at udvise denne medmenneskelige adfærd samt i hvor høj grad du føler dette behov dybt.

Alle mennesker er født med behov for kærlighed, venlighed og håb. 

Ikke desto mindre oplever vi igennem livet ,at der er en lang række udfordrende aspekter i det at være menneske i form af had, diskriminering, beregnende adfærd og kynisme. Det kan etablere en form for følelsesløshed, ligegyldighed samt had. 

I den sammenhæng er det vigtigt at være bevidst om, at på samme måde som der kan opstå disse kedelige dele af livet, er mennesker også af samme grund i stand til at etablere det stik modsatte, nemlig at der findes mennesker der er utrolige, fantastiske og som udviser og øser af venlighed og kærlighed. 

Hvis du ønsker at tilhøre den sidste gruppe - hvis ikke du gør det i forvejen - eller hvis du ønsker at genetablere troen på medmennesket i al almindelighed, kan du følges på vej.

Overordnet set handler det om at se det gode i verden! 

Umiddelbart kan det måske virke naivt og banalt, men i bund og grund er det grundstoffet og holdningen for et godt og værdifuldt liv. I den sammenhæng er børn nogle af de bedste eksempler, som du kan iagttage samt være i selskab med. 

De har ikke erfaringer fra et langt og til tider nedslående liv, derimod har de stadig en nysgerrighed og æresfrygt om verden omkring dem, glæde ved nye opdagelser og iver for at skabe nye forbindelser med nye ideer, mennesker og resten af verden.

Det er et faktum, ihverfald ud fra visse filosofiske betragtninger, at vi fødes som blanke tavler, hvorfor det er forfriskende at være sammen med børn, som er igang med at få nye input på deres tavle. 

Du kan vælge den proces og få fornyet energi med et frisk pust og evt regulere eller redigere din egen tavle.

Vores medier har i høj grad fokus på negative nyheder. Og givet er det også, at der er megen ulykke i verden i form af krig, fattigdom, naturkatastrofer osv.  Det er ikke meningen, at vi skal lukke øjne og ører for disse kedelige omstændigheder. Omvendt kan vi også som menneske have brug for at der etableres en højere grad af balance. 

Samlet set handler det om at sortere tingene eller i denne sammenhæng nyhederne. 

Men ofte formidles nutidens nyheder ud fra en kritisk og negativ vinkel og hvor der er langt mellem de positive nyheder, uden at det bliver for sødt eller naivt. Problemer og udfordringer samt de ting som ikke lykkes synes at have en større nyhedsværdi og skaber større samklang i samfundet. Virkningen af dette kan desværre være, at mennesker efterhånden lukker af og er uden formåen til at skabe et afbalanceret overblik, hvorfor de samlet mister interessen generelt. Du kan selv være med til at etablere denne balance ved at opsøge nyhedsmedier, som har større fokus på også de dagligdagsting, som lykkes. 

Hvis ikke de almindelige medier dækker dit behov i den retning, kan du søge nærmere information på nettet, hvor du dagligt kan glæde dig over, hvorledes ikke mindst nødhjælpsorganisationer og andre frivillige udfører et stort stykke arbejde, hvilket kan minde dig om, at folk er aktivt involveret i at hjælpe andre. 

 

At være medmenneskelig! Part 2

Også i politik kan du opleve og søge efter de positive indsatser, hvilket dog kan synes svært fra tid til anden, men set ud fra det grundlæggende aspekt, at politik finder oftest sted i vores del af verden for at forbedre menneskets liv og levebrød. Også lån af f.eks biografier på biblioteket over store personligheder kan være med til at så en større tiltro og samlet tro på din opfattelse af menneskeheden.

Naturligvis er deltagelse i frivilligt arbejde også en måde både at opleve taknemmelighed, ved at nogle er i større nød end dig selv, hvilket kan afbalancere dine egne problemer og holde dem i perspektiv. Set ud fra et medmenneskeligt synspunkt kan dette arbejde vidne om, hvorledes mennesker i nød ofte dette til trods kan være stærke og dybe, hvilket du kan omfavne som en ekstra værdi i dit livs grundlag og indhold.

En følge af din medmenneskelighed er en mere eller mindre bevidst taknemmelighed. 

Faktisk vil du dagligt, såfremt du er tilstrækkelig observant, kunne opleve en sådan taknemmelighed, med tanke på andre menneskers handlinger.

Det kan være at lade dig komme først, at hjælpe i al almindelighed, at spørge til dig og dit eller noget helt femte. Hvorvidt du kan anvende dette fokus afhænger af, dels hvor lydhør og observant du er over for disse hændelser, samt hvor skærpet dit fokus er på gode ting og gerninger i forhold til de ting, du måtte klage, beklage eller anklage.

Sidstnævnte er desværre ofte tilfældet, hvorfor vi som mennesker ofte glemmer, at folk, uden at være for godtroende, er gode af natur!

Desto bedre du bliver til at opretholde denne overbevisning, desto bedre vil din omgang med andre mennesker også blive på sigt.

Du vil altid kunne møde hadefulde, afvisende og negative mennesker, hvem du så vidt muligt kan forsøge at undgå, hvis det er muligt.

Omvendt vil din attitude i relationen til dine medmennesker også være åbningen til en enten god eller dårlig relation.

Såfremt du forventer, at dine medmennesker skal give dig energi, være imødekommende og positive, før du vil give lidt af dig selv, desto større risiko er der for, at du ikke får den samme værdi ud af mødet, som du fra starten kunne have skabt ved at indlede dette forhold om ikke andet spå en elskværdig og høflig måde.

At være medmenneskelig! Part 3

For løbende at blive inspireret til at bevare troen på dine medmennesker - trods et mere eller mindre bombardement af negative og dårlige nyheder, beklagelse og negativitet, som du måske ikke altid er i stand til at undslippe- kan du søge inspiration hos personer, som motiverer dig til at føle anderledes på en befordrende måde.

Det kan både være nulevende personer, som du evt kan følge løbende eller historiske personer, som du beundrer for deres meritter og af hvilke du kan etablere eller genetablere troen på menneskeheden set ud fra deres gerninger og missioner. I sidste ende er troen på menneskeheden ikke baseret på, hvad du får tilbage konkret, men derimod opnåelse af en følelse af, at du før livet lidt bedre både for dig selv, og primært også i forhold til dine medmennesker.

Det er derfor også vigtigt med dette som udgangspunkt, at du har tiltro og kan stole på dine medmennesker. I det øjeblik at du udviser den tiltro til dine medmennesker etablerer du også indirekte en tillidserklæring om, at du handler i god tro.

Måske du spekulerer over, om de penge du har givet til en hjælpeløs også bliver brugt til mad, som du oprindeligt havde til hensigt at de skulle bruges til. I den sammenhæng må du have tiltro til dit medmenneske med tanke om, at vedkommende bruger dem, hvor han/hun føler størst behov.

Derfor bør du ikke indstille fremover at give eller støtte dem, som du ønsker, men i højere grad have tillid til, at de er voksne mennesker, som opfylder det behov de står overfor her og nu med den støtte du har doneret. I starten kan det dog kræve lidt tilvænning at tage sig selv i at tænke mistroisk f.eks som i ovenstående tilfælde, men du kan udelukkende etablere dette tillidsforhold ved at starte med dig selv. 

Hvis du på forhånd har en fjendtlig og mistroisk indstilling og tilgang til dine medmennesker, og det synes synligt i din adfærd, er det ganske givet at du vil få opfyldt dit profeti om, at menneskeheden ikke er være at have tillid til.

Omvendt vil du ved en imødekommende og måske endda til tider overbærende og tålmodig indstilling opleve en positiv og tilkendegivende tilbagemelding, som kan være med til at skabe ny energi hos begge parter. Naturligvis er det ikke altid, at vi som mennesker har det helt store overskud til vores medmennesker, det sker fra tid til anden for os alle og mere for nogen end for andre. I sådanne sammenhænge og et sådan humør er det vigtigt blot et opføre sig objektivt og dermed undgå sammenstød eller kontroverser, som i længden kan trække rødder ud af vores sind.

Ofte vil negative mennesker f.eks beklage sig løbende, have en negativ adfærd og attitude over for sine omgivelser og dermed endnu engang få bekræftet deres fjendtlighed, hvilket i sig selv kan være selvforstærkende. Første trin må være at starte med dig selv og skabe indsigt i, hvorledes og ud fra hvilken indfaldsvinkel du vælger at forholde dig på i forhold til relationen med andre mennesker. 

Derfor gælder det om at være imødekommende og åben overfor vores medmennesker - det er dig og mig - og have tiltro til, at vi i fællesskab vil kunne få det bedste ud af dette møde eller fællesskab af enhver art.

Tag udgangspunkt i at alle ønsker den bedste situation og relation samt at det er ud fra en positiv og tillidsfuld vinkel for en start.

Efterfølgende kan det evt vise sig, at der opstår konflikter, at der kommer andre former for sammenstød eller at du bliver lagt for had og fjendskab. I disse tilfælde skal du naturligvis ikke være dørmåtte for andres dårlige adfærd, og efterhånden har du givet også fundet en måde at komme videre ud fra dette. Men at arbejde med at ville tilliden og troen på et andet menneske, er et rigtig godt udgangspunkt.

Efterhånden som du får mere erfaring med denne indfaldsvinkel til andre mennesker, kan du videregive denne erfaring til andre mennesker, hvilket vil give dem inspiration til det samme og motivation til at komme igang med det.

Det er ikke fordi vi alle skal gå rundt at være lalleglade og godtroende samt modtager af den ene skideballe efter den anden. Men det handler om at tage ansvar for dine egne gerninger, stå til ansigt over for dem og være ved din adfærd. Etabler er omvendt rollespil i form af, at du selv sætter dig i din modtagers sted og finder ud af, hvorvidt du ville affinde dig med dette i højere eller mindre grad.

Den læring og erfaring du får om dig selv, er særdeles værdifuld, idet den er med til at skabe din person, det du vil stå for og vægtet højt. Alternativt kan du vælge ikke at lade dig beklage dig over dine medmennesker, hvilket dels er et udtryk for, at du selv har flere områder omkring din person som du bør arbejde med, samt at du givetvis er blind eller nægter at møde de problemer, som du står over for. 

Ved at have tillid og være imødekommende over for dine medmennesker bekræfter du den verden, som du ønsker at være en del af.

At være udmyg er at vise storsind! Part 1

Det kan være svært at være ydmyg - hvis du føler, at du er perfekt på alle måder. 

Det giver næsten sig selv, at såfremt du føler dette, er du netop ikke perfekt! Ikke destomindre kan det under alle omstændigheder være svært at være ydmyg, især når vi er en del af et samfund, som lægger vægt på konkurrence og individualitet.

Ydmyghed er en dyd, som hos mange kan lyde gammeldags og være tale om er begrænset selvværd. Det er derimod lige modsat! 

At være ydmyg kan hjælpe dig med at udvikle dig fuldt ud, etablere rigere relationer med andre samt etablere mere respekt omkring din person.

Der er en række forhold, som du skal gøre dig klart i forbindelse med denne dyd.

Du må indrømme, at du ikke er den bedste til alt eller noget specifikt, så vidt vides. 

Det kan naturligvis for nogle være svært, men givetvis ikke for de fleste. 

Uanset hvor talentfuld du måtte være, vil der altid være nogle som er bedre end dig. 

Dem kan du lære af ved at observere dem og overveje dine muligheder for forbedringer. 

Du må erkende, at selv om der kan være rigtig mange ting, som du er god til, vil der altid være andre ting, som du aldrig har prøvet eller som du aldrig kommer til at gøre.

Det er derfor vigtigt at erkende disse begrænsninger, hvilket dog ikke betyder, at du behøver at opgive disse drømme eller forbedre dine nuværende eksisterende evner, men blot erkende ,at vi som mennesker ikke kan være lige gode til alt og gøre alt af os selv.

At være ydmyg er at vise storsind! Part 2

Det leder dig til at kunne erkende dine egne fejl. Det kan være generelt en erkendelse af, at vi alle som mennesker har fejl, samt at der er specifikke områder, som vi fejler og ikke er videre effen.

Ofte dømmer vi andre for deres fejl, og glemmer at kigge indad og erkende vores egne fejl og begrænsninger. 

Det kan ofte føre til mindre produktivitet, sammenstød og dårlig energi generelt. I virkeligheden handler det om, at vi dømmer os selv, når vi har travlt med at dømme andre personer eller grupper af mennesker. 

Overvej hvordan du kan forbedre dig selv i stedet for ,hvordan du tror eller mener, at andre skal handle eller tænke. 

I disse sammenhænge er du dig selv nærmest, forstået derhen, at du kan ikke styre andres adfærd eller beslutninger, men du kan styre dine egne.

At arbejde med at løse dine egne fejl varer hele livet, en proces, som aldrig stopper uanset, hvor god du måtte være.

Vær taknemmelig for hvad du har. Du vil altid kunne finde personer, hvis liv og baggrunde har eller er sværere end din egen, uagtet at de også måtte have klaret sig godt. Husk på, at ved et dårligt valg igår f.eks ville dit liv idag være sværere, og idag kunne et godt valg netop betyde, at dit liv vil ændre sig.

Vær også opmærksom og taknemmelig for, at uanset hvor langt du må være kommet i livet, vil det ikke kunne være sket, såfremt andre mennesker ikke havde støttet dig undervejs. Alt hvad du gør og står for et et resultat af, hvad mange mennesker igennem tiden har gjort. Såfremt du også frygter dette, forhindrer det dig også i at prøve nye ting, sætte ting igang, anvende nye metoder for f.eks at nå dine mål. 

 Der vil altid være mennesker, som er ældre og klogere end dig, hvilket kan være særdeles udbytterigt at lytte til for at forbedre dig og lære nye ting.rt for dig. De er også disse menneskers skyld, at du har nået de mål, som du har nået i dag.

Du skal ikke være bange for at begå fejl. En del af det at være ydmyg er forståelse for, at du vil begå fejl. Alle andre mennesker begår også fejl, hvilket er vigtigt at forstå for ikke at bebrejde dig selv hver gang du begår fejl.

At være ydmyg er at vise storsind! Part 3

Indrøm når du har begået en fejl!

Det er altid bedre, både over for dig selv og andre mennesker at erkende dine fejl fremfor at dække over dem. Og det er uanset i hvilken rolle du har begået fejlen. Både som chef, ven, forældre eller ægtefælle er et vigtigt, at du indrømmer det. I sidste ende skaber det en tillid, som kan udvikle sig til fortrolighed og samtidigt undgår du at komme ud i at lyve, hvilket kan være særdeles skadeligt både ved ikke at ville indrømme det overfor dig selv og i relation til andre mennesker.

Undlad at gøre for meget ud af at prale. Du kan sagtens have et sundt selvværd, men hvis det skal bæres op af praleri, er det primært fordi du selv føler usikkerhed omkring dette. Den måde at føre opmærksom på sig selv, kan være med til at mennesker netop forsøger at finde fejl hos dig. Desuden vinder du også mere ved, at mennesker lægger mærke til dine indsatser og netop ikke praler omkring dette. Det skaber større grad af respekt omkring sin person.

Du behøver dog ikke undlade at nævne, når du har gennemført eller opnået et godt resultat eller præstation eller lign., men hvis du konstant taler om dette og din fantastiske indsats, bliver det trættende for omgivelserne.

At udvise hensyn i forbindelse med samtaler, er også en form for ydmyghed. Igen handler det ikke om at gå i et med tapetet eller at have et lavt selvværd.

Det handler om i samtalesammenhæng at være opmærksom på alle i samtalen og respektere at andre har deres input, deres meninger samt behov for at give dette til kende. Derfor gælder det om hverken at tale ned om andre, afbryde uafladeligt eller blot tie for efterfølgende at lade opmærksomheden overgå til sig selv.

At værdsætte andre mennesker for deres talenter og kvaliteter som mennesker, betyder også en udvist ydmyghed fra din side. At have respekt for, at andre kan have andre talenter og evner end du måske umiddelbart vægter specielt højt, og hvor det gælder om at understøtte disse mennesker og respektere deres valg omkring dette.

Det er endvidere en enestående chance for at nyde og få indsigt i andre mennesker netop med andre interesseområder end dine egne.

Det er alt sammen med til, at du som menneske udvider din horisont og får oplevelsen af, at livet kan leves og betragtes på andre måder end den du selv har. Desuden vil den nyerhvervet erfaring være med til dels at give dig mulighed for at genkende kvaliteter hos dig selv, som du måske ønsker at forbedre eller nå samt give dig mulighed for at overveje, hvorvidt dine egne talenter og evner stemmer overens med de mål, som du har sat dig.

Ofte får man oplevelsen af, at livet eller verden på alle måder har en begrænsning, hvilket kan være grundlaget for konkurrence.

At konkurrere i sig selv, kan være en udemærket ting, men det endelige mål og vinderen behøver ikke at få tildelt hele æren eller gevinsten. Det er konkurrencebegrebet som ligger til grund for vores behov for at sammenligne os med hinanden, hvilket kan være godt, når der er tale om inspiration, men ikke når der er tale om at der kun kan være en vinder.

At være ydmyg og hele tiden stræbe efter at være den bedste eller være bedre end andre, kan være to uforenelige størrelser. At sammenligne dig med andre betyder åbenlyst at du forholder dig til dig selv i forhold til omgivelserne.

Vigtigt er det dog i højere grad at fokusere din energi på dig selv for at blive et bedre menneske, hvilket du vil opdage er meget lettere, da du ikke behøver at bruge unødig bekymring over, hvorvidt du er bedre eller dårligere end nogen anden.

Det handler naturligvis om det faktum, at alle mennesker er unikke, har hver sin baggrund og derfor også er forskellige både i forbindelse med talenter, evner, udseende og færdigheder, hvilket du må respektere for at være ydmyg i forhold til dine medmennesker.

At være ydmyg er at vise storsind. Part 4

At slippe dine forudindtaget fordomme kan også være vejen til en mere ydmyg adfærd.

Det er muligt, at du ikke umiddelbart mener, at der er mere mellem himmel og jord, end hvad der kan påvises. Imidlertid oplever vi igennem historien at dette er tilfældet og mennesket står stadig over for uforklarlige fænomener, situationer og hændelser, som ikke kan forklares, trods årtusinders forskning.

På det personlige plan gælder det derfor om at være åben og indstillet på, at der forekommer ting, som selv vi ikke forstår. 

En måde at komme nærmere den større forståelse er vedvarende og hele livet at være videbegærlig. En ydmyghed i forhold til ny læring fordrer også, at du både er nysgerrig og modtagelig.

Der vil altid være mennesker, som er bedre til noget i forhold til dig. Og det er i sig selv en gave, idet du kan trække på disse menneskers viden og erfaring.

Du har muligheden for at lære mere om livet og samtidig erfare, at livet i høj grad er vidtfavnende og værdifuld på en farverig og inspirerende måde.

Du kan vælge enten at indhente denne nye læring inden for specifikke områder, som måske på forhånd har din interesse eller mere generel viden. Du kan derfor deltage konkret i undervisning inden for disse fag eller afsætte tid til at læse mere litteratur, avis, se tv eller deltage i f.eks kulturelle arrangementer.

På den måde vil du konkret opleve, at andre mennesker ligger inde med en viden, som beriger dit liv, hvilket du i høj grad skal lægge vægt på og derfor respektere disse mennesker.

At respektere andre kan konkret udvises ved at hjælpe dine medmennesker. Ved at behandle andre mennesker som ligeværdige og hjælpe dem samt ikke mindst respektere at vi alle er forskellige som mennesker.

Når du hjælper andre, som måske ikke umiddelbart har mulighed for at gengælde din tjeneste, udviser du ydmyghed af den ægte karakter.

Et eksempel på dette er frivilligt arbejde. I disse tider er der rigtig mange mennesker, som udfører frivilligt arbejde, hvilket også bliver fremhævet som en givtig indsats, hvis du ønsker at styrke din selvtillid.

Imidlertid handler det ikke om dig, og såfremt du har et stort behov for at give din indsats til kende over for dine omgivelser i form af praleri over din indsats ,er det ikke ægte!

Det er god ting, hvis du er stolt over din indsats, men fokus skal være på de mennesker, som du hjælper, såfremt du ønsker at være oprigtig i forbindelse med din indsats, hvormed du er ydmyg på dybtfølte og medmenneskelig  måde.

Altid at ville være den første, få den bedste plads eller altid få gjort tingene først bør du nok overveje, hvorvidt du altid ønsker dette, såfremt du umiddelbart udviser denne egoistiske adfærd. 

For at vi kan fungere i et socialt fællesskab kræver det, at vi respekterer hinanden og udviser hensyn, hvilket kan appellere til din ydmyghed. 

At tage hensyn, når dine medmennesker mere eller mindre synligt har øget behov for f.eks at sidde ned i bussen, er både respektfuld og en måde at udvise næstekærlighed.

Du bør blot forestille dig, hvordan du selv vil være i fysisk stand og kondition, når du når op i årene, og derfor vil være taknemmelig for at få tilbudt en siddeplads. Det handler om almindelig høflighed og omgangsform, men ikke destomindre synes det umiddelbart at være enten gammeldags og udtryk for en selvudslettende og underdanig adfærd. Ikke desto mindre er det tværtimod udtryk for, at du er et menneske som har et ekstra overskud og en forståelse for dine medmennesker.

Ved at fokusere på positive egenskaber hos andre og udtrykke disse i form af komplimenter er en grad af ydmyghed, som er værdifuld for flere parter.

Naturligvis vil modtageren, såfremt du mener det oprigtigt, blive glad og positiv over at få denne "gave". 

Samtidigt får du måske en "gave" retur i form afogså et kompliment. 

Uanset hvorvidt dette skulle være tilfældet, vil du opleve en øget energi, som er med til at styrke dig og give dig et billede af, at verden har meget at tilbyde.

Desuden udviser du en adfærd med overskud, hvilket kan være en god investering, når du evt løber ind i mindre glædesfyldt perioder, hvor du måske uventet vil blive mindet om dette overskud i form af komplimenter udefra eller påmindelse om, at du til andre tider, har energi, endda så meget, at du deler ud af den til andre.

 

At holde hvil mellem gøremål og aktiviteter!

Det er vigtigt at du holder hvil mellem dine indsatser og gøremål i hverdagen uagtet, hvorvidt der er tale om et mål eller blot i forbindelse med dine daglige aktiviteter. 

Du får hele tiden en række sanseindtryk, som du undertiden ikke umiddelbart kan mærke kraften af, men som løbende hober sig op i dit sind. 

Derfor gælder det om at du mere eller mindre restituerer mellem disse indtryk for at gøre plads til nye. 

Det kan være en naturlig ting for dig, såfremt du ved overgangen fra en indsats eller et gøremål til et andet blot stoppe op for et kort øjeblik for mentalt at flytte dig og dermed forholde dig til den nye situation. 

Der tales særdeles meget om at være tilstede og fornemme og opsluge nuet, hvilket må siges at blive mere effektfuldt ,såfremt du også fysisk konkret stopper op og mentalt flytter sig fra en til en ny situation. 

Du kan desuden indlægge et mere eller mindre fast tidspunkt på din dag, hvor du tager et kort hvil - en nøglesøvn er rigeligt til, at eu falder ned, stresser af og dit åndedræt bliver grundigt. 

 

At bevare roen!

De fleste mennesker udsættes hver dag for en masse påvirkninger, krav, forventninger, stress o. l. eller (i værste fald) ulykker. 

Alt dette kan man ikke kontrollere. Men man kan lære at kontrollere sig selv. Denne selvkontrol kan opnås ved at skrue sine forventninger til livet ned. 

Man må indstille sig på, at ting kan gå galt, planer kan gå anderledes, end man havde håbet, man kan miste det dyrebareste, man ejer. 

Er man indstillet på det, vil man lettere kunne klare at blive ramt af mod- gang og ulykker. Dette går desuden lettere ved tanken om, at verden er styret af noget guddommeligt, og at der derfor er en højere mening med de ting, der sker. Herfra stammer udtrykket stoisk ro – at man må tage alle situationer med sindsro. 

Den indstilling man har er afgørende for, hvordan man opfatter en situation. 

Hvis man kan bevare roen eller ligevægten, selv når alting går én imod, så fremmer det forståelsen af situationen. 

Men medens stoikerne opfordrer til at acceptere det der sker, bare fordi det er uundgåeligt eller umuligt at ændre, så betoner filosoffen Martinus, at alle de situationer vi kommer ud for, har sin rod i os selv. 

Vi kan altså ifølge Martinus ikke komme ud for noget, som vi ikke selv har skabt.

 

At være nysgerrig

Det er individuelt og relativt, hvor nysgerrig du er som menneske. Du kan være nysgerrig inden for et bestemt område, speciale eller samlet på alle aspekter i livet. Men uanset bredden, dybden og det specifikke ved din nysgerrighed, hersker der ingen tvivl om, at denne genskab kan komme dig til hjælp, når du skal etablere dine mål. Og her er der tale om sand nysgerrighed på en positiv og interesseret måde, og ikke et spørgsmål om, at stikke næsen i sager, som udelukkende skal danne grundlag for sladder og intriger. Sålænge din nysgerrighed er vedkommende og ægte, vil du kunne blive inspireret både til at etablere mål samt motiveret til at arbejde med disse mål.

Som et psykisk sårbart, følsomt eller eftertænksomt menneske har og er du hjulpet godt på vej, når det kommer til denne egenskab. 

Dine sanser kan være udviklet i en grad som kan komme dig til hjælp i denne sammenhæng, idet du i høj grad givetvis fornemmer, hvad der sker omkring dig. 

Du kan muligvis fornemme stemninger, situationer og er observant på en lang række områder, fremfor andre. Således har du dermed muligheden for at stille spørgsmål ved dine observationer, stille skarpt på disse og søge en forklaring på, hvorfor og hvorledes ting hænger sammen.

Det kræver træning, hvis det ikke umiddelbart ligger naturligt hos dig, men det kan som nævnt læres. 

Sålænge du udviser interesse for dine medmennesker, vil du også have en god anledning til at spørge ind til dem. 

Ofte vil du måske opleve, at du ved at spørge ind til dine medmennesker vil blive responderet med lange forklaringer, argumentationer og indsigter, som du kan suge til dig og dermed danne dig et billede af vedkommende samt lade disse informationer hvile i dit sind. 

Over tid vil du reflektere over dette og kan i de mest besynderlige sammenhænge uden for den daværende kontekst pludselig få brug for denne viden, som er etableret på baggrund af din nysgerrighed.

Det er at vise interesse for dine medmennesker, når du spørger ind - både til deres ve og vel, men også går i dybden ved at være mere specifik og nærværende i dine spørgsmål. 

Du vil dog ofte opleve, at det ikke altid går den anden vej rundt! 

Forstået på den måde, at du skal eller kan ikke altid forvente, at den samme interesse og spørgen ind til dig som person vil blive gengældt. 

Det er et faktum, som du må leve med og istedet glæde dig over, at din nysgerrighed kan bringe dig vidt både med hensyn til indsigt i alt mellem himmel og jord, samt give dig inspiration og erfaring om, hvad du skal og måske netop ikke skal - sammenlignet med andre.

 

At have gode morgen- og aftenrutiner skaber god energi og harmoni i tid og liv - Part 1:

At have en solid morgenrutine er en af ​​de bedste måder at øge din produktivitet og forbedre dit generelle velvære.

Mange mennesker starter deres dag med at tjekke deres e-mails og sociale medier, men det er måske ikke det bedste!

At starte din morgen forkert, kan dræne din produktivitet og energi resten af dagen.

Den typiske arbejdsdag varer otte timer, men alle ved, at vores energi svinger i løbet af dagen. Du skal derfor udnytte perioder med høj energi.  Lær at arbejde, når dit sind er skarpest.

Den grundlæggende forudsætning er, at du er skarpest og mest energisk som den første ting om morgenen. Mange mennesker gør ikke fuldt ud brug af dette aktivitetsniveau og energi.

Hvor meget arbejde du har betyder faktisk intet , det er måden og rækkefølgen, som er vigtig.

Det kan være fristende at starte din dag ved at tjekke en række ting af ringe eller mindre betydning eller blot se på din tjekliste. Problemet er, at når du graver dig selv ind under et bjerg af små opgaver eller mindre former for overspringshandlinger , vil du langsomt blive træt. 

Dette gør det meget sværere at udføre de større og vigtigere ting på din liste.

F.eks. kan kontrol af 10 e-mails betyde, at du føler at du er produktiv, men i virkeligheden holder du dig bare beskæftiget.

Prøv at starte dagen med en vigtig opgave som det første, og du vil føle dig motiveret til at fortsætte og læse e-mails senere på et tidspunkt, hvor din energi måske ikke er på sit højeste.

Planlæg dine første tre timer grundigt, fordi inden for disse topper du oftest rent produktivitetsmæssigt!

Forudsat at du har fået nok søvn, er dit sind mest frisk inden for de første tre timers vågen tilstand. 

Når du udnytter dette produktivitetsniveau fuldt ud, vil du være i stand til at udføre et bedre kvalitetsarbejde på kortere tid.

Hvis du udskyder dit vigtigste arbejde til om eftermiddagen, sætter du dig selv i en ulempe. Derefter er du allerede træt, og det vil kræve en større indsats fra dig at få de samme resultater, som du nemt kunne få om morgenen.

Det hjælper med at starte med at udarbejde en liste over de opgaver, du skal gøre og prioritere din tidsplan.

En enkel model er at skrive de ting ned, som har brug for din opmærksomhed, beslutte hvilke områder du selv skal arbejde med, hvilke som andre kan tage sig af samt hvilke der ikke skal handles på.

Når du har fastslået, hvad du skal gøre, skal du bryde store projekter i mindre trin, fastsætte tidsfrister for at prioritere handlinger og udførelse.rr

Så i stedet for at bruge de første tre timer til at tjekke Facebook og rydde din indbakke, kan du starte din dag med opgaver, som kræver din fulde opmærksomhed.

Du kan have en morgenrutine, hvor du tænker din dag igennem og prioriterer din tidsplan, hvis du ikke har styr på dette fra aftenen forinden, hvilket er anbefalelsesværdigt. 

På denne måde vil du opleve, at du kan arbejde tre til fem timer, når du udskyder mere rutineprægede opgaver til senere på dagen. Efterfølgende kan du erfare, at du rent faktisk har nået en hel del trods det tidlige tidspunkt på dagen.

Efterfølgende kan du forholde dig til e-mails og sociale medier, såfremt du naturligvis ikke har skulle bruge informationer derfra i dit arbejde indtil videre.

Du kan forholde dig til disse, når din kreativitet og energi ikke er optimal. Denne effektive måde at skabe fokus og opmærksomhed på de vigtigste opgaver først på dagen betyder endvidere, at du føler at du har været effektiv og har nået en stor arbejdsmængde, hvorfor du kan hvile og være tilfreds, når du har fri.

Undervurder aldrig værdien af din hvile og søvn, da det er afgørende for en stor del af din produktivitet dagen efter.

Utrætteligt arbejde og konstant tilgængelighed er ofte mistolket som kendetegnende for en ambitiøs medarbejder. Imidlertid er det et faktum, at såfremt du ikke er i stand til at koble fra dit arbejde, når du har fri, vil dette skade dit helbred, livskvalitet samt fremtidigt arbejde.

Det handler derfor om, at når du er på arbejde, skal du være fuldt opmærksom og koncentreret. Når du har fri, skal du frigøre dig fra dit arbejde og være opmærksom på andre områder af dit liv.

Når du arbejder, engagere du dig således helt i hvad du gør. Når det er på tide at komme hjem, skal du afholde dig fra at tjekke din email eller tage kontakt til arbejdsrelaterede personer på sene tidspunkter.Du har brug for tid til at slappe af, så du ikke brænder ud.

Når du kommer tilbage til arbejde efter at have holdt din fritid hellig, vil du være bedre rustet til at tackle udfordringer og være mere effektiv.

Men at have en stærk morgenrutine er kun halvdelen af ​​ligningen. En stærk morgenrutine starter med en stærk aftenrutine. Fortsætter.......

At have gode morgen- og aftenrutiner skaber god energi og harmoni i tid og liv - Part 2:

Faktisk er disse to karakteristika væsentlige ved en stærk aftenrutine:

Refleksion og afvikling af dagen samt .....

Oprettelse af en opfølgningsplan for i morgen.

En aftenrutine som denne hjælper dig med at fokusere på de positive resultater, og det hjælper dig også med at afslutte dagen. Du er i stand til at lukke din elektronik og dit sind ned.

Du ved præcis, hvad du arbejder på i morgen, og du kan lade dit underbevidste sind tage over til at løse problemet  for dig, mens du sover.

Aftenrutinen for succesfulde mennesker handler således om at gå tidligt til ro og stå tidligt op, før verden omkring dem begynder at vågne.

Dette frigør deres sind for at fokusere på, hvad der virkelig betyder noget, og de handler på denne måde hver dag for deres mål.

Oprettelse af en aftenrutine handler derfor om at ændre vaner, hvilket ikke sker over en nat, men over tid vil du erfare at din nye aftenrutine kan ændre strukturen af hele din dag.

Det giver dig mere plads til at handle, fremfor at sidde tilbage og lade livet passere forbi dig.

Start småt og enkelt!

Din aftenrutine behøver ikke at være kompliceret og ekstrem. Hvert trin i den rigtige retning får dig tættere på succes.Men det handler ikke kun om at gå i seng tidligt, det er hvad du gør om aftenen, der også betyder noget. For eksempel læse en bog og lukke elektronikken ned tidligt eller bruge tid sammen med familien. 

Enkle trin for en ny aftenrutine.

Gå i seng og vågn op tidligt (og på samme tid ) hver dag.

Luk elektronikken mindst en time før sengetid, og læs eller brug tid sammen med familien.

Overvej hvad der fungerede, og hvad der ikke fungerede i løbet af dagen.

Opret din plan for næste morgen og skriv en kort liste over dine vigtigste opgaver.

Sov godt!

Disse fem trin vil hjælpe dig med at slappe af og lade dit sind ændre sig til at skulle sove.Du kan lade dit underbevidste sind arbejde på planerne næste morgen, mens du får en god nats søvn.

Aftenrutiner giver dig strukturen til at opbygge bedre vaner og bedre vaner skaber succes for hvad morgendagen måtte bringe!

Etablering af livsprincipper - Part 1:

Det er aldrig for sent eller nytteløst at anlægge sunde vaner eller etablere en række principper for din adfærd og livsførelse. Det er uanset din alder eller livssituation iøvrigt. 

Dagligt bliver vi bombarderet med, hvilke vaner vi bør anlægge og tage til os for at fremstå som en god rollemodel i omgivelsernes lys. Med et eftertænksomt, sårbart eller mere indadvendt sind kan det til tider være mere eller mindre frustrerende og stressende, idet disse antydninger og såkaldte gode råd skifter hele tiden.

Desuden skabes der konstant stor usikkerhed om, hvorvidt vi skal være slave af disse retningslinier uden at stille spørgsmål ved deres værdi. 

Endelig er det ofte ensbetydende med, at vi tager mere og mere afstand til vores egen person og identitet og  i sidste ende ender med at miste os selv. Umiddelbart kan det efter deltagelse og opmærksomhed på disse opstillede værdier af omgivelserne være vanskeligt at finde ind til sig selv og forholde sig til, hvad du har af værdier, hvilke moralsæt du grundlæggende finder korrekte og hvilken holdning du  måtte have til både dig selv og dine omgivelser og ikke mindst livet samlet set.

En måde at blive mindre påvirkelig i forhold til disse strømninger, som omgivelserne er med til løbende at etablere, er ved i første omgang at etablere dine grundlæggende principper for dit liv og med udgangspunkt i, hvorledes du både lever og fremover ønsker at dit liv skal være. Du er således i gang med at etablere din egen opfattelse af en rollemodel, hvilket i sidste ende vil ende med at du i fremtiden vil være mere hårdfør og mindre påvirkelig og stresset over for eksterne påvirkninger og strømninger.  Fortsætter......

Etablering af livsprincipper - Part 2:

For at etablere din egen opfattelse og fremstå som en rollemodel kan du indhente inspiration og blive motiveret af andre. 

Vi er alle forskellige og det er naturligvis forskelligt, hvilke værdier og karaktertræk vi føler os tiltrukket og imponeret af. 

Du er i din frie ret til at "låne" nogle af disse egenskaber eller karaktertræk og overføre dem til din egen person og gennem øvelse blive en del af din identitet.

Der er i denne sammenhæng ikke tale om et idol, som du er mere eller mindre fan af, idet dette er en en til en relation, hvor du beundrer typisk en evne eæller en kunstudførelse eller livsførelse i al almindelighed. 

Ej heller er der tale om en guru, idet vedkommende ofte kan danne en parallel til en vis person, af hvilke du givetvis kan blive inspireret grundet vedkommendes visdom, men hvor der ikke er tale om en direkte overtagelse af karaktertræk, som du ønsker at arbejde videre med.

Når der er tale om en rollemodel, vil det oftest være en person, nulevende eller afdød, hvis karaktertræk, energi, opfindsomhed, ydre eller indre træk, som ønsker at etablere af lignende karakter til dine egne træk eller for at justere og ændre på dine egne eksisterende træk. 

Fordelen ved at udvælge og analysere en sådan person med de ønskede træk kan ofte være, at du dels har et ønske om at ændre din egen karakter til det bedre - en model for dine omgivelser - samt at det kan skabe energi og styrket selvtillid og robusthed i dit sind.

Det kan være en person som du kender personligt, og som du beundrer eller en fremmed, som du via medierne lægger mærke til af den ene eller anden årsag. Det kan være at du i sidste ende er misundelig på vedkommende og derfor ønsker at opnå det samme som denne person fremstår som. Fortsætter......

Etablering af livsprincipper - Part 3:

Det giver sig selv, at desto tættere du er på vedkommende, desto større er dine muligheder for at tage til dig og løbende blive motiveret i forhold til, at vedkommende kun er synligt via medierne. Ikke desto mindre tilfalder det de fleste,at man kan beundre personligheder, som gennem tiden måtte have udrettet bedrifter, som er større og mere værdifulde og måske i sidste ende har ændret og forbedret vilkårene for andre mennesker. De har med andre ord gjort verden til et bedre sted for os andre ,og hvor størrelsen af deres bedrift har været alt efter hvilket område og felt de har udrettet deres gerning.

 I sådanne sammenhænge kan det umiddelbart virke uopnåeligt at kunne udrette samme form for storslået bedrift, men du kan skærpe din opmærksomhed og fokusere på, hvilke træk sådanne mennesker ligger inde med, og som kan være årsag til at de enten havde eller endnu adskiller sig fra resten af menneskeheden. 

Der behøver ikke udelukkende blot at være een person som udfylder din opfattelse for din rollemodel. 

Du kan sammenføje karaktertræk fra forskellige personer, som du grundlæggende beundrer og sammensætte din egen skabelon og senere grundprincipper ud fra som værende din rollemodel. 

Muligvis du søger en rollemodel både på det fysiske samt mentale plan, hvilke du ikke altid vil finde i en og samme person. 

Når du har fået etableret dine grundprincipper for din videre livsførelse, vil du i forlængelse af disse kunne etablere dine sande vaner, som du alene har ansvaret og respekten over for, idet de samlet danner det mønster som skal og vil være grundlaget for dit liv. 

På den måde vil du i fremtiden ikke være påvirkelig i samme grad, løbende ændre dit syn og vaner på dette og hint samt skabe tvivl og større grad af sårbarhed over for dig selv og din egen person.

Etablering af nye livsprincipper - Part 4:

Sideløbende med etableringen af dine livsprincipper og de deraf udledte nye vaner, kan du holde dig for øje, at du eventuelt vil fremstå og være stolt som en rollemodel for eksempel i forhold til dine omgivelser og ikke mindst i forhold til dine børn. Hvad er det for en person, som du ønsker omgivelserne skal opleve, have tillid til, opleve empati hos, søge gode råd hos osv. 

Hvilke personer føler du dette over for? 

I forbindelse med din synlige principfaste personlighed, vil omgivelserne dels i højere grad opleve tryghed ved at omgåes dig, idet du ikke længere svinger som et siv i vinden, men i højere grad udtrykker din mening. De ved ,hvor de har dig, enig eller ej. 

Desuden vil du få en større grad af gennemslagskraft i sådanne tilfælde og dine holdninger og udtryk samt valg vil i sidste ende blive respekteret i højere grad. 

Det betyder imidlertid ikke, at du fra start skal have en fast holdning og virke overbevisende i alle sammenhænge. Det kræver træning, tålmodighed, mange overvejelser og ikke mindst mod. 

Du vil givetvis støde på mange bump på vejen, og det bedste råd vil være dels at gå frem i dit eget tempo for at få hele din person med, samt ikke at virke eller handle for overilet, idet du efterfølgende kan komme til at fortryde din egen adfærd. 

Stille og roligt kan du gøre dig mere synlig og virke mere overbevisende, når du hele tiden i dit stille sind ved, at din adfærd tager udgangspunkt i dine opstillede personlige grundprincipper, som kun du har valgt og vægter i de grundlæggende sammenhænge. 

En fordel på forhånd er, at har du et sårbart sind, hvilket ofte betyder, at du er en særdeles følsom og ofte også opmærksom person, som kan fornemme både stemninger, situationer og følelser i højere grad end, såfremt du var en mere frembrusende og enøjet og ufølsom type, som ikke fornemmer i samme grad. Dermed har du en mulighed for at inkorporerer og udøve dine nye adfærdsteknikker på tidspunkter, hvor disse er passende og med fordel kan anvendes og trænes med et godt og værdifuldt udbytte.

I forbindelse med udarbejdelse af dine principper for din person og din livsførelse har vi som mennesker alle en række grundprincipper, der er væsentlige at forholde sig til for at supplere og bygge videre på. 

Der er med andre ord tale om en række grundstene, som skal etableres og forholdes til, før du kan supplere med dine egne principper. 

Dette fundament er blandt andet grundlaget for vores kultur, religion og historie gennem tiden og er nødvendige for at begreber som etik og moral kan være indføjet og værdisat. 

God fornøjelse med dine nye personlige principper!

 

At søge det perfekte - kan være spild af liv!

Alle mennesker har et indbygget behov for at opnå perfektion på et, flere eller alle områder af livet, det ligger i vores grundnatur. Imidlertid kan ofte eftertænksomme eller sårbare mennesker have et ekstra incitament til hele tiden at søge efter denne illusion. De udarbejder lister, sætter sig mål og tænker over, hvordan alting ville være bedre, hvis blot.....!

De gør det ofte i et forsøg på at gardere og barrikadere sig og beskytte sig selv mere eller mindre indirekte. 

De har en forventning om, at såfremt de blot lever op til diverse krav - ofte stillet af omgivelserne - vil alting blive godt og de kan få fred i sindet til at klare livet. 

Livet er imidlertid uforudsigeligt og ingen kan planlægge og gardere sig mod dets indhold. Derfor vil det også kun være for et splitsekund, at de kan opleve følelsen af at være perfekte, gøre de rette ting og opleve en fyldestgørende tilværelse. 

Der er intet galt ved at sætte sig mål. Det skaber et drive, en entusiasme  og en nysgerrighed på livet, som kan og er gavnligt i mange sammenhænge, når der er tale om udvikling. Men når målene bliver urealistiske både i tid og indhold, vil de blot være med til yderligere at skabe en sårbarhed, som bliver mere og mere skrøbelig. Det handler om prioriteter og valg. Det gælder om at skabe balance og harmoni mellem dine ønsker og mål samt forholde dem til de elementer, som din tilværelse indeholder. Den tid og energi du bruger på at nå dine mål, vil være det liv, som finder sted sideløbende. Du har for  eksempel ønsket om en veltrænet krop ud fra et kropsligt ideal, som du har som mål, og du bruger mange timer i et fitnesscenter i forsøget på at nå dette mål. 

Livet står ikke stille, mens du jager dette ideal! Dine børn vokser, lærer nye færdigheder, bliver rig på oplevelser og erfaringer, som du måske dermed er med til at vælge fra - hvorfor et mål om at ville være en nærværende og tilstedeværende forældre, dermed ikke i tilstrækkelig grad kan nåes. Det er dit valg. 

Det er derfor en balancegang mellem at foretage en række valg, prioritere disse med hensyn til tid og indhold samt ikke mindst at holde alle bolde i luften.

Du kan derfor grundlæggende arbejde med en række grundprincipper for din målopnåelse, som mere eller mindre kan tage højde for, at du bliver bedre til at nå dine mål samt får værdien af de aspekter, som også finder sted i livet. Det handler derfor om, at når du jagter dine mål, skal du samtidig gøre dig klart og være bevidst om, at du giver afkald på andre ting i livet, som måske ikke umiddelbart synes at forekomme som en naturlig del af din perfektion, men som på sigt vil kunne berige din tilværelse.

 

At omgås positive mennesker!

At være iblandt positive mennesker kan have mange gavnlige fordele. Der er her ikke tale om personer som smider om sig med overfladiske superlativer uden hold i virkeligheden - enten som en tillært adfærd eller for at opnå noget af sine medmennesker med andre ord ud fra en skjult dagsorden.

Positive mennesker både har og giver ofte energi til sine omgivelser, det ligger næsten i sagens natur! De har en energi, som ofte smitter, et positivt og opløftende sprogbrug samt ser ikke de problemer, som de støder på som uovervindelige. Dermed er det ikke ensbetydende med, at de på grund af deres adfærd ikke har akkurat lige så mange problemer at stå over for, men de vælger i højere grad at forholde sig til dem på en måde, hvor de altid føler at kunne finde en løsning. De er gennemgående optimister i bund og grund og har et drive, som betyder, at de krusninger, som de måtte møde på deres vej forholder de sig realistisk og koncentreret til på en måde, hvor det blandet med deres energi betyder, at de får løst deres udfordringer. 

Det betyder ikke, at du som måske mere sårbar, skal pålægge dig selv en lignende adfærd, men det kan eventuelt give dig en inspiration og motivation til at være fokuseret på dit problem med en indstilling om, at tingene vil løse sig ,og at du efter dette vil komme videre med en større grad af selvtillid og forøget energi til at tage fat på fremtidige udfordringer. Desuden kan du både i samvær med denne type mennesker, samt med andre mindre positive øve dig i at tænke, tale og agere med en energi og optimisme, som kan afstedkomme, at du føler større energi og mod og dermed strammer dig an til at få et overblik til at løse dine problemer. Det behøver nødvendigvis ikke blot at være i forbindelse med problemstillinger, at denne energi og syn på livet kan være værdifuld. Imidlertid findes der rigtig mange mennesker som endog i deres daglige adfærd synes at have enten et behov eller vane med næsten udelukkende at tale negativt. Det gælder - i modsætning til den positive adfærd - i deres sprogbrug, deres forholdemåde og ikke mindst i forhold til de emner, som de vælger at samtale om. Død, sygdom , andre menneskers adfærd og alverdens rædsler synes at være faste punkter på deres dagsorden i mødet med andre mennesker, også uanset emnerne ikke handler om dette indledningsvis, formår de og har en evne til at dreje samtalen omkring de mindre spændende sider af tilværelsen. Det kan synes besynderligt, idet det ikke altid er med dem selv som omdrejningspunkt, men vedrører også andre perifere personer, som de kan referere om og deres sygehistorie. Årsagen til denne hank til sladder og negative omtale, må formodes at skyldes et behov for at gøre sig selv interessant, spændende og et behov for fremstå som værende informeret. 

De eneste kommentarer til dette må være, dels ærgrelse over, at nogle mennesker tilsyneladende ikke kan holde fokus på mere livsbekræftende og lyse sider af livet, at deres liv grundlæggende må være fattigt, såfremt de har behov for at omtale andre i negative retninger samt ,at deres fantasi ikke er tilstrækkelig til at opholde sig ved de mere positive ting i livet. 

Du kan i sådanne tilfælde gøre dig selv en tjeneste ved at holde afstand til denne type menneske, idet du som sårbar vil suge den slags informationer til dig og mere eller mindre ubevidst ruge videre over deres udtalelser og bemærkninger. Det er ikke gavnlig energi og vil i værste tilfælde skabe en dårlig stemning for dit humør på en måde, som dræner dig for energi.

Derimod kan du suge energi til dig ved at omgåes positive mennesker, lure deres sprogbrug af og notere dig, hvorledes de griber udfordringer eller problemer an. Både med hensyn til deres måde at løse disse på, deres evne til at abstrahere fra dem løbende samt eventuelt deres fordeling af energi til andre af livets udfordringer. 

Læg mærke til deres sprogbrug og anvend flere af de lyse ord, som ser fremefter og er energiske, istedet for et ordvalg, som dels er negativt, men også med til at forplumre problemstillingen på en måde, hvor du til sidst mister overblikket og hvor det eneste resultat er, at du har fået om muligt et endnu større tankemylder. 

Sørg for at forholde dig til problemstillingen med enkelthed uden at inddrage både små og store irrelevante problemer. 

Fokuser på problemet, hvilke løsninger, som er mulige, hvilken rolle og ansvar du ligger inde med, og hvor og hvordan du sigter efter en løsning. Det er og vil typisk være en måde positive mennesker angriber sådanne situationer oveni deres etableret selvtillid og vanemæssige beherskelse af situationen. Der er tale om både sprogbrug, men også selve kropssproget lyser ofte af en selvtillid, som kan være afsmittende og som kan skabe den ekstra energi, som kan styrke dig af i den pågældende situation. Sørg for at rette ryggen, hold hovedet højt og tale højt, tydeligt og med energi i en positiv vending.

Du kan i løbende lade dig motivere til at beherske dine fremtidige problemstillinger og uvante situationer fra disse mennesker, blot ved at spørge dig selv, hvad og hvordan X for eksempel ville gøre i det givne øjeblik.

 

At leve eller blot overleve!

Når man taler om perfektionisme sættes denne egenskab hyppigt i forbindelse med ydre omstændigheder. Der er tale om et ønske om perfektion i forbindelse med et ideal omkring livsstil og fremtoning. Imidlertid vil du som menneske kunne stå i situationer, hvor dit sind i høj grad etablerer en højere grad af robusthed, såfremt du vælger og gør dig umage for at efterleve et princip om også at tackle livets udfordringer på den bedst mulige måde i forhold til din til enhver tid mulige indsats. 

Vi kommer alle ud for situationer i livet, som vi umiddelbart ikke bryder os om. Det kan være psykisk ubehagelige omstændigheder, hvor vi umiddelbart har mest lyst til at vende det ryggen, undvige det og krybe i os selv, som en snegl kryber i sit hus. Konstellationer af hændelser, hvor vi ønsker at være foruden, og hvor vores umiddelbare reaktion er at undvige og flygte fra dette. Vi oplever ikke, at vi magter at gøre en indsats for at komme ud på den anden side med en god samvittighed, hvor vi efterfølgende konkluderer, at vi gjorde vores bedste efter de ydre omstændigheder i den givne situation med de evner og formåen vi lå inde med. 

Rigtig mange mennesker undviger sådanne hændelser og undskylder over for sig selv med, at det ikke evner at stå ansigt med denne ubehagelighed. Overfor omgivelserne udtrykkes dette ofte med, at man ikke gider, behøver eller orker at forholde sig til dette. Ikke desto mindre vil sådanne forhold med små dryp af dårlig samvittighed være ensbetydende med, at sindet langsomt gøres skyldig på en modarbejdende måde og i længden betyde, at vi slår fra os og gør vores sind mere sårbart, når vi ikke tør møde livet på godt og ondt. Denne modstand mod de negative aspekter i livet vil gro i sindet, ubehag og afstandstagen over for større og større problemer vil betyde afvisninger fra vores side og i sidste ende betyde, at vi bliver mere eller mindre ligeglade i forbindelse med vores afmagt. Vi vælger endog ikke at imødekomme og forholde os til givne ubehagelige omstændigheder , vi gør os ikke umage, og vi visner som mennesker. Vigtigt er det at turde stå ansigt til de konfrontationer, du måtte møde, gennemleve dem efter bedste evne for i sidste ende at konkludere og tænke tilbage på, at du gjorde, hvad du kunne efter bedste evne under de givne omstændigheder. Efterhånden vil du langsomt gro som menneske og opnå en højere grad af robusthed ved at træne dindeltagelse i livet med dets mod- og medgang.

Ignorerer vi eller flygter fra livets strabadser og til tider ubehagelige hændelser, for i stedet at søge nydelse og den lette tilgang, får vi ikke variation i livet og alt bliver efterhånden middelmådigt.

 

At være eller blive menneske!

At være menneske vil helt grundlæggende og banalt sige, at du spiser, sover og forplanter dig for at racen kan fortsætte. 

At blive menneske vil sige, at du forholder dig til din eksistens! At du forholder dig til dit liv, som du er blevet givet og bearbejder det løbende for at blive den bedste udgave af dig selv. 

For rigtig mange mennesker gælder det, at de lever efter det første udsagn, blot i en mere eller mindre nuanceret og fordrejet og raffineret form, hvorimod det ofte kan være anderledes og tilhøre de færreste at forholde sig løbende til deres eksistens helt nede i livets grundlæggende substans.

Med sårbarhed tæt på livet, vil du givetvis føle, at du ofte forholder dig til dit liv - til dine evner som mennesker og din tilgang til livet!

Inden for filosofien har man altid forholdt sig til det at være menneske og gjort sig tanker om eksistensen, blot ud fra forskellige vinkler.

Søren Kirkegaard beskæftigede sig med menneskets eksistens, hvilket udmøntede sig i eksistensfilosofien som navn. Selv kan man dog ikke sige, at han var eksistentialist, men han forholdt sig, betragtede og skrev om eksistensen og kunne derfor kaldes eksistenstænker.

Han opdelte mennesket i de såkaldte tre stadier for eksistensen, med æstetikeren som værende det menneske, som blot er menneske, og som søger nydelse og skønhed for på raffineret vis at være og udfylde sin eksistens som menneske.

Etikeren derimod forholder sig til det at være menneske ved at etablere en moral og nogle normsæt, som vedkommende ønsker at efterleve for at udfylde rollen som menneske på bedst mulig måde - at blive menneske. Endelig følger det religiøse stadie, hvor mennesket overgiver sig til Gud ved at springe ud i de 70.000 favne af vand, hvor troen og frygten for livet og Gud dominerer eksistensen.

At forholde dig til livet betyder derfor, at du mere end spiser, sover og forplanter dig, men i høj grad gør dig overvejelser om, hvorledes du får det bedste ud af livet og lærer at forholde dig til og leve med din sårbarhed.

Du vil aldrig kunne slippe for denne, men du kan etablere en tilværelse, hvor du på samme måde som med den grundlæggende angst - hvilket er to alen af samme stykke - vælger at tage livet i egen hånd og være herre i eget hus! 

Succes med vaner!

Vi ved alle, at vaner enten kan hjælpe eller skade din succes i livet. Dårlige vaner kan vokse og udvikle sig til en livsstil, der tager dig væk fra de ting, du vil gøre - og gode vaner kan hjælpe dig med at skabe et liv, der er fyldt med handling og gennemførelse.

Når man ser på et stort mål, er det almindeligt at blive frustreret over enorme dele af det, du forsøger at opnå. Hvis du istedet vågner op hver dag for at beslutte, at det er gode vaner, giver du dig selv en bedre chance for succes. 

Så du kan bruge disse fem vaner som udgangspunkt for at opbygge, hvad et vellykket liv betyder for dig.

Hvis du skulle se på en person, du respekterer, vil denne  lykkes, ved at de tilbringer hver dag med de ting, der hjælper dem med at nå deres største mål.

Det betyder ikke, at de er perfekte, men på trods af de ting, der ikke er perfekte i deres liv, fortsætter de med at være i bevægelse, hvilket har en positiv indvirkning. Og det starter med deres daglige vaner.

Få inspiration fra succesfulde mennesker og lad det eventuelt over tid blive en del af dine gode vaner og dermed også succes i livet.

1. Succesfulde mennesker planlægger deres dag - dagen  før.

Det er nemt at holde fri, når du ikke har en plan. Uden at planlægge, hvordan din dag skal se ud, vågner du op uden at vide, hvad du vil gøre eller udføre. Succesfulde mennesker bruger lidt tid dagen før , hvor de sætter sig selv klare mål for den næste dag.

Således kan de vågne og starte på deres liste med det samme?

Livet kan ikke altid planlægges, men med en plan kan du justere uden at miste overblik.

2. Succesfulde mennesker læser bøger for at blive inspireret.

Læsning er et vigtigt element i vejen mod succes. Flere succesfulde mennesker læser i op til fire timer om dagen.

Det er dog de færreste beskåret at kunne komme afsted med dette, men en halv til en time hver dag, vil kunne være med til ,at du får inspiration.

Det er imidlertid ikke nødvendigvis en bestemt tidslængde med hensyn til hvor meget du skal læse, men blot at skabe en daglig læsevane vil udvide din viden og hjælpe dig på din vej mod succes.

3. Succesfulde mennesker prioriterer deres sundhed højt.  

Hvad du spiser, og hvor meget du motionerer, påvirker alle områder i dit liv. Succesfulde mennesker bruger deres motion, som en tid til at nulstille og planlægge. Og de laver omhyggelige madvalg, der giver dem den energi, de har brug for for at opnå alt på deres daglige liste. Desuden har de for vane at spise nogenlunde det samme og dermed undgå at skulle bruge tid på madplaner.

4. Succesfulde mennesker bliver ikke distraheret af, hvad andre mennesker gør.

Andre folks vej til succes kan være inspirerende;

Du kan lære så meget om deres fejl, deres sejre, hvad de skal gøre, hvad de ikke skal gøre. Men hvis du begynder at sammenligne dine fremskridt med deres, i stedet for at bruge deres historier som inspiration, kan du føle dig jaloux, stresset og uværdig.

Succesfulde folk indser, at deres egen rejse er unik og kan ikke sammenlignes. Så hold dig ikke fast i sammenligninger - fokuser på din vej og dine valg.

5. Succesfulde mennesker lever hver dag som om den var den sidste.

Livet er travlt, det er kaotisk, og derfor har du tendens til at  fokusere på fremtiden - vi gør det alle, bekymre os om, hvad der vil ske .

Men mens planlægningen er vigtig, er det også af afgørende betydning, at du er fuldt til stede.

Livet er kort, og der er ingen garanti for, hvornår det slutter. Succesfulde mennesker lever hver dag som om det var deres sidste og får mest ud af hvert øjeblik - og det skulle du også prøve.

 

 

Det ultimative mål - 100 råd til (måske) at blive 100 år!

Det ultimative overordnet mål for de fleste mennesker er muligvis ønsket om et langt liv - endog måske muligheden for at blive 100 år. 

 Derfor afsluttes over de næste par dage, den seneste periodes råd og vejledning om mål og målstyring med en samlet liste indeholdende 100 råd om, hvad du et langt stykke af vejen selv kan gøre for måske at blive 100 år. Lad disse eventuelt være til inspiration for både store og små mål i fremtiden i håbet om et langt liv.

I jagten på et langt liv har det især været kroppen i form af mad og motion, som i mange år har været i fokus. Inden for de sidste par år, er mental sundhed heldigvis også blevet mere og mere aktuelt med en stribe af råd til, hvorledes du kan blive mere robust og mentalt kan blive stærkere for at undgå eller mindske aldersoms relaterede sygdomme.

“Det handler ikke om at få et langt liv - men et meningsfuldt liv” udtalte en østrisk filosofi for nyligt.

Imidlertid behøver det ene ikke udelukke det andet!

På forhånd er vores livslængde groft opdelt efter følgende tre parametre:

1/3 ligger i vores gener, hvilket betyder, at du kan kigge på dine forfædre og ud fra deres alder vurdere, hvorvidt I bliver mere eller mindre gamle i familien. Idag er udviklingen inden for lægevidenskaben kommet langt med afhjælpelse eller medicin til genetiske sygdomme, hvorfor dette skulle kunne forhindre disse gener at være primært styrende på længere sigt. Desuden vurderer man, at over 40% af de nye generation, som vokser op idag højest sandsynligt vil blive 90 år eller derover.

Selve ældningsprocessen starter allerede i 40 årsalderen både fysisk og mentalt. For vor del af verden mener man desuden, at glæden ved livet bunder netop omkring dette tidspunkt. Dette skyldes givetvis, at vi i højere grad bliver bevidste om vores egen dødelighed, samt at vi rent karrieremæssigt omvendt mere eller mindre topper på dette tidspunkt, eller vores muligheder begrænses ikke mindst på grund af et stigende antal forpligtelser. Følelsen af lykke for livet stiger imidlertid efterfølgende og i forbindelse med en stigende alder gælder for de fleste, at vi værdsætter flere og flere ting i livet - store men også de mindre ting.

Imidlertid har især medierne en tilbøjelighed til at betragte generationer over fyrre og især over halvtreds som tilhørende den ældre generation. Det bliver fremhævet, når mennesker i en alder af 50+ er istand til især fysisk udfoldelse samt fremstår med et yngre ydre end deres egentlige alder. Mere sjældent er det, at fremhæve viden, erfaring og gode råd tilhørende de ældre generationer for at kunne fremstå som rollemodeller eller i det hele taget som en mentor for livet. Vores kultur vægter ikke disse erfaringer på samme måde som i andre dele af verden - her tænkes især på Asien, hvor respekten for dette er væsentlig større hos de yngre generation.

Med udsigt til en generel højere levealder, bedre konditioner hos befolkningen generelt samt et mere ungdommeligt sind hos befolkningen fra midaldrende og opefter, vil dette billede måske forandre sig i de næste generation.

Når der er tale om selve muligheden for at blive 100 år regner videnskaben dette ved en opdeling af livets to trin: 0-90 år og 90-100+, hvilket betyder, at der er mennesker forskellige steder på kloden som i de seneste år er blevet særdelse gamle og dermed kan tilføje flere år til 100.

I den sammenhæng er det primært kvinder som både generelt lever længst, og som også har de fleste nuværende alders rekorder på verdensplan. Dette skyldes dels hormonet østrogen, at kvinder føder børn og dermed udskiller kroppen for en række giftstoffer samt at de generelt er mere socialt anlagt. Dog skal det tilføjes, at såfremt mænd bliver over hundrede år, vil de oftest være mere friske end de jævnaldrende kvinder.

Udover enkeltpersoner findes der også udvalgte områder på verdensplan, som forskerne har undersøgt og fundet hele byer, hvor befolkningen generelt lever længere og er mere aktive selv i en høj alder. Det handler både om deres kost, der traditioner, kultur og religion. Af sidstnævnte ved man  eksempelvis, at syvendedags adventister i snit lever syv år længere end andre mennesker. Dette formodes at skyldes, at de er vegetarer, ikke ryger eller drikker alkohol, holder hviledagen i hu om lørdagen samt har et tæt socialt fællesskab i forbindelse med deres religion.

Umiddelbart kan man ikke overføre andre kulturer til vor egen og dermed formode, at vi på samme måde vil kunne lykkes med at få et langt liv, men vi kan tage nogle af deres råd til os, og selv holde fokus på et både langt og meningsfuldt liv.

1/3 er vi direkte selv ansvarlige for, hvorfor vi kan præge denne del blandt andet ved at kigge på listen af råd samt sørge for, at vi generelt befinder os i nogle omgivelser, hvor vi er i harmoni ved at følge disse.

1/3 - den sidste del er vi kun indirekte ansvarlige for, idet dette skyldes uheld såsom i trafikken, hjemme, ude generelt samt sygdom.

Med fokus på de to første følger  råd til et langt liv. Disse er samlet dels ud fra udsagn fra personer, som har nået en bemærkelsesværdig høj alder samt fra lægevidenskaben om, hvad der bør/synes at skulle være indeholdt i et liv i håbet om, at det bliver langt - og helst også meningsfuldt.

Rådene er blot listet kortfattet for ikke at blive for omfangsrige. Såfremt du er nysgerrig for mere information om hvorfor og hvordan kan du søge på nettet. 

100 råd opdelt i fysiske, mentale og generelle råd følger de næste par dage.

Prøv at vinge de råd, som allerede idag er en del af dit liv og se om der er andre, som du ønsker at arbejde med som mål og implementere i din livsstil i fremtiden i håbet om at blive 100 år.

Rigtig god fornøjelse!

 

100 råd til (måske) at blive 100 år - Part I

100 år / Fysisk

◦Spis dig 80% mæt

◦18 forskellige fødevarer om dagen

◦Motion 30 min gåtur pr dag

◦Spis regnbuemad / forskellige farver

◦Dyrk sex eller klar det selv

◦Drik max fire kopper the og kaffe pr dag

◦Spis laks og andre fede fisk

◦Spis ingefær

◦Spis kål

◦Spis æg

◦Spis avocado

◦Spis quinoa

◦Spis frisk frugt og grønt

◦Spis fuldkorn

◦Spis olivenolie

◦Spis mørk chokolade (80%)

◦Spis kosttilskud

◦Spis en banan hver dag

◦Spis ikke sukker

◦Spis ikke animalsk fedt

◦Drik rigeligt vand

◦Drik kamillethe

◦Masser tindingerne for spændinger hver aften

◦Vær normalvægtig

◦Hold dine tænder ved lige / regelmæssig tandlægebesøg

◦Begræns kød

◦Begræns alkohol

◦Løft jern

◦Stop rygning incl passiv

◦Undgå slankekure - skift livsstil

◦Dyrk sport min 3 x ugentligt

◦Hold et lavt kolesteroltal i blodet

◦Vær fysisk aktiv ved vrede

◦Lær at lytte til din krop og hav tillid til dette

◦Tag selv ansvar for din krop

◦Sørg for en god nattesøvn

◦Tag et kort hvil midt på dagen

 

100 råd til (måske) at blive 100 år - Part II

100 år Mentalt

◦Find din lidenskab og dyrk denne

◦Flow, koncentration og udfordringer er vigtige

◦Vær fælles om tingene

◦Mød modgang med rank ryg

◦Ved bekymring, tænk hvad er det værste, der kan ske

◦Undervurdér ikke dine tanker - tænker du sygdom....osv

◦Følg med og hold dig orienteret

◦Nyd familien

◦Få gode oplevelser

◦Vær glad og positiv

◦At have et positivt livssyn og tænke positivt

◦At have en mening med livet og glæde ved at stå op

◦Vær troende

◦Vær i et parforhold

◦Tro og forvent at du bliver gammel - tæl bagfra

◦Drop for megen TV

◦Sorter i TV udsendelserne

◦Læs bøger

◦Hold ikke dine følelser tilbage for dine nærmeste

◦Undgå stress

◦Vær hjertelig

◦Humor er vigtigt - grin også af dig selv

◦Vær ikke selvhøjtidelig

◦Lyt til din intuition

◦Vær nysgerrig

◦Vær tilstede og nærværende

◦Vær kreativ

◦Løs kryds ord

◦Lær et nyt sprog

◦Spil et instrument

◦Vær hjælpsom

◦Mediter dagligt

 

100 råd til (måske) at blive 100 år - Part III

100 år Diverse

◦Vær fysisk og mentalt aktiv og udfordret hver dag

◦Undgå offentlige baderum

◦Husk at fejre dine fødselsdage

◦Tjek dig selv fysisk

◦Gå til lægen i tide

◦Flyt på landet

◦Opbyg et socialt netværk

◦Stå tidligt op

◦Fordyb dig ikke i fortiden med tanker og udtalelser som  “de gode gamle dage”

◦Planlæg alderdommen

◦Vær uafhængig af andre

◦Begræns medicinindtag

◦Vær ikke for bekymret for helbredet

◦Find en hobby du glædes over

◦Sig ofte “Jeg elsker dig” til en af dine nærmeste

◦Vær egoistisk minimum en halv dag om ugen 

◦At have sjov i din tilværelse

◦Spild ikke livet -  drop eks telefonen, hvis du ikke har tid til tale

◦Skriv  dagbog

◦Gå sent i seng en gang imellem

◦Fordel døgnet efter ,hvad du nyder, og hvad du bliver bedt om eller som forventes - stemmer dette!

◦Brug kraftige el- pærer om vinteren for at få mere lys

◦Tag et karbad, når du er udmattet

◦Kombiner gerne konventionelle og alternative behandlingsformer

◦Lær at tilpasse dig i en foranderlig verden

◦Sig nej, hvis ja giver dig stress

◦Få frisk luft så ofte som muligt.

◦Alting med måde

◦Hårdt arbejde 

◦Vær en god ven

Lev som du vil......og gør hvad du har lyst til.....det er dit liv!

 

At indlægge buffere i løbet af dagen for ,at læsset ikke skrider!

Du kan planlægge ned til mindste detalje, når du etablerer dine mål - det gælder både med hensyn til indhold og tid. Imidlertid vil du oftest være tilbøjelig til at afsætte for kort tid til at arbejde for at komme i mål. Ting tager længere tid end planlagt - det er et faktum, de fleste vil kunne nikke genkendende til. 

Det skyldes, at vi ofte er tilbøjelige til at udelukke udefrakommende påvirkninger, ting og forhindringer. 

Derfor kan det anbefales, at du indlægger buffere i din planlægning, således at der dels er plads rent tidsmæssigt til enten at begå fejl, ændre strategi eller muligvis blive inspireret udefra, således at du kan supplere dit mål med et mere alsidigt og bredt indhold. Når du giver tid til at nå dit mål, vil du også opleve at dette bliver fuldbyrdet i langt højere grad og konsolideret i din underbevidsthed på en mere stationær måde, som på sigt vil være mere levedygtigt og holdbart.

 

At give tid til det rette øjeblik for mål - hver ting til sin tid!

Når du starter med at skulle prioritere og arbejde med  mål vil du givetvis støde på, at du har rigtig mange mål, som du umiddelbart både føler både lyst og behov for at arbejde med. Ikke desto mindre er det dine mål og dig, som bestemmer indhold og rækkefølge for disse.

En anden ting som er vigtig i denne sammenhæng er, at mange mål kan være mere relevante på et givent tidspunkt fremfor andre. 

Du skal både tage hensyn til ydre omstændigheder, men også din egen interesse og formåen på det konkrete tidspunkt. Måske mener du, at din bolig trænger til at blive malet, hvilket har været påkrævet i lang tid. Ikke desto mindre er det vinter med frost, hvorfor det måske ikke er det oplagte tidspunkt for dette, da du ikke kan lufte ordentligt ud og det er upraktisk af flere årsager på den tid af året. Eller du har et mål om at blive bedre til at lave mad og vil lære om dette på aftenskole. Tidsmæssigt er du presset på job, hvorfor tiden er knap i forvejen. Når dine mål fra start ikke er praktisk mulige på grund af øvrige omstændigheder, er det mest formålstjenstligt at notere disse for at tage fat på dem, når tid og indhold passer bedre. En anden ting som også kan være relevant at pointere i denne sammenhæng er det faktum, at nogle mål hænger sammen på en måde,hvor flere ting skal være enten på plads eller falde sammen for at de får det bedste udbytte ved opnåelse.

Det betyder, at du skal have tålmodighed og nøje overveje, om du ønsker at dit mål mere eller mindre har de bedste forudsætninger for at kunne lykkes eller om det er bedre at vente for at du kan lykkes med dette under bedre og gunstigere vilkår. Hvis du for eksempel ønsker at tabe dig og du inden for kort tid skal til flere julefrokoster, kan det synes at være dømt på forhånd, at du ikke vil lykkes med dit mål - om ikke uden at skulle være særdeles disciplineret med flere ekstraindsatser end ellers, hvorfor du kan beslutte at starte på dit mål efter jul. Omvendt kan du - vel vidende at du har dette som mål - øve dig i at disciplinere din indsats ved at spise mindre - og efter jul starte på dit mål. Du vil dermed ikke opleve et nederlag, som er med til at straffe dig selv for ikke at kunne overholde dine mål og aftaler med dig selv, hvilket i sidste ende kan føre til forringelse af tilliden til dig selv og din energi over for at arbejde seriøst med dine mål. Sørg derfor for at etablere og arbejde med dine mål, når de passer ind i din kontekst af tid og indhold for, hvor de måtte passe for at kunne lykkes under de bedste forudsætninger.

 

At lære dig selv af kende med dimsedage!

En måde, hvorpå du kan finde frem til hvilke mål og hvilke områder du ønsker at fokusere på, kan du få ved at have "dimsedage". Du vælger en dag, hvor du ikke har nogle specielle gøremål og hvor du selv styrer din tid.

Således spørger du dig selv, hvad du umiddelbart føler at have lyst til.

Det skal være aktiviteter, som ikke kræver planlægning, men som umiddelbart falder dig ind. (Din første tanke ved ikke at have nogen bestemt gøremål kunne være, at du blot vil slappe af. Lægge dig på sofaen, hvorefter dine tanker kredser om gøremål, ufuldendte projekter, problemer osv., som i højere grad stresser fremfor at få dig til at slappe af.

Det handler derfor om at flytte fokus og være bevidst om dette med en aktiv handling.) Det kan være, at du kommer i tanke om en skuffe, hvis indhold du længe ikke har fået kigget på eller en bog, som du længe har ville læse.

Når du kommer igang støder du måske på ting eller et indhold som vækker din opmærksomhed, som langsomt og uden forstyrrelser fører den næste aktivitet med sig.

Hvis du læser i en bog og støder på et ord eller en forklaring, som du ønsker at få yderligere uddybet, søger du måske på nettet og finder deraf nogle nye informationer, som leder dig over i et nyt univers for din nysgerrighed.

Eller du rydder op i skuffen og finder et foto, som du tænker over og derefter finder et fotoalbum frem, som du kigger igennem.

Måske tanken slår dig, at du ønsker, at dine fotos blev ordnet bedre, eller du bliver interesseret i at ville fotografere mere eller du støder på et billede af en person eller et sted, som du ønsker at undersøge nærmere, hvorefter du går igang med dette.

Ud fra flere af de ting og tanker du gør dig undervejs støder du kan du støde på, at ville dyrke dette nærmere, hvilket kunne være et mål i fremtiden.

Efterhånden oplever du en form for flow, hvor du ikke ænser tiden, men hvor din nysgerrighed har ledt dig ud af et spor, som har beriget dig i nogle retninger, som du eventuelt fremover vil tage fat på eller indføre som en vane.

Hvis du for eksempel tager et bad om aftenen, fordi du føler, at det har du lyst til, kan det måske blive en god vane, som kan afløse at du ser tv hver aften, hvilket du længe har haft lyst til at ændre, da du måske oplever det som en dårlig vane.

På den måde får du via din nysgerrighed og egen interesse etableret et kendskab til,hvor dine umiddelbare lyster og behov ligger og kan ud fra dette opbygge enten nogle gode vaner oveni, at det kunne være emner, som du ønsker at etablere som mål, idet du vil mere til bunds i disse. 

På den måde får du "pakket" din dag med selvvalgt indhold, som du kan gøre brug af, når du har tid og lyst.

Desto flere dage, som du får "pakket" med et godt indhold, desto større tilfredsstillelse og livsglæde opnår du, samtidigt med at du bliver mere robust i forbindelse med dage, hvor du støder på modstand. 

At komme videre med dine mål trods afstand fra omgivelserne!

Når du begynder at sætte dine mål for fremtiden, vil du på nogle områder opleve en afstandstagen og til tider også kritk fra omgivelserne. Det kan finde sted uagtet, hvorvidt og hvor meget det påvirker eller vedrører dine relationer. 

Årsagen til dette bunder i usikkerhed!

En usikkerhed over for det faktum at du ønsker at ændre på det eksisterende, måske i form af din person, din identitet med dine værdier og vaner samt ikke mindst hvad der måtte være indeholdt i dit mål og hvorledes dette vil føre til nye mål og dermed usikkerhed over for fremtiden.

Hvis du eksempelvis i høj grad er psykisk sårbar vil du derfor ofte både til tider stå over for følelsen af ensomhed, da du alene skal være stærk i troen på dine mål og deres gennemførelse, samt overveje, hvornår og hvor meget du ønsker at indvie dine relationer i dine mål.

Når du oplever ensomhed, vil det være vigtigt, at du fokuserer på, at du har gennemarbejdet dine overvejelser og argumentationer for netop at ville gennemføre dit mål.

Desuden skal du være overbevist i en grad, hvor der ikke opstår gentagen tvivl i dit sind, når du indvier dine omgivelser i dine planer.

Ofte vil dine omgivelser identificere din sårbarhed med en svaghed, som kan udmønte sig i en forfejlet næstekærlig omsorg, idet de umiddelbart mener, at du givetvis ikke magter at kunne gennemføre dit mål.

Desuden kan de så tvivl om, hvorvidt det eventuelt direkte være skadeligt for din velfærd og skabe stress eller yderligere sårbarhed, således at du vil lide et nederlag med negative konsekvenser.

Du skal og vil kunne modstå sådanne reaktioner, blot du planlægger og følger din plan tilstrækkeligt både med hensyn til tid og indhold.

At lytte og lære af de mennesker, som selv har prøvet det!

Der er ingen tvivl om, at for at lykkes med at nå dine mål, vil du kunne få megen information. Typisk er denne dog udarbejdet med henblik på ressourcestærke personer, som har opnået den ene succes efter den anden blot ved at opstille mål, fokusere på disse vedholdende og dermed høste gevinsten.

I en situation som psykisk sårbar har du imidlertid som menneske en række egenskaber og en adfærd, som du i høj grad skal tage højde for.

Derfor vil du også få mange erfaringer i form af råd og vejledning fra mennesker, som har nået sine mål med samme udgangspunkt som dit. Du kan derfor med fordel søge inspiration hos disse og dermed på forhånd tage højde for, hvilke trin på vejen du skal være opmærksom på. Prøv at søge inspiration fra biografier,  på nettet eller se portrætudsendelser i TV om mennesker, som du ved med sikkerhed også har haft udfordringer i forhold til psykisk sårbarhed. Eller hvis du har et familiemedlem, ven eller kollega, som synes at lykkes med sine mål. Tal med dem om deres måde at sigte efter disse og hvordan de evt. kommer igennem konflikter. På den måde kan de dels inspirere dig med en fremgangsmåde, motivere dig til at få energi til at komme igang eller videre med dine mål og for en periode være din rollemodel.

At gøre det rigtige -måske ikke på den rigtige måde!

Ved at arbejde med forskellige metoder til at nå dine mål, gælder det primært, at du formår at arbejde med det rigtige fremfor på den rigtige måde. På samme måde som inden for nutidig og fremtidig virksomhedsledelse, handler det derfor om, at du i forbindelse med dit eget personlige lederskab etablerer de rigtige mål fremfor, hvorvidt du formår at nå disse på den rigtige måde.

Nutidens ledere skal idag og i fremtiden således i overvejende grad have en personlig kapacitet, hvor de anvender deres kompetencer og evner til i højere grad at kunne lægge strategier, visioner, relationer, værdier, kommunikation samt forudse risikofaktorer og dermed have en robusthed ved at formidle og overføre disse til deres medarbejderne for at lykkes med sin ledelse på en for virksomheden succesfuld måde.

Derfor handler det for dig om at kunne overskue og forstå komplekse sammenhænge, at kunne vurdere, beslutte at handle eller ikke-handle er kompetencer, som er individuelle og hænger sammen med dig som person med dine styrker og svagheder. Hverken manualer, teorier eller selvhjælpsbøger kan råde bod på de personlige akilleshæle.

Du kan mangle kompetencer, eller du kan have vanskeligheder ved at folde dem ud i en given situation. Konsekvensen er den samme, nemlig ringere personlig ledelse, flere problemer eller udeblevne resultater for dine mål.

Ligeledes skal det pointeres, at de anviste måder i de senest indlæg, som bygger på erfaringsmæssige succesfulde målopnåelse ,er anvisninger, og hvor du kan supplere eller reducere disse alt efter din egen måde at lykkes med dine mål set ud fra dine værdier. Det betyder også, at du vil begå fejl, som vil lære dig nye sider om dig selv, finde nye veje for inspiration samt etablere en højere grad af fleksibilitet, idet du finder og tilretter din egen måde at gøre tingene og tilrettelægge dine indsatser for at nå dine mål.

At acceptere, når udviklingen af dine mål sker i ryk!

 Er blandt andet afhængigt  af ydre omstændigheder samt din egen indsats, herunder øvrige fokusområder samt prioriteter.

Du må forvente, at du undervejs vil opleve, at udviklingen og tempoet for opnåelse af dine mål ofte sker i ryk. Dette skyldes både ydre omstændigheder, som du ikke altid kan tage højde for samt at dele i processen af naturlige årsager kan være mere komplekse, hvorfor de kræver længere tid. 

Desuden kan flere sammenfaldende situationer betyde enten ,at du oplever fremgang og hurtigere udvikling end planlagt eller det modsatte. 

Du kan ikke forudse alle disse ting, men du må komme dem i hu, når du oplever enten langsommelighed eller måske ligefrem stagnation og ud fra dette vurdere om der er elementer, som du kan fokusere på for at øge udviklingen, eller at du blot må lade stå til og acceptere, at ting til tider tager tid!

Desuden vil du givetvis opleve, at ved flere sammenfaldende mål inden for for eksempel flere felter såsom både privat og personlige, vil du kunne skabe flere og større fremskridt på de mål, som du vælger at prioritere højt samt i forbindelse med langsigtede mål, hvor flere delmål skal gå op i en højere enhed.

 

 1. Inspirationsliste til det gode liv!
 2. Hav modet til at være anderledes og gå mod strømmen.
 3. Sjusk ikke med dit sprog, men tal ordentligt.
 4. Vær ærlig uden på en selvgod måde at tale om det samt uden forslidte floskler som “Hvis jeg skal være helt ærlig....”
 5. Accepter dine begrænsninger.
 6. Tal ikke andre efter munden - behagesyge mennesker, som taler andre efter munden, er i virkeligheden ynkelige, som ingen rigtig regner med.
 7. Gå efter bolden og ikke manden ved at lære at adskille en sag fra personen.
 8. Vær fair over for din modpart og fremstil dennes synspunkter på en måde, som han eller hun kan nikke genkendende til. 
 9. Tænk på, hvad du en gang vil huskes for, når du ikke er længere.
 10. Tro ikke på den løgn, at livet er opstået af ingenting, hvis du ikke ved hvordan du bevidst forkaster livets Skaber.
 11. Vær et menneske, som står for noget! “Alt hvad du er, vær fuldt og helt og ikke stykkevis og delt” Henrik Ibsen

At sætte mål uden at få stress!

Du kan blive afhængig af at sætte mål. Desto flere succesoplevelser du opnår ved at nå dine mål, desto mere energi får du for at sætte nye mål. Det kan både være større, bredere højere og flere mål på samme tid. 

Vigtigt er det i denne sammenhæng, at du ikke spænder buen for meget, hvilket kan afstedkomme, at du ender med kun at nå et enkelt mål, nemlig at få stress.

Der er ingen tvivl om, at dit fokus skaber energi, men både indhold og tempo samt tid skal afstemmes med den kontekst du befinder dig i. Efter du har listet hvilke mål du vil arbejde med, kan det være formålstjenstligt at prioritere dine mål, da disse over tid kan ændre sig undervejs samtidigt med, at nogle mål kan glide ud for at blive erstattet af andre. Det handler om din situationsfornemmelse både i forhold til dig selv som person, men også i forhold til, hvilke behov og omstændigheder, du oplever i dine relationer.

Du kan derfor med fordel værdisætte dine mål fra 1 til 3 og fremhæve dine førsteprioriteter for at fastlægge et passende antal mål for en periode. Sideløbende kan du have mål på kort, mellemlangt og lang sigt, som du kan arbejde med samtidigt.

De mål som du ikke umiddelbart vælger at arbejde med for den pågældende periode, bliver således arkiveret til et senere tidspunkt eller måske blot som inspiration til etablering af nye mål.

 

At dele dagen op i blokke!

Et typisk tegn på en høj grad af psykisk sårbarhed er, når du i din dagligdag mere eller mindre og i bogstavelig forstand bliver revet ud af tangenten. Når du står i en uventet situation, tingene udvikler sig mod din forventning både med hensyn til tid og indhold eller blot en bemærkning, som er med til at dit sind kommer på overarbejde.

For de fleste mennesker betyder dette, at de tager en pause for lige at koble af, tænke over dette for efterfølgende at fortsatte, hvor de slap. 

Det er imidlertid ikke altid tilstrækkeligt, når du bliver påvirket i nævneværdig grad med efterfølgende tanker og energier tillagt hændelsen. 

Med en bevidsthed omkring dette, kan det være hensigtsmæssigt at dele din dag op i blokke. Det betyder, at du for eksempel inddeler dit døgn i fem blokke, som kunne se ud som følger:

Morgen

Formiddag

Eftermiddag

Sen eftermiddag

Aften

Ud fra disse kan du indsætte dine gøremål, dine planlagte aktiviteter, evt. mad, hobby, mål iøvrigt osv. Det er din personlige og individuelle planlægning.

Formålet med den opsplitning skal ses ud fra det faktum, at ofte kan uventede hændelser eller blot bemærkninger / stemninger være med til psykologisk at påvirke dit sind, som kan etablere en destruktiv tankerække, hvilket igen kan påvirke resten af dagens indhold med manglende energi og lyst fra din side.

Når du deler din dag op, etablerer du psykologisk en overgang fra en etape til en ny, og du kan i den sammenhæng aftale med dig selv, at du holder en kort pause og renser sindet før du starter på en ny etape eller blok. 

Du har givetvis oplevet, at endog blot en uheldig bemærkning fra et andet menneske eller en dårlig stemning i en social sammenhæng, for eksempel et møde, kan have præget din dag i en grad, hvor denne er forløbet uhensigtsmæssigt og dermed opleves som en dårlig og mislykket dag. Og dette til trods for, at du fra dagens start var i et godt og positivt humør og med stor energi tog hul på denne dag. Dine tanker vil hele tiden kredse om din tidligere oplevelse og dermed præge resten af din gøren og laden denne dag eller måske flere dage frem.

Ved at inddele din dag i blokke betyder for dig, dels at du kan planlægge din dag uden at tingene flyder fra dag til dag samt at du mentalt kan indstille dig på, at du går fra en etape til den næste med en frisk start efter en pause, hvor du kan have lagt eventuelle kedelige hændelser bag dig, da du nu befinder dig i en ny situation.

Det kan umiddelbart virke både en smule kedeligt og firkantet, men du vil erfare, at det faktisk efter kort tids træning kan betyde, at du hurtigere kommer på sporet igen og ikke lader dig rive med af for mange sårbare og påvirkelige hændelser, som du bruger unødig energi ved at spekulere over. Dit overskud bliver et andet og din måde at fjerne dig fra problematikker ved at affeje disse, for at overholde din egen aftale om at komme videre med et nyt frisk syn på tingene, betyder, at du styrker din robusthed i en grad, der beriger dig både glæde og energi.

Udover den psykologiske virkning af denne opdeling, betyder det desuden, at du etablerer en daglig rutine, som i mange sammenhænge, når det kommer til sårbarhed og risiko for påvirkninger ved ustabilitet, er hensigtsmæssigt at følge, dog uden at det bliver for kedeligt og forudsigeligt. Det er naturligvis op til temperament, og du kan udfylde dine blokke mere eller mindre med gøremål, men en opsplitning i tid og bevidstheden om, at du går fra en blok til en ny med indlagte pauser, med nye impulser, er vigtigt for at dette redskab kan virke efter hensigten.

Løbende kan du tilrette denne både med hensyn til blokintervaller i tid og antallet, samt eventuelt gøre dem mere specifikke, men undlad at udfylde hver blok med for mange gøremål og aktiviteter, da du dermed kommer til at bruge unødig megen tid på at flytte disse videre i dit dagsprogram.

Desuden er det vigtigt, at du også i weekenden følger denne opdeling. Du kan eventuelt lave en specifik, hvad angår indhold, men dine tider skulle du gerne overholde, da det er med til at du hurtigere får stabilitet i din dag.

Når du har anvendt denne opdeling af døgnet i et stykke tid, vil du muligvis erfare på hvilke tidspunkter af døgnet din intuition, kreativitet og sårbarhed er på sit højeste samt hvornår du for eksempel føler størst tilfredsstillelse, lyst og glæde ved at løbe en tur, gøre praktiske ting eller læse med den største udbytte. Dermed kan du indlægge disse indsatser og aktiviteter, hvor det måtte være mest formålstjenstligt for dig for enten at drage fordel af disse eller såvidt muligt forhindre at de påvirker dig i for høj grad. 

At begynde med slutningen!

Nogle mennesker lever deres liv mere eller mindre tilfældigt. Billedligt stiger de på et tog uden at kende endestationen! De oplever livets op- og nedture og forholder sig til disse efterhånden, som de dukker op. Det gælder for mange, at sådan er livet at betragte, hvilket de ikke ønsker at ændre på. Imidlertid vil de fleste mennesker givetvis have et større behov for enten at kunne forudse flere ting i fremtiden omend i højere grad formå at forberede dig på, hvorledes du skal takle sådanne hændelser, som måtte dukke op i dit liv. 

Når du etablerer mål, kan det derfor også være en fordel, at du starter med at beslutte, hvad dit endelige mål er, mentalt forestiller dig og visualiserer, hvorledes du er kommet i mål og overvejer, hvilke indsatser, der skal til, for at du kan komme i mål. Fremfor at bygge ovenpå i tilfældig rækkefølge, kan du derimod etablere et samlet overblik for dit mål og langsomt overveje og trække fra, hvad dit mål indeholder og dermed hvilke indsatser, du skal sætte i værk for at nå til dette. 

Hvis du for eksempel har et mål om at få en mere ansvarsfuld stilling eventuelt med ledelse af medarbejdere, kan du i første omgang definere, hvilke kvalifikationer og kompetencer dette kræver. Du kan liste disse og ud fra dem vurdere, hvilke krav du på forhånd kan opfylde samt inden for hvilke områder, du skal arbejde for at nå dit mål. Med din viden om indsatsområder, kan du etablere din handlingsplan for, hvad du skal arbejde med for at nå dit endelige mål.

At meditere og visualisere over fremtiden og dine mål!

Meditation bliver ofte  nævnt som et yderst effektivt værktøj til dels at få styr på eller slette tankerne, men også til at generere energien til de optimale kanaler, således at disse bliver konstruktive. Indeholdt i disse meditationer kan du desuden etablere et billede for dit indre blik, hvor du for eksempel ser dig selv i en situation, som du har som mål at gå efter. Dette blik for dit indre øje etablerer sig i din underbevidsthed og er med til at skubbe dig i den rigtige retning, idet din underbevidsthed arbejder videre med disse indtryk og fører dig på vej.

Udover en spirituel eller åndelig betragtning, kan du konkret fysisk udarbejde en collage over de mål, som du har og ønsker at arbejde med. Hæng den op et synligt sted og du vil løbende blive præget i din underbevidsthed om dine mål, hvorfor du mere eller mindre ubevidst vil handle på en måde, hvor du matcher de samlede mål for dine indsatser.

 

At fastholde dit nuværende liv kræver en indsats!

Umiddelbart kan du måske føle, at du ikke har et nævneværdigt behov for at etablere og arbejde med fastlæggelse af mål, idet din tilværelse er tilfredsstillende og lever op til dine forventninger om et godt liv. Det kan og er naturligvis en glæde, sålænge du lever et harmonisk liv, hvor du ikke efterlyser mere indhold. 

Imidlertid er vores liv ikke isoleret til et "alt andet lige". 

Livet bevæger sig, til trods for at dit måske umiddelbart synes at stå stille. Men du kan ikke stå stille og fastholde status quo i forhold til omgivelserne. Der optræder konstant forandringer i tilværelsen, som vi ikke selv er herre over, og som vi må forholde os til samt mere eller mindre inddrage i vores liv.

Det betyder også, at du er nødsaget til at udvikle, omstille og forholde dig til denne udvikling og forandring, selv når du ønsker fastholdelse af dit nuværende liv.

Du må tilpasse dig den vekselvirkning som finder sted - du og verden imellem - og du må hele tiden forholde dig til, hvorledes samt hvor meget du ønsker eller er nødsaget til at lade omgivelserne påvirke dit liv. Intet menneske er en ø, hvorfor du som menneske kun kan udvikle dig, såfremt du tager verden omkring dig i betragtning og takler den efter dit ønske om status quo, og det kræver udvikling hos dig.

At lade som om!

Når du etablerer et mål, hvor barren er sat højt, kan du måske føle en vis frygt for, hvorvidt du overhovedet vil kunne nå dette mål! Du ser frygtfuldt for dit indre blik, at du udfylder en rolle, som du umiddelbart ikke kan eller har svært ved at forholde dig til og svært ved at forestille dig, vil kunne lade sig gøre. 

For at aflive denne frygt kan du i første omgang overveje, hvilke personer, som du umiddelbart kunne forestille dig, ville kunne udfylde denne rolle. En person, som du beundrer for sit mod, energi eller positive indstilling. Hvad er det hos vedkommende som du kan lære, for selv at kunne træde ind i rollen og dermed udfylde denne overbevisende? Du spiller med andre ord i første omgang en rolle, hvor du sideløbende overbeviser dig selv om, at du er som født til denne rolle. Du lever dig ind i rollen, styrker dermed din selvtillid og mentale styrke. 

 

 

At fastholde fokus på dine mål - også i weekenden!

Når du sætter dine mål og arbejder efter disse, gælder det om, at du hele tiden har fokus på dem og ikke lader dem ude af sigte både i hverdagen og i weekenden. Mere eller mindre ubevidst vil du dermed i højere grad være istand til at opfylde dine mål, hvilket betyder, at du typisk kan anvende weekenden til at gøre status over, hvor langt du er kommet med din målopnåelse. Derudover er det vigtigt, at du bruger din weekend på selvrefleksion og aktiviteter, som er med til at understøtte din nye livsstil og dermed bliver bekræftet i, at du er på rette vej med dine mål. 

Hermed følger nogle eksempler på, hvorledes du kunne strukturere indholdet i din weekend samtidigt med, at du er opmærksom på at vedligeholde dine mål.

Stå tidligt op - som i hverdagen. Du får mere ud af dagen samtidigt med, at du ikke fysisk vender op og ned på døgnet, hvilket kan føles som jetlag, når du skal starte mandag morgen og dermed risikerer at skulle bruge et døgn i den nye uge på at komme på benene igen.

Hold dig i form - brug tiden på at få rørt dig, hvilket ofte kan være ensbetydende med, at du i højere grad får reflekteret over, hvorvidt du oplever at være på rette vej med dine mål samt giver dig ny energi til at arbejde videre med dem.

Planlæg din tid - at have en plan for weekenden gør dig mere effektiv og organiseret. Når du ved, hvad du ønsker at opnå i løbet af weekenden , bliver du mere målrettet og fokuseret.

Brug tid sammen med familie og venner. En sådan livsstil forbedrer din selvtillid og giver dig mulighed for både at få større kendskab til dine relationer samt lære nye ting.

Dyrk en hobby - som kan være en afveksling i forhold til dit job. Det kunne være spil, sport, madlavning eller et håndværk. Det kan bringe stor tilfredshed samt en følelse af selvrealisering. Rigtige mange jobs betyder dagligt flere timer foran en skærm, hvorfor det kan være en stor tilfredsstillelse rent faktisk at lave ting med sine hænder og producere noget.

Gør status - sæt tid af til at se tilbage på ugens aktiviteter og reflektere og planlægge for fremtiden både den efterfølgende uge, den længere fremtid holdt op mod dine mål.

Sæt sociale medier på stand by -  og værdsæt alene-tid. Det er særdeles afgørende for en afslappet weekend, at du får ny energi ved ikke i for høj grad at blive optaget af diverse sociale medier enten i forbindelse med job eller andre kontakter. Spørgsmålet er, hvorvidt du lever din weekend i Facebook eller er tilstede og bruger din fritid optimalt.

 Deltag eventuelt i frivilligt arbejde - det kan forbedre dit syn på livet og for nogle reducere stress.

Vær opmærksom og tilstede - det skaber større bevidsthed om, hvilke mål du går efter og hvordan du skal komme videre. Hvis weekenden derimod bliver enten hektisk, stressende eller et par døgn, som du mister grebet om, vil du skulle starte for fra mandag morgen, hvilket kan betyde, at du er midt inde i næste uge, før du påny er på omgangshøjde.

Forbered den kommende uge - både med hensyn til job og familie med aktiviteter inden for disse eventuelt holdt op mod dine mål.

 

At være målrettet og fokuseret!

Der er mange måder at sætte mål, når det kommer til indholdet af disse.

Overordnet er det primært, at desto mere specifik du er omkring din målsætning desto bedre kan du forfølge og opnå dit mål samtidigt med at de undervejs kan se udviklingen af dette. 

Endvidere giver det næsten sig selv, at såfremt dit mål i højere grad er dit personlige anliggende desto større er muligheden for at du får det gennemført fremfor at være afhængig af ydre omstændigheder. Det betyder ikke, at du ikke skal tage højde for dine omgivelser.

Umiddelbart kan vi ofte have behov for at sætte mål, som vi finder tiltrækkende og tilfredsstillende for opfyldelse af vores egen eksistens. Ikke destomindre vil du også være nødsaget til at tage højde for mål, som kan være tiltrængte i forhold til din person og relation til omgivelserne.

Hvis du for eksempel tit oplever, at du med hånden på hjertet må erkende, at du er årsag til konflikter eller stridigheder i dine omgivelser såsom i familie eller jobmæssig sammenhæng, kan det være ensbetydende med, at du skal arbejde med en personlig indsats for at gå i dybden med, hvilke egenskaber du måtte have som ligger til grund for dette og finde måder til at ændre dette ved at opstille mål.

Du kan i den sammenhæng eventuelt spørge dine relationer, hvor du kan føre en indsats, og hvorledes du kan arbejde med dette som et mål.

Det kan også være et spørgsmål om, at du har fået tillagt dig en dårlig vane, som smitter af på dine omgivelser i form af irritation, og som samlet betyder at du bliver betragtet som en person, der ikke er til at regne med. Du kan for eksempel have for vane at komme for sent til diverse møder, at svigte aftaler eller ikke overholde, hvad du lover.

I sådanne tilfælde kan du mere eller mindre ubevidst have opbygget en vane, hvor du mere eller mindre forsvarer dig selv med, at du havde vigtigere ting at se til, at du umiddelbart havde et andet behov eller at tingene inden for din målestok havde ændret sig til at blive betragtet og derfor også handlet på en anderledes måde.

Dette kan omgivelserne være uvidende om, hvorfor resultatet af dette forekommer at være en adfærd, hvor du mere eller mindre virker ligeglad eller udviser mistillid i forhold til jeres aftaler. 

Derfor er det vigtigt, at du også tager sådanne indsatser i betragtning for fremtidige mål, selv om du ikke umiddelbart føler dig særdeles tiltrukket af at skulle arbejde med disse.

Ikke desto mindre vil du opleve en gevinst ved disse mere svære mål, idet de ofte fører med sig, at andre områder af dit liv bliver lettet i en grad, hvor du på sigt om muligt ikke bliver nødsaget til at skulle arbejde for en bedre målopnåelse.

Når du viser dine omgivelser, at du dels forholder dig til problemet eller forbedringsområder, etablerer et mål for at rette op på det samt fokuserer koncentreret på det ved din indsats, vil omgivelserne i højere grad acceptere og være imødekommende, når de oplever fremskridt og en udvikling i din målproces.

 

At sætte mål for livet!

Enhver succesfuld  virksomhed har en vision, en mission og nogle målsætninger for at opretholde en høj fremtidig succesrate. Som ansat dedikere du din tid og arbejdsindsats for at efterleve disse, da det er af betydning for din ansættelse og forhold omkring denne.

Dette kan i mindre målestok overføres til dig som privat person. Du etablerer måske mål med hensyn til investeringer, vedligholdelse eller i form af idealer. Mange mennesker har således mål i forbindelse med deres træning, hvilket også kræver vedligholdelse for at blive nyttig og værdifuld og leve op til deres  forventninger og opnåelse af eventuelt et ideal. 

Det er at betragte på den korte bane, for når det kommer til de mere langsigtede betragtninger og overvejelser udmøntet i mål såsom :Hvad er jeg for et menneske, hvad er min plads i samfundet, hvad er det jeg skal være dygtig til og ikke mindst hvem er det jeg gerne vil være det sammen med? - er der hos de færreste samme fokus. 

Vi er særdeles fokuseret på at få et langt og sundt fysisk liv, men når det kommer til indholdet, lægger vi ikke samme indsats for dagen. 

Alle virksomheder har nogenlunde de samme elementer i deres forretningsplan, tiden afgører blot hvilke teorier der primært fokuseres på for at opfylde og indhente disse kriterier for en succesfuld virksomhed, som også består i fremtiden og dermed kan tilpasse sig udviklingen.

Du kan være særdeles pligtopfyldende og disciplineret for at arbejde og indhente disse standarder og mål, men når det kommer til dit personlige liv og dets indhold, slækker du måske på kvaliteten!.

Derfor gælder det om, at du forpligter dig 100% i begge forhold, ikke mindst for også at skabe større balance job og familie imellem samt en højere grad af livskvalitet.

Det betyder også, at du på samme respektfulde og dedikerede måde i jobmæssig sammenhæng skal respektere dine kvalitet og mål for disse privat. Hvis du for eksempel har et overordnet mål privat om ville være en kærlig forældre, der lytter til dine børn og giver af din tid, når de giver udtryk på et behov for dette, nytter det ikke, at du skubber deadline og tænker, at det kan vente til imorgen.

 

Et succesfyldt liv uden lykke!

Succes og lykke  vil for de fleste mennesker ofte være forbundet med hinanden. Det er dog ikke altid tilfældet, hvilket fremgik af filmen med og af George Michael , som i denne fortæller sin egen historie om vejen til succes. Og givet er det vel også, at mange måske stadig vil mene, at han ikke har manglet noget og at flere måske gerne ville kunne være i hans sted. Ikke desto mindre blev det mere og mere tydeligt gennem filmens handling, hvor han selv fortæller om sit liv og karriere, at flere af de eksistentielle og grundlæggende dele af begrebet lykke, var svært for ham både at opnå, opleve og komme videre med. Det gjaldt både i forhold til kærligheden, sit behov for privatliv, sin kreativitet samt med et grundlæggende behov for at leve og udleve sit kunstneriske talent uden begrænsninger. Elementer, som udgav begrebet lykke fra hans perspektiv, men som ikke et langt stykke af vejen lod sig gøre i hans ellers særdeles succesfulde  liv som sanger og sangskriver.

Hans oprindelige ønske om at have succes med en rød tråd gennem hele livet om at komme til at opnå dette, blev efterhånden overskygget at en tomhed som menneske, hvor han følte ensomhed og flugt fra det virkelige liv. Blandet med mange kunstneres frygt for at have mistet og for evig udeblivelse af deres kreativitet , blev han  spundet ind i et net af frustrationer samt depressioner og sorg ,som var med til at undertrykke denne manglende følelse af eksistensens glæde.

Som nævnt et tydeligt vidnesbyrd på, at hans ønske om opnåelse af succes, som blev opnået ikke gjorde hans følelse af lykke fuldbyrdet!

Ikke desto mindre vil han altid blive mindet som en af vore store kunstnere med et hav af gode sangtekster og en stemme, der kunne få englene til at synge med.

Tilbage står den almindelige dødelige opfattelse af begrebet succes sammenholdt med lykke, som de fleste af os sigter efter, og hvor vi alle kan lykkes med at opnå begge dele - blot i mindre målestok.

Der er sagt og skrevet mængder af tekst omkring dette og givet er det, at det handler om prioriteter, forventninger og ikke mindst hårdt arbejde.

Det næste stykke tid vil indholdet på denne del af bloggen bære præg af, hvorledes opnåelse af succes og lykke vil kunne finde sted med en række gode råd og vejledninger dels på, hvordan mål kan etableres, styres samt opnåes oveni inspiration fra de rollemodeller, som idag netop har opnået succes.

Rigtig god fornøjelse og held og lykke fremover med et succesfuldt liv.

At vælge dine kampe med omhu!

Overvej hvor megen  energi og tid du vil bruge og vær samtidig bevidst om, at det er et spørgsmål om fravalg af noget andet.

Når du foretager et valg - uanset inden for hvilket område i dit liv, fravælger du samtidigt noget andet. Selv når du intet foretager dig, vælger du, ved ikke at gøre noget andet!

Det er derfor særdeles vigtig at overveje, hvilke valg du træffer, hvor du kanaliserer din energi hen og ikke mindst hvilke valg, du ønsker at bruge din energi på!

Vi kan ofte være tilbøjelige til enten at fordybe eller involvere os i sager, som enten ikke berører os direkte, at danne meninger og komme med kommentarer på områder, som i virkeligheden ikke ligger inden for vores pfsære ! 

En anden måde vi ofte anvender unødig stor energi, er i de tilfælde, hvor vi forsvarer og kæmper for en sag, som måske i bund og grund er af mindre betydning. Det er i sådanne tilfælde ofte en god ide nøje at overveje, vigtigheden af denne sag ved at betragte den ovenfra og danne dig et overblik over, hvor meget den fylder og betyder i den større sammenhæng. 

Vil dit fokus være relevant og fylde i dit sind om en time, en dag, en måned eller om et år?! Såfremt dette ikke umiddelbart synes at ville være tilfældet, kan det kun anbefales, at du enten søger væk, glemmer eller ignorerer sagen og kommer videre. Du skal altid tænke på, at den energi, som du anvender i sådanne til tider nytteløse sammenhænge, kunne du måske have anvendt mere effektivt og nyttigt i en anden sammenhæng, som på sigt vil være mere formålstjenstligt.

 Imidlertid kan det - og det gælder ofte i forbindelse med en høj grad af psykisk sårbarhed - ofte være vanskeligt at løsrive dig og komme videre. I den sammenhæng vil du med fordel kunne anvende enten et mantra - eller simpelthen prøve at se sagen ud fra en humoristisk vinkel og gerne med dig selv som medspiller, da dette i længden kan være med til en mindre grad af selvhøjtidelighed.

At vælge F for fornyelse, fantasi, fokus og frihed!

De fleste mennesker er tilbøjelige til at bygge deres hverdag op med vaner af både småt og stort indhold. Det gælder for alle mennesker, at disse vaner dels kan være med til at skabe en stabilitet i hverdagens mønster ved  at reducere energiforbruget, tiden samt overvejelser om, hvilke beslutninger eller valg den enkelte skal tage for hver enkelt aktivitet. 

Imidlertid er det vigtigt ikke at blive isoleret i dette handle-vanemønster, idet det kan blive fastlåst i en grad, hvor der ikke er plads til fornyelse og hvor uforudsete hændelser eller generel spontanitet mildest talt får tingene til at rable og fundamentet for din hverdag skrider. 

Desto mere du fastlåser dig i et sådan handlingsforløb, desto mere sårbar vil du blive, når den virkelige verden presser på med de påvirkninger vi alle kan komme ud for. Det kan ikke undgåes i omgangen og relationen til andre mennesker. Derudover vil du opleve, at du indhyller dig i en falsk tryghedsfornemmelse, hvor du kun kan agere ud fra dine sædvaner og rutiner og dermed indskrænker dit handlemønster. Dermed lukker du mere eller mindre verden ude og indskrænker dit sind ved at etablere en lukkethed, hvor nye impulser ikke kan finde sted eller har svært ved at finde fodfæste.

I sådanne sammenhænge vil denne ensformighed og anstrengte forhold til hverdagen være ensbetydende med, at du også bliver mindre robust ved andre impulser i livet.

Generelt for at være mere modtagelig for de ydre påvirkninger, er det vigtigt, at du fra tid til anden kigger på dit vanemønster. Det kan være i forbindelse med din almindelige gøren og laden i hverdagen, hvordan du bygger den op og hvordan du vælger at bruge din tid. 

Rigtig mange mennesker foretager sig de samme ting, mere eller mindre ubevidst, dag ud og dag ind. De kan endog have svært ved at skelne mellem ugens dage, da deres hverdag og liv generelt er ensformigt i en grad, hvor den ene dag ikke adskiller sig fra den anden. Det er naturligvis et valg, men det er sikkert, at hvis eller når de samme personer bliver udsat for eksistentielle ændringer, vil deres hverdag have en større tilbøjelighed eller risiko for at skride end, hvis de løbende havde forberedt sig på ændringer. 

Som for eksempel psykisk sårbar kan det være en rigtig god ide, at have faste rutiner og vaner for at vide præcis, hvad du vælger at bruge din energi på for ,at din hverdag kommer til at hænge sammen uden for mange udslag. Desuden er det vigtigt, at du ikke bliver stillet i tvivl i for mange dagligsdags gøremål, og dermed er med til at etablere tvivl i dit sind på en måde, som betyder for mange overvejelser, således at dette virker nedbrydende. Men du kan løbende vælge at forholde dig til dine vaner og langsomt ændre eller nærmere udvide disse for at træde ud af din komfortzone og dermed få nye impulser, som på sigt kan skabe større robusthed og selvtillid. 

Du behøver ikke nødvendigvis at ændre radikalt på din hverdags rutiner, sålænge du føler, at de fungerer tilfredsstillende. Men du kan for eksempel langsomt kigge på områder, hvor du kan skabe fornyelse og dermed mere energi i dit liv. Det kan være i forbindelse med en hobby, din kost, din motion, dine interesser generelt eller hvad du ellers måtte komme i tanke om. Hvis du umiddelbart ikke har fantasi til at komme i tanke om nye udviklingsområder, kan du løbende for eksempel pr måned eller kvartal have en liste over, hvilke områder du ønsker at fokusere på for fornyelse. Alternativt kan du løbende skrive ned hvilke områder, som du vil fokusere på, når tiden byder sig, og i mellemtiden tænke over, hvorledes du vil gribe disse emner an. Det kan være impulser udefra, hvor du oplever en lyst eller behov for at fordybe dig yderligere inden for et område, som vækker din opmærksomhed. Hvis du for eksempel beslutter dig for at spise mere grønt i fremtiden, kan du tilføje dette under punktet kost, ønsker at dykke ned i musikkens verden og lære mere om forskellige komponister, er det et område du kan enten udvide eller etablere som en ny interesse. Muligvis du har en hobby i forvejen, men som du ønsker at udvide ved at finde nye områder og informationer eller indsatser ved. Hvis du fast gør status på fastlagte punkter og supplerer disse med dine nye indsatser, vil du opleve, at dagene ikke bliver ensartet i samme grad, som når der ingen udvikling finder sted. 

På denne måde, vil du opleve øget energi, motivation og inspiration til at prøve nye ting samtidigt med, at dit fokus er på disse nye indslag og dermed udviklende fremfor er fastlåst i de samme gamle mønstre, som til tider kan trække dig ned i humør og sårbarhed. 

Ved at flytte fokus og opleve nye indslag i hverdagen, er du med til at øge din mentale styrke, idet du udvikler dig som menneske og dine nye erfaringer er med til at skabe en nysgerrighed, som flytter dig væk fra din sårbarhed og dens indhyllet tåge!!,

Få nye og anderledes vinkler og tilgange til livet selv ved små ting. Det kan være afsmittende og udvikle dig som menneske til bedre at forstå dig selv, andre og verden samt skabe større energi og lyst til nye ting. Pas på for store mål . Start i det små. Stå tidligere op en morgen oplev hvad du føler ,bruger tiden på ,tænker over osv måske dette kunne blive en rar oplevelse som skubber til dine øvrige vaner og mønstre.

Eller du læser, at broccoli skulle være specielt sundt, hvorfor du finder nye opskrifter med denne grøntsag, langsomt ændrer du din og familiens kost til at indeholde flere grøntsager, du bliver mere glad for at lave mad, slanker dig , får mere energi og langsomt har du etableret et nye vanemønster, som du tillægger din hverdag!

Samlet betyder det at du ikke trænger nye vaner ned over hovedet og skal nå disse, ved mgl målopnåelse, utilfredshed osv, du får inspiration som skaber motivation og den bedste og mest sikre måde til at etablere et solidt livsmønster.

 

 

At vise taknemmelighed før søvn!

Hvad der måtte ske for dig i bevidst tilstand eller mens du er vågen, fæstner sig i søvnen. Du har givetvis haft drømme, hvor mange af dagens indtryk udspiller sig i en tilfældig rækkefølge og som indhold i en helt anden kontekst i din drøm. 

Dine indtryk lagres i din underbevidsthed, hvilket udspiller sig om natten. Desuden vil dit fokus på mål og til tider også delelementer af disse arbejde videre i din underbevidsthed for til tider at dukke op i forhold til din intuition, som etablerer dem i en sammenhæng, hvor de kan være nyttige eller værdifulde for dit arbejde med målet. 

Denne aktivitet i underbevidstheden skal du tage seriøst, idet forskning i de senere år oven i er kommet frem til, at den glæde og positive indstilling du vælger for at arbejde seriøst med dine mål, arbejder videre for dig i de første fire timer af din søvn. Når du derfor før sengetid takker for dine resultater og glædes over at skulle arbejde videre med dem, vil din energi rette sig mod yderligere succes. 

Alternativt såfremt du brokker dig over manglende energi, motivation, fejl og mangler eller noget helt femte, vil du starte dagen med at være negativ på en måde,hvor du ikke har overskud eller lyst til at komme videre. Det er et praktisk tidspunkt, når du lukker dagen ved sengetid, at du derfor sender de bedste tanker til dit sind om, at du vil nå dine mål og lade det være i en positiv ånd. 

Hvis du ønsker at være mere overbevist omkring dette, kan du sætte ord på, hvilket også er med til at du bevidstgør denne handling.

 

 

Vores arv forpligter!

Det er efterhånden blevet både gammeldags , reaktionært og betragtet som tilbageskridt samt nostalgisk pladder, når man vender blikket mod fortiden og gør sig overvejelser omkring denne. I dag ser vi fremad  med fokus på fremskridt og udvikling. Der er imidlertid ved at etablere sig er gab mellem de generationer, som er født før og efter den elektroniske invadering af vores liv og daglige tilværelse. Umiddelbart vil man måske hævde, at dette blot er en naturlig udvikling og menneskets eksistens, men flere eksempler viser, at det ikke udelukkende kan betragtes som en sund og positiv udvikling. Oveni synes det tydeligt at vi som mennekser har svært ved at styre denne udvikling. Synligheden omkring denne kendsgerning er at se ved det større og større antal mennesker, som stiller grundlæggende eksistentielle spørgsmål omkring deres person:

Hvem er jeg? Hvad vil jeg med mit liv? Og hvordan kommer jeg videre?

Et resultat af en frustration over sin egen tilstedeværelse i tilværelsen og over hvilke værdier denne skal bygges på.

Det udmønter sig også i dels et stigende antal sygdomsdiagnoser samt antal mennekser ,som får stillet en diagnose. Eksistentielle kriser som ensomhed, misbrug, og grundlæggende identitetskriser er også mere fremherskende end nogensinde før og desværre i højere og højere grad blandt den yngre generation. 

Det bør ikke komme som en overraskelse, men spørgsmålet er,hvorvidt udviklingen er rendt menneskets formåen til at forholde sig til denne over ende. 

Vi kan ikke følge med i forhold til vores eksistens, og hvorledes udviklingen påvirker vores liv.

De generationer, som har levet før invaderingen af mobiltelefoner, internet og lign. betragter givetvis dette som et glædeligt fremskridt, men har svært ved at flytte fokus fra dette trods dets til tider ødelæggende effekt.

Det betyder, at de ikke i tilstrækkelig grad er bevidst om deres ansvarlighed ved at skulle overdrage en arv fra fortiden omkring almindelige gængse regler og værdier i forbindelse med det at være menneske, at blive menneske samt at omgås andre mennesker.

Almindelig dannelse bliver - eller mangel på samme - bliver i dag eksemplificeret i forbindelse med en stadig større opslugthed af de elektroniske vidundere, hvormed kærlighed, overskud og almindelige eksistentielle spørgsmål, som hvorfor og hvordan  gør jeg som menneske, synes at glide i baggrunden.

Resultatet af dette er en stadig større grad af manglende identitetsforståelse blandt børn og unge.

Børn som inden de når en større grad af bevidsthed og får tillagt samme vaner som de voksne, oplever at deres forældre primært er for eksempel opslugt af deres mobiltelefon. En lang række værdier i livet af mere eller mindre eksistentiel karakter går tabt, og som kompensation for dette søger disse forældre at "købe" sig til dette for at underholde og optage deres børn ,således at de kan få fred til deres nye interesse.

Imidlertid mangler der en voksenadfærd i denne sammenhæng. En generation, som formår at videreføre de værdier som lå til grund for menneskets eksistens før den elektroniske tidsalder og efterfølgende.

Der ligger en stor opgave i dette, og det synes åbenlyst, at der både hersker en forvirring omkring, hvorvidt denne generation formår dette samt hvem der har ansvaret for at denne videre formidling finder sted.

Således efterlyser flere og flere af den yngre del af befolkningen bedre information om livets forskellige faser, samt hvorledes man gebærder sig i disse sammenhænge og overgange.

Dels synes der ingen grænser for debat omkring, hvilket ansvar der påhviler de voksne i forbindelse med børenenes opvækst. Staten er med til at bære benzin til bålet og giver sig selv en bjørnetjeneste, idet den i langt højere grad efterhånden har etableret en formynderrolle i forhold til den enkelte borger/familie.

Der er ikke længere plads til originalitet, hvilket er afstedkommet af en langt større ensretning af individet.

Såfremt du ikke lever op til disse såkaldte normkrav, bliver du erklæret afvigende og ofte med en påhæftet diagnose og med de deraf følgende omstændigheder, som på sigt betyder yderligere omkostninger for staten. Kontrollen omkring denne ensretning ses i form af fagfolks evindelige arbejdsbyrde med udfyldelse af skemaer for rapportering omkring alt mellem himmel og jord i et spektre som staten har vurderet som normalt og normsættende for udvikling. 

Tilbage står ansvaret for at føre arven fra fortiden videre. Fra den tid hvor vi kørte på cykel uden hjelm, sad på bagsædet uden sele, opholdt os indendørs med voksne som røg, kæmpede for en fælles sag med demonstrationer for at råbe politikerne op, og hvor demokratiet levede og udviklede sig efter folkets påvirkninger og politikernes deraf lovgivning.

Givet er det naturligvis, at der er sket mange gode og fornuftige tiltag i de efterfølgende årtier. Men spørgsmålet er, hvad skal vi med alle disse krav til individet både med hensyn til udvikling, behovet for at følge med, jagten efter en syntetisk succes og lykke, når det skaber identitetskriser og manglende lyst til livet!

Vi skal fokusere på nu'et ! Ja, men så brug dette nu, istedet for at have fokus og koncentration på din mobiltelefon. 

Vi er forpligtet til at indvie de nye generationer i de værdier, som vi både husker og værdsætter fra fortiden, og med hvilke vi kan være med til at skabe et større, bredere og måske mere forståeligt billede af at være menneske, således at den nuværende rådvildhed ikke bliver dominerende for fremtiden. 

 

Mennesket vil i fremtiden kunne blive op til 150 år!

Umiddelbart en besnærende tanke, vil mange måske mene. Med tanke på alle de livsstilstiltag og råd, som hersker på alverdens hjemmesider, vil flere år til nuværende liv være at søge efter. Måske ikke ligefrem en halv del oveni nuværende mål for at blive 100 år, men alligevel. Men hvad vil det betyde, såfremt mennesket som art vil kunne forlænge  sit ophold på jorden?

Sundhedsindustri kommer til at stå sin prøve. Biologisk vil vi få synlige alderdomstegn efter den nuværende skala og spørgsmålet vil således blive, hvorledes vi vil kunne forholde os til et anderledes og forældet udseende i forhold til en forlænget levetid.

Samfundsmæssigt og befolkningsmæssigt, vil det betyde flere eksistenser, som vil overbefolke en i forvejen stor og tæt befolkning. Generationer af såkaldte ældre vil overbefolke kloden i en grad, hvor antallet af plejepersoner vil være mangelfuldt.

Arbejdsmæssigt vil pensionsalderen naturligvis skulle rykkes, hvilket givet vil betyde en anderledes moral omkring arbejde og flere ældre generationer vil få mulighed for at overlevere et samfund også arbejdsmæssigt, som kan synes mere stabilt.

Længere levetide vil etisk kunne udfordre mennesket som art, idet vores oplevelse af udødelighed vil være rykket tættere på og mæt af dage må siges at være relevante udtryk, som vil finde indpas for nye generationer.

 

At turde tro på kærligheden!

Thit Jensen (1876-1957) var en ligestillingskvinde, som i sin samtid var både elsket og hadet.

Hun troede på kærligheden og på ægteskabet mellem to mennesker. Hendes kærlighed til hendes ældre broder Johannes V Jensen var stor hele livet igennem.

Det var ikke en kærlighed af sexuel karakter, men en grundlæggende kærlighed til et andet menneske, en meningsfælle og sjæleven. Imidlertid blev denne kærlighed slået i stykker på flere måder, idet han bedrog hende.

Dels udviklede han sig kunstnerisk til nye og højere niveauer i en ung alder, og levede efter datidens forhold det nydelsesfulde liv, hvor han brugte kvinder og sex som almindelig nydelse i livet.

Oveni forrådte han hende ved at indlede et forhold med deres kusine Jenny, med hvem de havde et stærkt forhold til. Jenny var en gift kvinde, som var ældre end Johannes, hvilket dog ikke forhindrede dem i at have et erotisk forhold med hinanden.

Det lagde grundstenen hos Thit til at forholde sig til fænomenet kærlighed og svigt på en anderledes måde, som skulle danne grundlag for hendes virke resten af livet. Svigtet og sorgen over hendes manglende tillid hos hendes broder samt oplevelsen af, hvorledes kvinder i datidens forhold blev misbrugt og forrådt dannede således hendes virke.

Hun havde oplevet det hos sin egen moder, som bar, fødte og passede tolv børn og af hvem hun blev advaret mod at tage kampen op for større ligestilling og at kæmpe for kvindens vilkår. Hun troede på ægteskabet og var ikke, som mange både den gang og idag misforstår en mandehader, hvilket hun klart udtrykte ved følgende citat: " Jeg hader ikke mænd. Når jeg træder ind i et rum, bliver jeg ofte forelsket i mindst to mænd". Men hun troede på kærligheden både til mænd og kvinder og til deres vilkår for et godt liv ikke mindst i ægteskabet.

Hendes eget ægteskab gik dog ikke for godt, trods hendes egen mission for bevarelse af dette. Hendes mand var hende utro adskillige gange, hvilket naturligvis kan være noget af en prøvelse selv for et menneske, som tror på den ægteskabelige kærlighed.

På rigtig mange områder var hun forud sin tid og satte mange progressive initiativer i værk. Således formåede hun blandt efter efterfølgende sine uendelige rækker af foredrag over hele landet at entrere med de lokale læger om at informere om,hvilke præventive midler, kvinder kunne bruge for at forhindre at få flere børn. 

Hun var naturligvis primært hadet blandt det mandlige køn, som ofte brugte kvinder som det rene nydelsesmiddel. Med manglende abort betød dette imidlertid, at kvinders status og liv generelt blev væsentlig forringet, når de blev gravide uden for ægteskab, idet de nærmest blev udstødt af samfundet. Oveni sled det fysisk på kvinder både at gennemføre at hav af graviditeter samt forsørge og passe en stor børneflok afstedkommet af mandens behov for seksuel tilfredsstillelse.

Hun havde set det hos sin egen mor, som fødte tolv børn og fra hvilken hun gjorde op, at hun ville vie sit liv til bekæmpelse af kvindens datidige dårlige livsvilkår.

Umiddelbart kan det synes at være gammeldags at fremhæve denne kvinde, idet vi er kommet langt med hensyn til frigivelse af abort, prævention i flere afskygninger og større ligeberettigelse og dog?! For abort og prævention hænger også sammen på en mere uheldig måde idag, hvor netop denne frigivelse bliver misbrugt. Rigtig mange kvinder bruger abort som en form for prævention. De bliver gravide og får foretaget en abort og hos nogle i op til flere gange. Det hverken var eller er hensigten, hvorfor noget sådan kunne være et område, som der skulle rettes op på. Såfremt en kvinde således har frekventeret abortklinikken op til flere gange, bør disse informeres om dette indgreb samt hvilken form for prævention, der absolut bør være hensigtsmæssig til den enkelte.

Desuden lever vi i en tid, hvor vi kan stille spørgsmålstegn ved fortidens hensigt med sex med familieforøgelse sat over for nydelsen ved at have sex. Lever vi idag med den  samme indfaldsvinkel til sex, oplever vi den udelukkende som en nydelsesakt eller stiller vi for store krav til denne? 

Kan vi slappe af ved at dyrke sex, har vi sex med et menneske, som vi holder af og har lyst til eller er det for at tilfredsstille den andens behov? Stilles der for store forventninger til at have sex i forhold til omgivelsernes oplevelser og illusioner om den "rigtige" måde at have sex. Hvordan hænger porno og sex sammen? Er det ok at primært kvinder oplever, at deres partner dyrker porno før, under eller ved siden af at have sex med hinanden? Får vi tilkendegivet vores behov i forbindelse med lyster og behov ved sex? Hvornår ophører accepten aldersmæssigt om at have sex mellem to mennesker? Som mennesker er vi stadig bornerte og for mange meget private omkring disse spørgsmål, men ikke mere end at vi stadig lægger op til denne parringsakt i vores fremtoning og udstråling. Værst er det dog når mennesket bliver tingsliggjort ved at blive anvendt efter behov fra den anden. Det er et nyt udtryk for udstødelse og forringelse af livsvilkår med ofte katastrofale følger for ofrets fremtidige liv. Sociale medier med optagelser af misbrug i form af voldtægter primært af kvinder flyder ude i skyen, hvilket er det nye univers for en grundig indsats for en ny forkæmper som Thit Jensen. 

”Græsset er altid grønnere på den anden side!”

Som mennesker er vi ofte tilbøjelige til at sammenligne os med hinanden. Og vores fokus går ofte til dem som enten har mere, er mere succesfulde, ser bedre ud eller hvad det måtte være, og som stemmer overens med vores illusion om det perfekte. Vores fokus går mod de ting, som vi inderst inde gerne vil opnå og derfor er misundelige over, at andre ligger inde med.

Misundelse kan anspore til fastlæggelse af mål for selv at ville opnå det samme. Imidlertid er dette ofte kun på kort sigt.

Når målet er nået, opstår der et nyt og måske højere mål og ens behov får ingen ende. Selv om du er rig, ønsker du at være endnu rigere, selv om du har en god stilling, ønsker du måske at få en højere stilling i organisationen, selv om dine børn klarer sig godt, ønsker du at de skal klare sig endnu bedre osv. osv.

Tanker og drømme om mere og bedre vil ingen ende tage.

 Omvendt er vores fokus sjældent på de mennesker, som er mindre bemidlet end os, og hvor vi måske dybest set er taknemmelige for, hvor "rige" vi selv er. Vi opholder sjældent vore tanker på de sider af tilværelsen.

Vi tænker (måske) sjældent over, hvor taknemmelige vi er over at kunne føre det liv ,som vi gør.

 Et eksempel på, hvor nedbrydende følelsen af misundelse kan være, er en undersøgelse omkring brugen af sociale medier (Instagram og Facebook). Der svarer 76% af de adspurgte, at de somme tider bliver nedtrykte og i dårligt humør ved at være på de sociale medier. Og hele 52% udtaler, at de sociale medier påvirker deres selvværd negativt. På en dårlig dag er det derfor overhovedet ikke sagen at være på de sociale medier. Umiddelbart kunne man tro, at det var tonen eller emnerne, som skabte denne nedtrykthed, hvilket ikke er tilfældet. Derimod er det følelsen af misundelse over at se og læse om andre brugeres såkaldte perfekte liv. "Mit eget liv virker ynkeligt" - følelsen af at være forkert og bagud, skaber et dårligt humør hos brugerne. Og dette til trods for, at du ved, at afsenderens liv ikke altid er perfekt i samme grad som det fremstår.

Følelser og viden spiller ikke altid sammen!

 Det samme fælder i forhold til dine omgivelser generelt.

De mennesker som danner grundlag for din misundelse, har også sine ting at slås med, og væsentligt er det at vurdere om de drømme og ønsker, som du tænker på, stemmer overens med den person, som du er - eller om det handler om status og prestige.

 Måske du synes, at drømmen er at kunne være husejer. Men hvis du ikke gider at holde en have, reparere småting og renovation osv. er det måske ikke et realistisk mål at misunde andre.

 Misundelse medfører ofte stress i forsøget på at opnå de samme mål, som andre har nået. Vend fokus indad og glæd dig over, hvad du selv har opnået og sæt nye mål ud fra, hvad dit inderste behov og ønsker måtte være, uden at lade dig styre af, hvad andre har eller formået.

Find hvile og harmoni i dit nuværende liv og byg det langsomt op overens med, hvad du reelt ønsker dit liv skal indeholde, og ikke hvordan naboen vælger at leve sit liv.

 

Når gode råd er dyre!

Der ligger mere end en dobbeltbetydning i denne overskrift. Dels fordi råd idag ofte i medierne bliver sat lig med selvhjælp. At afsender giver råd til modtager sker ofte i form af bogudgivelser under gruppen af selvhjælpsbøger. Og der hersker ingen tvivl om, at begrebet "selvhjælp" og selvhjælpsbøger efterhånden har  fået en odiøs klang og der skal ikke være tvivl om, at Selvhjælpsindustrien efterhånden set sine bedre dage. Markedet bugner med selvhjælpsbøger og antallet af udgivelser som ligger inden for benævnelsen af selvhjælp ligger klart i top i forhold til andre genre. Symptomatisk for disse udgivelser er endvidere, at et udvalgt område såsom vaner, tanker generelt, kure mod det ene eller andet osv bliver beskrevet og rådgivet isoleret. Mao det er en isoleret problemstilling, der bliver behandlet og ikke en proces som f.eks. vejen ud af depression nu en gang er. 

Udgivelser af selvhjælpsbøger har toppet, efter i flere år at have været i front på både bog- og netmarkedet. Og der er sandelig også skrevet om alt mellem himmel og jord, hvordan vi som mennesker, skal føle efter, tilrette os og få det optimale ud af vores liv.

Endog i en sådan grad, at hvis man som læser skulle følge for mange af disse råd, til sidst ville få behov for en selvhjælpsbog til at komme igennem junglen af selvhjælpsbøger og deres råd og anvisninger. "guiden til selvhjælpsbøger" - det findes givetvis også!

Imidlertid søger vi mennesker, mere eller mindre, efter information til at få råd og vejledning til at gebærde os i den tid vi lever i. At blive inspireret til at få det bedste ud af vores liv, og hvor behovet for denne inspiration ofte kan skærpes i forbindelse med en forringelse af vores livskvalitet og livssyn.

Udveksling af ideer og erfaringer blandt mennesker,har vi altid haft, og det har været med til vores arts overlevelse. For et par årtier tilbage, brugte man et andet begreb i denne sammenhæng: erfaringsudveksling, som dog ikke helt kan sidestilles med selvhjælp. Og netop i forbindelse med depression, udtaler mange tidligere depressive, at de bedste råd, de fik med på vejen ud af depressionen, kom fra de mennesker som havde prøvet det samme.

De havde været der selv og kunne øse af deres erfaringer. Dette til trods for, at vi ikke kan eller skal opleve depression på samme måde  - det gælder begge veje for alle mennesker. Men hints og inspiration til en vej ud af depressionen, har oftest været de mest dyrebare råd med på vejen. 

Informationer om, hvorledes du med de rette perspektiver og værktøjer kan hjælpe dig selv er værktøjer som formidles i form af typisk en guide og vejledning, mens erfaringer er råd og vejledning på baggrund af afsenderens egne afprøvede teorier, som har været anvendelige, og derfor også tåler publicering og videregivelse.

Inden for erhvervslivet etablerede man ofte såkaldte erfa- grupper, hvor mennesker inden for typisk enten samme fagområde eller samme organisatoriske stilling fandt sammen for at udveksle ideer og forslag, som oftest var blevet afprøvet med et givtigt udbytte. Man videregav således disse råd og vejledninger, og hjalp dermed hinanden på vej for at anvise, hvorledes tingene kunne gøres uden for mange komplikationer og med opmærksom på de forbehold man skulle tage. Der findes (givetvis) noget lignende idag, man kalder det blot noget andet. Imidlertid kan det betragtes som hjælp, men hvor erfaringer danner grundlag for denne hjælp, hvorfor input er blevet afprøvet og komplikationer, fejl og forhindringer er afprøvet undervejs, hvorom der kan informeres.  

 

Sig til og fra med måde!

Det gælder oftest, at vi mennesker gerne vil gøre et godt indtryk over for vores omgivelser, hvilket betyder, at du måske oftere siger Ja fremfor Nej!

Tit og ofte har du måske lyst til at sige Nej, fordi du hverken har tid, lyst eller behov for at være imødekommende i forbindelse med det adspurgte.

I den sammenhæng skal du være ærlig over for dig selv, og  sige til og fra, når der er mulighed for at træffe et valg. Hvis du modvilligt siger Ja og går halvhjertet til opgaven, bliver resultatet også derefter. Omvendt hvis du siger Ja, fordi du vitterligt ønsker at løse opgaven, vil du have fokus på denne og resultatet vil oftest være vellykket. Det samme gælder også i overført betydning omkring dine følelser.

Giv udtryk for din vilje eller modvilje, og du og dine omgivelser vil opnå et langt mere tilfredsstillende resultat.

Til tider vil der dog være situationer, hvor dine umiddelbare følelser kræver en ekstra vurdering, før de bliver udtrykt. Når du f.eks. Oplever vrede, vil det ind i mellem være hensigtsmæssigt at undertrykke denne, da den måske i den umiddelbare situation kan gøre mere skade end gavn.

Istedet kan du måske "parkere" disse følelsesudbrud og få afløb for dem, når du f.eks taler med en fortrolig, som er istand til at lytte til dine frustrationer og måske endda kan hjælpe dig med at gøre noget konkret ved det. 

At have styr på sproget!

Nogle ord ligger bedre i munden end andre, føles bedre i kroppen, udtrykkes bedre med større begejstring, etablerer mere farverige og nærværende associationer  og etablerer bedre og dybere relationer.

Kender du følelsen af at enten modtage eller finde et ord, som skaber mere varme i kroppen end andre? Hvordan ord incl toneleje og intensitet i udtryksformen giver større glæde og varme i kroppen?

Et ord som steril f.eks. skaber umiddelbart en kold og frysende fornemmelse, mens blomst, varme, optimisme, glæde osv er med til at få bedre og mere livsbekræftende billeder frem på den indre skærm.

Bandeord er i denne sammenhæng med til at understøtte kraften og intensiteten af, hvad man ønsker at sige, men er også med til at forvrænge og skabe kaos i udtryksformen.

Ved brug af "lyse" ord kan du dels få og nive mere næring til dit indre sind og den livsvarme, som du måtte indeholde, da det samlet set udtrykker , hvad dit verdensbillede er.

Hvordan du samlet set har et forhold til livet og hvilken optimisme og begejstring du har for livet. Mange mennesker vælger til hver anden sætning at anvende udtryk som "fuck" eller xxxx, eller komme med højlydt stønnen, åh, fandens også osv.

Det bevirker, at de mere eller mindre ubevidst skaber en dårlig atmosfære i omgivelserne, som om alting går dem på og at de er opgivende. Indadtil etablerer og sår de en negativ energi, som er med til at forstærke deres pessimistiske livsenergi på en måde, hvor disse kommer i spil, når der virkelig er noget at beklage sig over.

Underbevidstheden  "husker" og når nedbrydende ord ligger på lager i sindet, er de med til at forurene den energi og det liv, som du bærer rundt med.

At anvende positive ord er derfor både en gave til dit indre, som til skabelse af relationer og til at værdisætte dine omgivelser.

Det er desuden ensbetydende med, at når du føler behov for at være kraftfuld og få en effektiv virkning i dine udtryk, bliver disse i højere grad modtaget efter hensigten, når du sorterer i dit brug af ordvalg.

Når du f.eks. for alvor er vred og føler behov for at udtrykke dette, og hvor eder og bandeord, måske er på sin plads, vil disse blive modtaget og forstået mere virkningsfuldt, end hvis du bruger dem i dit daglige sprogbrug.

Det samme gælder opgivende og sukkende udtryk. Når virkelig du føler, at tingene er kørt fast for dig, kan det være på sin plads, men det preller af på omgivelserne, hvis du anvender dem blot du skal se tv.

Derfor er det vigtigt, at du forholder dig til, hvordan du vælger at kommunikere med både dig selv og dine omgivelser.

For ikke at tale om hvilken begejstring du lægger i dit toneleje og udtryk. Oftest vil mange kommentarer kunne udtrykkes, siges og formidles på forskellige måder, men med vidt forskellige opfattelser hos modtageren. Så simpelt som et "Godmorgen" kan alt efter hvilken energi det er sagt med, udsende et hav af signaler, som både fortæller noget om, hvordan du oplever morgenen, hvordan du ønsker modtager skal have en god eller mindre god morgen samt hvordan du samlet har energi i sindet evt til at skulle fortsætte en snak i forlængelse med dette udtryk eller denne hilsen.

Vælg derfor dine ord med omhu for de vidner om din energi og glæde ved livet.

 

Livet må give respekt for døden!

Denne tids emne på bloggen er begrebet tid. Og den kommer til kort, når vi taler om, hvor meget tid vi har - med andre ord, hvor langt et liv vi får på denne jord. 

Når tiden og dermed livet er slut, er det dog vigtigt, at de efterladte viser respekt for det liv, som har levet og som har været fælles om tiden!

For de fleste mennesker betyder afslutningen af livet hos et nært familiemedlem et stort tab, sorg og andre former for følelser i forbindelse med det afsavn som følger med døden.

Imidlertid synes flere og flere at lad den afdøde blive kremeret og bliver begravet i en fællesgrav uden at afholde den officielle begravelsesceremoni. 

Det er en utilgivelig beslutning. Det er en disrespekt over for et menneske, som måske direkte eller indirekte har været årsag og givet liv til efterkommerne.

Det er et skred i vores kultur, hvor vores værdier udviser ringeagt og hvor vi i den grad miskrediterer både værdien af afdødes liv samt vort eget. 

Hvordan disse mennesker kan leve videre med god samvittighed og med en naiv tro på, at de selv, når den tid kommer, vil blive komme herfra og blive mindet med respekt skal være usagt. 

Sikkert er det dog, at sandsynligheden og det videre liv for disse mennesker må hos enhver med blot nogen grad af respekt og samvittighed være blevet fattigere og uden indhold.

Vi er alle en lille brik i en større enhed!

Vi udgør alle en del af flere forskellige grupper, som samlet set kan betragtes som samfundet, verden eller universet alt efter hvilken vinkel vi ønsker at betragte det ud fra.

Det kan skabe paradokser, som vi alle er med til at etablere og være en del af.

Et paradoks kan være udtalelser som "Samfundet er imod mig!"

Du er en del af samfundet, hvorfor der ikke kan være tale om en modpart, men om en deltagelse.

Ofte skabes disse paradokser mere eller mindre ubevidst og vi gør ofte, hvad flertallet gør.

Dels for ikke at føle os udenfor, for at føle os som en del af en helhed, men også fordi vi ikke er klar over vores grundlæggende bevægemønster for en række former for adfærd, holdninger, meninger og generel levevis.

Strøtanker indeholder udelukkende en række tanker, som umiddelbart stiller skarpt på nogle af de paradokser, som vi lever med i samfundet, er en mere eller mindre aktiv del af og som gerne skulle virke som en øjenåbner med tanker på refleksion til følge.